Yrkesastma hos golvläggare

Kommentera gärna inlägget>>>

Det här inlägget handlar om golvläggare som har fått yrkesastma efter arbete med härdplaster. Inlägget är skrivet av specialistläkare Blerim Krapi

Glolvlägare har ökad att få yrkesastma om de utsatts för härdplatser som innehåller aminer.
Golvläggare har ökad risk att få yrkesastma om de utsatts för härdplatser som innehåller aminer.

Som läkare på Arbets- och miljömedicinska kliniken träffar jag av och till arbetare (inkluderande målare och golvläggare) som får hälsobesvär på grund av exponering för olika kemikalier (inkluderande olika härdplastkomponenter) och dammig arbetsmiljö.

Jag träffade jag nyligen  två medelålders män på vår mottagning som arbetat som golvläggare. De var sedan  många år  anställda i samma företag. Efter några veckors daglig exponering för  amin innehållande härdplatsprodukter i samband med golvläggning hade båda fått en icke allergisk, amininducerad yrkesastma.

Ökad risk för golvläggare att utveckla yrkesastma

Astman har medfört stora besvär för båda men de mår nu bra på intensiv behandling som även krävt behandling med hög dos kortison i tablettform. Båda hade fått avlastande sjukskrivning med rekommendation att helt undvika arbete med de amininnehållande tvåkomponentsprodukter som orsakat besvären.

Jag har tillsammans med vår yrkes- och miljöhygieniker Bengt Ståhlbom  utrett att det finns ett klart samband mellan exponering för aminer i härdplastprodukter och uppkomst av icke allergisk yrkesastma som dom två golvläggarna har fått. Det finns även forskningsstöd i litteraturen som stödjer bedömningen.

Arbetsgivaren är ytterst ansvarig för att utforma en sund och säker arbetsmiljö. Diskutera hur ni kan tillgodose behovet av hjälpmedel på din arbetsplats. Utgå från Systematiskt arbetsmiljöarbete.
Arbetsgivaren är ytterst ansvarig för att utforma en sund och säker arbetsmiljö. Diskutera hur ni kan tillgodose behovet av hjälpmedel på din arbetsplats. Utgå från Systematiskt arbetsmiljöarbete.

Du kan förebygga besvär!

Det finns flera åtgärder som man kan göra för att förebygga att du får yrkesastma orsakade av arbetsmiljön. Dels handlar det om tillämpning av flera olika slags skyddsåtgärder och dels handlar det om förbättringar i själva arbetsmiljön på arbetsplatsen. Diskutera med din arbetsgivare som har det yttersta arbetsmiljöansvaret. Ni bör ta fram en rutin på din arbetsplats för hur användning av farliga kemikalier och ämnen i olika produkter ska hanteras. Alla farliga produkter skall förses med säkerhetsdatablad som beskriver produktinnehåll och hur produkten ska användas på ett säkert sätt. Även  hälsorisker och vilken skyddsutrustnings som behöver användas ska beskrivas.  Råd finns även gällande ventilationskrav på lokalen där arbetet utförs. Läs mer i Arbetsmiljöverkets föreskrift: AFS 2014:43: Kemiska arbetsmiljörisker

Det handlar alltså om att planera arbetet innan det utförs. Utgå från det Systematiska arbetsmiljöarbetet. Läs mer på Arbetsmiljöverkets hemsida.

Det är viktigt att följa branschorganisationens råd och rekommendationer som finns på branschorganisationernas sajter och på Prevent.  Till exempel:

 1. Golvbranschens riktlinjer
 2. Prevent: byggverksamhet och måleri
 3. Måleriföretagen
 4. Målareförbundet
Förebygg arbetsastma så att du håller hela arbetslivet så att du kan var fysiskt aktiv och bättre njuta av naturen. Foto: Mats Johansson.
Förebygg arbetsorsakade besvär såsom arbetsastma.  Då kan du också vara fysiskt aktiv och bättre njuta av naturen. Foto: Mats Jonsson.

För dig som är lite mer intresserad så redogör jag tillsammans med Bengt Ståhlbom vad som står i forskningslitteraturen:

Besvär i luftvägar har sedan tidigare beskrivits på arbetsplatser som använder aminer som härdare eller accelerator i epoxyplast. Polyaminerna, dvs. aminer med flera kvävegrupper på kolkedjan, verkar vara speciellt potenta avseende detta. Trietylentetramin, en närstående polyamin till trietylendiamin, är sensibiliserande enligt hygieniska gränsvärdeslistan. Studier i Singapore (Ng 1995) och Sverige (Belin 1983) visar att polyaminer ex. etylendiamin, dietylentriamin samt trietylentetramin och är potentiella astmaframkallare.

Även Villar-Gomez m.fl. (2009) visar i ett patientfall att exponering för en blandning innehållande bl.a. etylendiamin orsakat astma. Det finns även ytterligare ett patientfall beskrivet där en man 56 år gammal arbetat i en fabrik som bl.a. tillverkat tvättpulver och varit exponerad för etylendiamin som medfört utveckling av astma (Casas 2002).

Även i en japansk studie där två personer som arbetat i samma fabrik och utvecklat astma i samband med exponering för etylendiamin (Nakazawa 1990). Även Lam et al (1980) beskriver ett fall med etylendiamininducerad astma hos en person som arbetat med kemikalier i samband med framkallning och kopiering av färgfotografier.

Referenser:

 1. Belin L, Wass, Audunsson G, Mathiasson L. Amines: possible causative agents in the development of bronchial hyperreactivity in workers manufacturing polyurethanes from isocyanates. Br J Ind Med 1983;40(3):251-257.
 2. Casas X, Badorrey I, Monso E, Morera J. Occupational asthma due to amines. Arch Bronchoneumol; 2002 feb:38(2):93-4.
 3. Lam S, Chan-Yeung M. Etylenediamine-induced asthma. Am rev Respir Dis 1980 Jan;121(1):151-5
 4. Ng TP, Lee HS, Malik MA, Chee CB, Cheong TH, Wang YT. Asthma in chemical workers exposed to aliphatic polyamines. Occup Med 1995;45(1):45-48.
 5. Nakazawa T, Matsui S. Etylenediamine-induced late asthmatic responses. J Asthma 1990;27(4):207-12.
 6. Villar-Gomez A, Munoz X, Culebras M, Morell F, Cruz MJ. Occupational asthma ccaused by inhalation om surfactant composed of amines. Scand J Work Environ health 2009 dec;35:475-8.
rssrssby feather
FacebooktwitterredditpinterestlinkedintumblrmailFacebooktwitterredditpinterestlinkedintumblrmailby feather

2 kommentarer:

 1. Att härdplaster är en stor bov till ohälsa är känt sedan tidigare, men vad är största risken för dom som exponeras i golvbranschen. Är det sensibilisering via dåliga arbetshandskar som inte byts i tid eller via andningsvägarna på grund av bristfälligt(eller inget alls) andningsskydd ?

  1. Hej Thomas och tack för din fråga! När det gäller allergiska kontakteksem och andra hudåkommor som uppkommer i arbetslivet så hamnar inte dessa patienter hos oss utan hos hudkliniken och/eller yrkesdermatologerna. Därför har jag svårt att uttala mig om hur mycket problem det finns med detta i arbetslivet. Det är förstås väldigt viktigt att man väljer rätt handskar och att de byts i tid. Att använda felaktiga handskar kan innebära att man exponerar huden mer än vad den skulle bli utan handskar. Huden innanför handsken blir ju ofta lite fuktig och därmed känsligare och om kemikalier tränger genom handsken och stannar där under längre tid kan det orsaka större skada på huden än om man inte har handskar.

   När det gäller besvär i luftvägarna har vi haft flera golvläggare med luftvägsbesvär och ibland astma. Användningen av andningsskydd i golvläggarbranschen har jag svårt att uttala mig om generellt, men om man slarvar med andningsskydd och jobbar med luftvägsirriterande kemikalier så finns stor risk för att man får besvär i luftvägarna. Ofta börjar det i övre luftvägarna med nästäppa, rinnande näsa, eller nysningar. Även ögonen kan bli irriterade. Efter lång tids exponering finns också risk att besvären vandrar ner i luftvägarna och kan sluta med astma. Jag minns själv en golvläggare som arbetade med akrylatbaserade kemikalier. Han hällde ut kemikalieblandningen på betonggolvet från en blandningshink och bredde ut detta med en bred spackelspade för att få en jämn yta. När man fördelar ut kemikalier på detta sätt ökar exponeringen genom att ytan av kemikalieblandning blir större. I slutet av arbetsmomentet vistades han ju i en lokal där kemikalieblandningen var spridd med en yta på över flera hundra kvadratmeter. Han använde inget andningsskydd under sitt arbete, vilket sannolikt resulterade i den astma han ådrog sig.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.