Vi synar truckförares arbetsmiljö

Truckförare som arbetar på lager löper en ökad risk för att drabbas av nackbesvär jämfört med tjänstemän redan efter 1-2 år. Så mycket som 49% av truckförarna rapportera att de haft smärta från nacken och 63% att de haft smärta från skuldran under senaste året. En orsak till besvären är de ensidiga arbetsställningarna. Det visar vår forskningsstudie som har genomförts av oss vid Arbets- och miljömedicin i Linköping, Region Östergötland i samverkan med forskare från Region Jönköping.

Trots att både smärta från både nacke och skuldra är vanligt förekommande bland truckförare så finns det inte så många tidigare studier som har fokuserat på hälsa, arbetsmiljö och ergonomiska faktorer bland truckförare. I Sverige räknar man med att 150 000 personer arbetar som truckförare och i Europa ca 6 miljoner.

Vi synar truckförares arbetsmiljö!

Syftet med vår studie var att undersöka långvarig exponering för onaturliga nackpositioner bland truckförare som en riskfaktor för att utveckla nacksmärtor.

Medarbetarna fick besvara frågeformulär om faktorer som rör hälsa, besvär, tidpunkt när besvären uppstod, arbetsförhållanden, arbetsställningar och anställningslängd. Forskargruppen arbetade i nära samarbete med personalavdelningen och fackliga företrädare för att kunna genomföra studien.

Resultatet visar på behovet av att förbättra både arbetsmiljön och i viss mån konstruktionen av truckar. Från arbets- och miljömedicin rekommenderar vi som är läkare och ergonom att arbetsgivare uppmärksammar arbetsmiljön för truckförare.

Vi behöver, här och nu, hitta strategier för att förebygga arbetsorsakade besvär bland truckförare. Vi rekommenderar att du som arbetsgivare i samverkan med fackliga företrädare och medarbetare;

  • Utgår från arbetsmiljölagen och det systematiska arbetsmiljöarbetet, genomför en arbetsplatsanalys och se över arbetsinnehåll för truckförare.
  • Diskutera om det finns möjligheter att få mer variation i arbetsuppgifterna genom exempelvis arbetsrotation.
  • Inventera vilka hjälpmedel som finns och om de används.
  • Se över hur trucken är utformad, går stolen att ställa in, används videokamera på trucken för att förbättra ergonomin vid lyft av varor?
  • Ha en dialog med de som tillverkar och upphandlar truckar, hur kan designen förbättras.
  • Erbjud kontinuerlig arbetsmiljöutbildning för truckförare.
  • För expertkunskap, anlita gärna företagshälsovården för att få stöd med kartläggning och arbetsmiljöåtgärder.

Här kan du ta del av den vetenskapliga publikationen:

U. Flodin, B. Rolander, H. Löfgren, B. KrapiF. Nyqvist, C. Wåhlin. Risk factors for neck pain among forklift truck operators: a retrospective cohort study. BMC Musculoskeletal Disorders 2018; 19: 44:

Vår forskargrupp arbetar nu vidare med nästa steg i samverkan med forskare Mikael Forsman, vid Karolinska Institutet och Bijar Ghafouri vid Linköpings Universitet. Kommande studie handlar om att mäta vilken rörelse som faktiskt sker i nacke och axlar bland truckförare under ett arbetspass. Metoden vi mäter med kallas för inklinometri. Vi har också videofilmat truckförare under deras arbetspass för att objektivt studera arbetsinnehåll. I denna studie studeras även kemiska ämnen i muskulaturen som kan framkalla smärta hos män med arbetsorsakad nack- skuldersmärta.

Både Mikael Forsman och Bijar Ghafouri är föreläsare vid Arbets- och miljömedicinska vårmötet i Linköping den 25 april: Program vårmöte 2018

Jag kommer att presentera preliminära resultat från vår studie vid en internationell ergonomikonferens som äger rum i augusti: IEA2018  Titel på föredraget är:”Measurements of movements and neck/shoulder pain among forklift truck operators”.

Välkommen att ta kontakt med oss om du vill diskutera forskning som handlar om truckförare, deras hälsa och arbetsmiljö.

rssrssby feather
FacebooktwitterredditpinterestlinkedintumblrmailFacebooktwitterredditpinterestlinkedintumblrmailby feather

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.