Vi stödjer manifestation för vetenskap

Den 22 april arrangeras march for science i Sverige och på många håll runt om i världen. Med detta blogginlägg vill vi uppmärksamma satsningen #marchforscience.  Vi på Arbets- och miljömedicin i Linköping stödjer manifestation för vetenskap!

En av våra viktigaste uppgifter på Arbets- och miljömedicin är att sprida evidensbaserad kunskap, att nyttiggöra forskning till befolkningen och till arbetsplatser som bidrar till bättre hälsa. Vetenskapen behöver bli mer tillgänglig.

Vi har genom åren upptäckt att vi har stor nytta av att samverka med kommunikatörer, journalister och webbproducenter för att nå ut med kunskap. Via samverkan kan vi  uppmärksamma forskningsfrågorna och bidra till att evidensbaserad kunskap används.

Här kan du ta del av information om #marchforscience – Sverige: www.marchforscience.se

Initiativet till #marchforscience kommer egentligen från USA.  I svenska sammahang har man översatt  March for Science till ”manifestation för vetenskap”.  Initiativtagare till manifestationen i Sverige är  Eva Krutmeijer, forskningskommunikatör och medlem i nätverket Forskom. Ta del av artikel Curie, en tidning från vetenskapsrådet:  ”En marsch för forskningen”

I manifestationen lyfts tre budskap:
  1. Alla människor ska ha rätt till tillförlitlig evidensbaserad kunskap
  2. Alla ska ges möjlighet att kunna förstå, granska, värdera och ta ställning till olika påståenden
  3. Lyfta fram allt vetenskapen ger oss, för en nutid och framtid där vetenskapen har en självklar plats.
En manifestation för vetenskapen. Källa: Curie – en tidning från vetenskapsrådet.

Är du intresserad av att delta i  manifestationen så äger den rum bl.a. i Stockholm, Göteborg, Uppsala, Umeå eller Luleå. För dig som vill medverka i Stockholm finns mer information här från Vetenskap & Allmänhet ”Vill ni medverka i march for science i Stockholm?”.

March for science den 22 april är tänkt som ett avstamp för fortsatt arbete med att sprida forskning. På samtliga arbets- och miljömedicinska enheter i Sverige pågår spännande forskning. Som jag ser det har vi ett otroligt viktigt uppdrag att sprida kunskap för att bl.a. förhindra att arbetsorsakade skador uppstår. 

Här kan du besöka hemsidorna för de Arbets- och miljömedicinska enheterna runt om i Sverige: 

Avslutningsvis så vill vi hälsa er välkomna till vår konferens Arbets- och miljömedicinskt vårmötet i Linköping med temat ”När forskning blir verklighet”. Datum: 25-27 april 2018. Boka in datumet redan nu!

Arbets- och miljömedicinska vårmötet 25-27 april 2018 ”När forskning blir verklighet”. Välkomna! Foto: Stefan Blomberg

Konferensen riktar sig till dig som är intresserad av senaste nytt inom arbetsmiljö, psykologi, ergonomi, arbetsmedicin och miljömedicin. Vi tar också upp teman som rör implementering, kommunikation, mobbning, försäkringsmedicin och återgång i arbete. Ett spännande forum för kunskapsspridning och nätverkande.

rssrssby feather
FacebooktwitterredditpinterestlinkedintumblrmailFacebooktwitterredditpinterestlinkedintumblrmailby feather

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.