Världsledande forskning om molekylär smärta

Är du intresserad av att veta vad som händer i cellen vid muskelsmärta? Varför vi utvecklar långvarig smärta? Ja, då är du välkommen att läsa det här blogginlägget som är skrivet av kemist Bijar Ghafouri. Nedan kan du ta del av hennes upptäcktsresa som forskare, hur hon genomför forskningen. I slutet av blogginlägget finns också länkar till några av forskargruppens publikationer.

Jag disputerade inom experimentell medicin med inriktning inom arbets- och miljömedicin 2005. Mitt avhandlingsarbete handlade om arbetsrelaterade luftvägssjukdomar och under tiden växte även intresset för arbetsrelaterad smärta. Jag blev delaktig i smärtrelaterade forskningsprojekt på Smärt- och Rehabiliteringscentrum vid Universitetssjukhuset i Linköping. Därefter blev jag anställd på kliniken och verksam i den multiprofessionella forskningsgruppen rörande kronisk muskelsmärta.

Bild: Bijar Ghafouri, docent i Experimentell rehabiliteringsmedicin. Forskar inom Molekylär Smärta. Givande att samverka med olika forskare och att handleda doktorander som ingår i forskargruppen.
Bijar Ghafouri, docent i Experimentell rehabiliteringsmedicin. Forskar inom Molekylär Smärta. Givande att samverka med olika forskare och att handleda doktorander som ingår i forskargruppen.

I samarbete med Arbets och miljömedicin bedriver jag forskning inom arbetsrelaterad luftvägssjukdomar och muskelsmärta. Att vara i en dynamisk forskningsmiljö där man stärker samarbetet mellan klinik och grundforskning är något som jag anser mycket angeläget.

Bijar Ghafouri tillsammans med forskargruppen Anders Carlsson, Karin Wåhlén, Patrik Olausson, Niclas Stensson.
Bijar Ghafouri tillsammans med forskargruppen Anders Carlsson, Karin Wåhlén, Patrik Olausson, Niclas Stensson.

Många lever med långvarig smärta

Långvarig smärta (minst 3 månaders duration) är vanligt förekommande i befolkningen; ca 40-50% anger detta vid postala enkäter. Konsekvenserna varierar dock för de drabbade och ca 10-20% av befolkningen bedöms ha ett svårare smärttillstånd med påtagliga konsekvenser på livsföring, deltagande i samhällsliv (tex arbete), hälsoupplevelse och livskvalitet. Orsaken till långvariga smärttillstånd och mekanismerna bakom smärtorna är ofullständigt kända, vilket kan bidra till att de drabbade ibland ifrågasätts. Behandlingen blir därmed ofta symtomatisk och till skillnad från de akuta smärtorna ofta ineffektiv. Studier pekar på att en obalans mellan smärthämmande och smärtfaciliterande processer kan leda till utveckling av långvarig smärta. Ett antal studier har också visat att signaler från perifer vävnad såsom muskulatur kan vidmakthålla förändringar som sker på ryggmärgsnivå och hjärnan vid långvariga smärttillstånd.

Högteknologiska metoder används i PAINOMICS laboratorium för att förstå komplexa mekanismer i cellen.
Högteknologiska metoder används i PAINOMICS laboratorium för att förstå komplexa mekanismer i cellen.

Molekylära händelser i kroppen vid olika smärttillstånd

Min forskning inom Molekylär Smärta kommer att bidra med ökade förståelse för att kunna mäta de komplexa nätverk av cellulära och molekylära händelser i kroppen som är aktiverade vid olika smärttillstånd. Syftet är att studera biologiska förändringar på perifer (saliv, plasma, muskel, hud) och central nivå (cerebrospinal vätska) vid olika typer av långvariga smärttillstånd (nack-skuldersmärta, generaliserad smärta och neuropatisk smärta). Vi använder oss bland annat av utav avancerade proteinanalysmetoder (proteomik), peptider och aminosyraanalysmetoder (peptidomik) och lipidanalysmetoder (lipidomik). Dessa högteknologiska metoder gör det möjligt att i stor skala analysera och kvantifiera upp eller nedregleringar av små mängder av substanser i en och samma analys vid de olika smärttillstånden.

Docent Bijar Ghafouri genomför avancerade analyser för att undersöka saliv proteomet.
Docent Bijar Ghafouri genomför avancerade analyser för att undersöka saliv proteomet.

Nya forskningsrön om muskelförändringar vid smärta

Vi har nyligen rapporterat proteinförändringar och lipidförändringar i trapeziusmuskeln hos kvinnor med långvarig muskelsmärta. De proteiner vars halter är upp/ned reglerade hos kvinnor med muskelsmärta är involverade vid bland annat inflammatoriska processer i kroppen, transportproteiner och proteiner som är involverad vid muskelkontraktioner. Studien visade även att protein- och lipidförändringarna var olika hos kvinnor med nack-skuldersmärta jämfört med kvinnor med generaliserad smärta. Detta angrepssätt att försöka få en helhets bild över vad som händer på molekylärnivå och identifiera en grupp av molekyler som är involverade vid långvarig smärta är unik och ligger i forskningsfronten. Detta kan långsiktigt bidra till utvecklingen av en förbättrad diagnostik, behandlings och rehabiliteringsmetoder baserad på smärtmekanismer vid långvarig smärta.

Nedan kan du som är forskningsintresserad ta del av våra senaste studier.

Patrik Olausson, Nazdar Ghafouri, Dick Sjöström, Emelie Blixt, Björn Gerdle, Bijar Ghafouri. Protein alterations in women with chronic widespread pain – Anexplorative proteomic study of the trapezius muscle. Scientific Reports, 2015, 5:11894, DOI: 10.1038/srep11894

Emmanuel Bäckryd, Bijar Ghafouri, Anders Carlsson, Patrik Olausson, Björn Gerdle. Multivariate proteomic analysis of the cerebrospinal fluid of patients with peripheral neuropathic pain and healthy controls – a hypothesis-generating pilot study. J of Pain Research, 2015:8 321–333

Nazdar Ghafouri, Bijar Ghafouri, Britt Larsson, Maria Turkina, Linn Karlsson, Christopher Fowler, Björn Gerdle. Effects of two different specific neck exercise programs on palmitoylethanolamide and stearoylethanolamide concentrations levels in the interstitium of the trapezius muscle in women with chronic neck shoulder pain. Pain Med, 2014; 15: 1379–1389

Linn Karlsson, Björn Gerdle, Bijar Ghafouri, Emmanuel Bäckryd, Patrik Olausson, Nazdar Ghafouri, Britt Larsson. Intramuscular pain modulatory substances before and after exercise in women with chronic neck pain. European journal of pain, 2014 Nov 27. doi: 10.1002/ejp.630

rssrssby feather
FacebooktwitterredditpinterestlinkedintumblrmailFacebooktwitterredditpinterestlinkedintumblrmailby feather

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.