Världsdagen för säkerhet i arbetet

Kommentera gärna inlägget >>>

Idag, den 28 april, är det Världsdagen för säkerhet och hälsa i arbetet. En dag som vi verkligen behöver uppmärksamma. Vet du om att varje år så dör uppskattningsvis 2,3 miljoner människor av arbetsrelaterade olyckor och sjukdomar.  I Sverige var det tragiskt nog 53 arbetsolyckor som ledde till dödsfall under 2014. Vi vet också att arbetsskadorna ökar. International Labor Organization (ILO) uppmanar nu alla länder till att satsa på insatser som skapar en nationell arbetarskyddskultur, att stärka rätten till en säker och hälsosam arbetsmiljö som ska respekteras på alla nivåer.

Uppmaningen riktar sig alltså till dig och till mig, till dina och mina arbetskamrater, till våra chefer, och även till tjänstemän och till våra politiker. Det handlar om att regeringar, arbetsgivare, fackliga företrädare och arbetstagare  som du och jag, ska delta aktivt för att skapa en trygg och hälsosam arbetsmiljö. Frågan är hur vi kan bidra för att skapa en hälsosam arbetsmiljö?

Nedan kan du ta del av hur International Labor Organization (ILO) sprider information om ”World Day for Safety and Health at Work”. Du får också ta del av vad vi lyfter fram i dag när det gäller kunskap som kan bidra till en bättre arbetsmiljö. I kampanjen används slogan  #Iheartprevention och #SafeDay2015

28 April 2015 World Day for Safety and Health at Work #Iheartprevention
28 April 2015 –  World Day for Safety and Health at Work.  #Iheartprevention #SafeDay2015

Här kan du se ILOs film som handlar om trender inom arbetsmiljöområdet, som ger information om viktiga arbetsmiljöaspekter: Join in building a culture of prevention on OSH.

En organisation som speciellt sprider kunskap om det förebyggande arbetet på arbetsplatser är Europeiska arbetsmiljöbyrån.  Här kan du läsa om temat   ”Delta i uppbyggnaden av en riskförebyggande arbetsmiljökultur”.

European Network for Work Health Promotion (ENWHP) är ett annat tips på ett nätverk som verkar för hälsopromotion via arbetsplatser. Tillsammans med professor Irene Jensen vid Karolinska Institutet banade jag väg för att Sverige blev medlem i ENWHP igen. I år har ENWHP engagerat sig speciellt i kampanjen.

Kompetenscentrat för Företagshälsa satsar tillsammans med forskare, verksamma inom företagshälsovården och representanter från Sveriges Företagshälsor på att ta fram riktlinjer för psykisk ohälsa och för levnadsvanor samt även för alkohol. Det är ett viktigt bidrag för att förebygga ohälsa i arbetslivet. Arbetet leds av professor Irene Jensen vid karolinska Institutet.

Riktlinjegrupp. Forskare och FHV konsulter samverkar för att ta fram kliniksa riktlinjer - Psykisk ohälsa och levnadsvanor.
Riktlinjegrupp. Forskare och verksamma inom företagshälsovården samverkar för att ta fram kliniska riktlinjer för Psykisk ohälsa och för Levnadsvanor samt även för Alkohol.

Visst är det upprörande att det är så många som 2,3 miljoner dör av arbetsrelaterade olyckor och sjukdomar i världen. Man räknar med att det är så pass många som 160 miljoner människor som drabbas av yrkes och arbetsrelaterade sjukdomar. Det sker också 313 miljoner olyckor varje år utan dödlig utgång.

I artikeln Arbetsolyckorna blir fler – håller trenden i sig?  rapporterar AFA-försäkring om att arbestskadorna i Sverige ökar. Kanske att en dag som idag kan bidra till att vi alla uppmärksammar säkerhet och arbetsmiljöfrågor på våra arbetsplatser. Några frågor till dig:

  • Hur förebyggs arbetsskador på din arbetsplats, i din bransch?
  • Vad kan du göra för att bidra i det förebyggande arbetsmiljöarbetet?
  • Om någon har arbetsorsakade besvär, anpassar ni arbetsuppgifterna?

För att idag uppmärksamma världsdagen och kampanjen #Iheartprevention #SafeDay2015 vill jag presentera dig för dom Arbets- och miljömedicinska klinikerna som finns i Sverige. Vi har uppdrag som bidrar till ökad säkerhet och hälsa på arbetsplatser. På enheterna pågår arbete varje dag som handlar om att utreda arbetsskador, att sprida kunskap om hur  arbetshälsan kan stärkas och hur ohälsosamma exponeringar i arbetslivet ska minska. På alla kliniker pågår spännande forskning och det finns ständigt nya rön att ta del av som behöver spridas. Klinikerna har ett nära samarbete med Universiteten när det gäller forskningsprojekt och undervisning.

Välkommen att besöka hemsidorna för Arbets- och miljömedicin. Där kan du ta del av information och material. Presentation från norr till söder:

Arbets- och miljömedicinskt vårmöte i Stockholm 22-24 April 2015 lyfter området Arbets- och miljömedicin. Här inleder professor Per Gustavsson.
Arbets- och miljömedicinskt vårmöte i Stockholm 22-24 April 2015. Här  introducerar professor Per Gustavsson ”Arbetsmiljöarbetet i Sverige – Vad har vi satt för spår och vart är vi på väg”.

En alldeles speciell plats denna dag har Arbetsmiljöverket som året om sprider kunskap om arbetsmiljö och säkerhet. Botanisera gärna på Arbetsmiljöverkets hemsida och se vilka föreskrifter, broschyrer och checklistor som du kan ha nytta av på din arbetsplats.

Med hopp om samverkan för en god Arbetsmiljö!

 

rssrssby feather
FacebooktwitterredditpinterestlinkedintumblrmailFacebooktwitterredditpinterestlinkedintumblrmailby feather

2 kommentarer:

    1. Tackar! För oss som arbetar med arbetsmiljöfrågor så har vi ju det i fokus varje dag. Men det är bra med en världsdag som uppmärksammar frågorna. Jag tror att en av utmaningarna är att utveckla en starkare samverkan mellan parterna på arbetsmarknaden och på arbetsplatserna för att stärka det förebyggande arbetet. En annan utmaning är att sprida den forskning som finns så att den kommer till nytta i det förebyggande arbetsmiljöarbetet. Och nu på språng, ska iväg på arbetsplatsbesök…

Lämna ett svar till Charlotte Wåhlin Avbryt svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.