Vår forskning blir nationell vägledning

Vi skriver en vägledning om säkra personförflyttningar efter att ha fått ett nationellt uppdrag av Myndigheten för arbetsmiljökunskap. Det känns roligt att vår forskning når fram på ett väl genomarbetat sätt tillsammans med dem som berörs. Målet är att arbetsplatser ska kunna arbeta såväl strategiskt som praktiskt för säkra personförflyttningar.

Instruktörer i förflyttningskunskap medverkar vid inspelning av film för centrala förflyttningsmoment som ska användas vid utbildning. Bilden visar två vårdpersonal som utför ett förflyttningsmoment med en vårdtagare som ligger i sängen.

Personförflyttningar är en av de vanligaste risksituationerna för de som arbetar inom hälso- och sjukvård och omsorg. På Arbets- och miljömedicin, AMM, här i Linköping bedriver vi sedan flera år forskning om arbetsmiljö inom hälso- och sjukvården. Sedan 2018 har vi fokus på säkra personförflyttningar. Vägledningen, som baseras på aktuell forskning ska bidra till att förebygga skador och skapa säkrare arbetsplatser för ett hållbart arbetsliv.

Vägledningens upplägg

Vägledningen ska belysa olika områden som har betydelse för hur vi kan skapa en säker arbetsmiljö med fokus på personförflyttningar. Den tar sin utgångspunkt i det systematiska arbetsmiljöarbetet och patientsäkerhetsarbetet. I vägledningen kommer vi lyfta fram metoder för riskbedömningar, kartläggningar, arbetssätt och åtgärder som kan bidra till säkra personförflyttningar.

Här tränar vårdpersonal på olika förflyttningsmoment vid utbildningsenheten Clinicum, Region Östergötland. Foto: Joakim Almström

En viktig del är betydelsen av att erbjuda uppdaterad utbildning inom området förflyttningskunskap för vårdpersonal och att koppla det till arbetsplatsens rutiner. Vi ser också att upphandling och inköp av hjälpmedel och arbetsutrustning behöver en egen sektion i vägledningen.

Vägledningen baseras på aktuell forskning och på förutsättningar som finns i olika verksamheter. Under resans gång ska vi bjuda in dialoggrupper, referensgrupper och granskare som kan ge input för att vägledningen ska bli så användbar som möjligt utifrån olika verksamheter.

Bilden visar ett förflyttningsmoment där mobil lyfts används vid en utbildningsdag på Clinicum, Region Östergötland. Foto: Joakim Almström  

Vägledningens målgrupp

Målgruppen är chefer, medarbetare, skyddsombud inom hälso- och sjukvård, omsorg, ambulansvård och färdtjänst. Men även konsulter inom företagshälsovården eller motsvarande, som förväntas kunna erbjuda relevanta insatser. Vidare kan vägledningen vara intressant för fackliga företrädare, skyddsombud och arbetsgivarorganisationer samt organisationer med ett överordnat ansvar såsom Sveriges Kommuner och Regioner.

Har du synpunkter och tankar kring hur vi kan skapa säkra personförflyttningar inom olika verksamheter så är du välkommen att höra av dig till oss i forskargruppen!

Nätverk för personförflyttningar

Vi kommer också att diskutera kommande vägledning i vårt nätverk för aktivt lärande och utveckling om personförflyttningar (NALUP.) Läs gärna mer om nätverket. Du kanske är intresserad av att vara med om du är anställd inom kommun, region eller motsvarande privat aktör?  Nätverket för aktivt lärande och utveckling om personförflyttningar (NALUP)

Läs nyhet från Mynak

Forskning om säkra personförflyttningar blir ny vägledning till stöd för arbetsplatser inom hälso- och sjukvård och omsorg

Forskningsnyhet

Här kan du ta del av vår senaste forskningspublikation: Wåhlin C, Stigmar K, Nilsing Strid E. A systematic review of work interventions to promote safe patient handling and movement in the healthcare sector, International Journal of Occupational Safety and Ergonomics. Published online 17 nov. 2021 

Vägledningen kommer att diskuteras med fler olika parter under resans gång. Bilden visar en grupp som har ett möte

Läs om pågående forskning

Läs gärna mer om vår pågående forskning: Patient and Workers Safety Study

rssrssby feather
FacebooktwitterredditpinterestlinkedintumblrmailFacebooktwitterredditpinterestlinkedintumblrmailby feather

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.