Vad kostar den psykiska ohälsan arbetsgivare?

Psykisk ohälsa är en av de vanligaste orsakerna till sjukskrivning och står för drygt 40 % av sjukfrånvarokostnaderna. Den totala kostnaden för psykisk ohälsa i Sverige beräknades år 2012 uppgå till 184 miljarder kronor. Den kostnaden motsvarar ca 36 000 kronor per person i arbetsför ålder. För dig som vill veta mer om vad den psykiska ohälsan kostar för just din organisation lanseras ett arbetshälsoekonomiskt analysverktyg den 9 december 2016 i Stockholm. Läs mer nedan.

Hur kan vi tillsammans förebygga arbetsorsakad psykisk ohälsa? får vi tillräckligt med återhämtning #WorkLifeBalance Foto: Stefan Blomberg
Hur kan vi tillsammans förebygga arbetsorsakad psykisk ohälsa?  #WorkLifeBalance Foto: Stefan Blomberg

Psykisk ohälsa omfattar både psykisk sjukdom och psykiska besvär som leder till ohälsa och nedsatt välbefinnande. Ofta påverkas förmågan att utföra aktiviteter i dagliga livet och på arbetet. För den person som drabbas av psykisk ohälsa är förstås förlusten allra störst. Det handlar både om ekonomin och om konsekvenser av ohälsan för den som har drabbats.

För att fokusera på hur arbetsgivaren i samverkan med företagshälsan och andra parter kan förebygga och åtgärda den psykiska ohälsan publicerades förra året ”Riktlinjer för psykisk ohälsa på arbetsplatsen”. Den fokuserar på den arbetsorsakade psykiska ohälsan. Riktlinjen kan gärna användas i samverkan med företagshälsan på din arbetsplats.

Hur jobbar ni med det hälsofrämjande arbetsmiljöarbetet på din arbetsplats? Hur förebygger ni arbetsorsakade besvär?

När det gäller den arbetsrelaterade psykiska ohälsan behöver arbetsgivare och arbetstagare tillsammans analysera vilka arbetsbelastningar och situationer som bidragit till ohälsan. Tyvärr så saknas ofta kunskap om vad det faktiskt kostar för arbetsgivaren att ha en medarbetare sjukskriven. Och vad det kostar om en medarbetare är sjuknärvarande.

Rimliga krav, gott socialt stöd från chefer och kollegor och möjligheter till återhämtning är en viktig del för att trivas och må bra på jobbet AFS 2015:4 Foto: Stefan blomberg
Rimliga krav, gott socialt stöd från chefer och kollegor och möjligheter till återhämtning är en viktig del för att trivas och må bra på jobbet, AFS 2015:4 Foto: Stefan Blomberg

För dig som vill veta mer om vad den psykiska ohälsan kostar för just din organisation lanseras nu ett Arbetshälsoekonomiskt analysverktyg.

Det arbetshälsoekonomiska analysverktyget ger dig som arbetsgivare, eller företagshälsa, vägledning och en praktisk guide för hur du kan beräkna kostnaderna för psykisk ohälsa i din organisation. Här kan du ta del av en artikel från suntarbetsliv ”Så tjänar du på att förebygga psykisk ohälsa”

Lanseringsseminariet hålls den 9 december 2016, välkommen! 

Lanseringsseminariet är ett heldagsevenemang som riktar sig till alla intressenter som  vill informera sig och få en introduktion i analysverktyget. Förmiddagen är främst fokuserad på att ge en introduktion i det Arbetshälsoekonomiska analysverktyget. Eftermiddagen ger en praktiskt utbildande vägledning i hur man arbetar med, och för in, det Arbetshälsoekonomiska analysverktyget i den egna verksamheten.

Den 9 december 2016 lanseras ett arbetshälsoekonomiskt analysverktyg. välkommen att delta!
Den 9 december 2016 lanseras ett arbetshälsoekonomiskt analysverktyg. Välkommen till seminariet!

När: 9 december 2016, kl. 09.30-16

Var: Scandic Continental, Vasagatan 22, Stockholm

Du anmäler dig till seminariet via denna länk: ”Lanseringsseminarium arbetshälsoekonomiska analysverktyget 9 december”

Seminariet arrangeras av: Enheten för interventions- och implementeringsforskning, Institutet för miljömedicin vid Karolinska Institutet.Vid frågor om lanseringsseminariet och dess innehåll kontakta:

rssrssby feather
FacebooktwitterredditpinterestlinkedintumblrmailFacebooktwitterredditpinterestlinkedintumblrmailby feather

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.