Uppmärksamma arbetsmiljöveckan

Nu pågår arbetsmiljöveckan 2021! Det är ett årligen återkommande event som alltid äger rum under vecka 43. Många organisationer och arbetsplatser fokuserar under denna vecka på det hälsofrämjande arbetsmiljöarbetet, på risker och skador som kan uppstå på arbetsplatsen.

I år är arbetsmiljöveckan en viktig del av den pågående kampanjen ”Friska arbetsplatser belastar rätt”.  Det handlar om att vi ska få variation i arbetet, minska riskfylld arbetsbelastning, som att sitta mindre och se möjligheter att få in mer fysisk aktivitet och återhämtning i vår vardag.

Bilden föreställer två personer som skrattar och en person som sträcker upp armarna. Foto: Region Östergötland.

 Visst är det så, att chefen alltid är ytterst ansvarig för arbetsmiljön men det systematiska arbetsmiljöarbetet genomförs bäst i samverkan. Där har skyddsombuden en nyckelroll.

I år firas skyddsombudens dag den 27 oktober

Skyddsombuden kan på olika sätt bidra till en sund och säker arbetsmiljö. De kan bland annat medverka i arbetet med att göra riskbedömningar. Det kan vara en tillgång för arbetsgivaren eftersom skyddsombuden ofta har bättre kontakt med ”verkligheten på golvet”. Det är av största vikt att arbetstagarna utser ett skyddsombud som kan företräda alla arbetstagare på arbetsplatsen oavsett deras fackliga tillhörighet.

Vet du vem som är ditt skyddsombud och vet du vad hen gör? På arbetsmiljöverkets hemsida kan du läsa mer om vad det innebär att vara skyddsombud: ”Skyddsombud och arbetsmiljöombud”

Bilden föreställer två ambulansvårdare som rullar en brits på vägen bredvid ambulansen. Att genomföra personförflyttningar och lyft är en del av deras arbetsvardag. Foto: Region Östergötland.

Under arbetsmiljöveckan pågår olika aktiviteter. 

”Gilla jobbet” bjuder in till ett digitalt webbinarium den 28 oktober.  Målsättningen är att dagen ska inspirera till ett förebyggande och hälsofrämjande arbetsmiljöarbete på̊ landets arbetsplatser: ”Gilla Jobbet digitalt 2021”

Ett annat tips är att Arbetsmiljöverket och Myndigheten för arbetsmiljökunskap bjuder in till ett webbinarium den 29 oktober: ”Risker, lärande exempel och resultat av genomföra inspektioner om stillasittande arbete”. De presenterar resultaten från Arbetsmiljöverkets inspektioner som fokuserat på risker med stillasittande arbete.

Hur många timmar per dag sitter du? Bilden föreställer en man som sitter och jobbar. Foto: Pixabay

Fokus på arbetsmiljö i kommuner och regioner

Själv kommer jag under arbetsmiljöveckan att medverka vid ett webbinarium som handlar om arbetsmiljö inom en kommunal verksamhet.  Det är den inbyggda företagshälsan, Kommunhälsan i Sundsvall, som har bjudit in oss forskare att medverka vid en dag som riktar sig till chefer och medarbetare. Vi ska berätta om vår forskning som handlar om vilka insatser som kan bidra till att skapa säkra personförflyttningar inom kommuner och regioner.

Läs gärna mer om vår forskning via webbsidan: ”Patient and Workers Safety Study” (PAWSS).

Genomför ni riskbedömningar av olika situationer i arbetet? Bilden föreställer två vårdpersonal som ska hjälpa en person att förflytta sig från sängen till en rullstol.
rssrssby feather
FacebooktwitterredditpinterestlinkedintumblrmailFacebooktwitterredditpinterestlinkedintumblrmailby feather

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.