Upphandling – ett maktmedel mot osund konkurrens?

Text: Elisabeth Lindberg, Specialistläkare Arbets- och miljömedicin

Konsumenternas makt har blivit allt mer tydlig i handeln. Bananplockare, klädsömmerskor och kaffeodlare ska ha drägliga arbetsförhållanden och det blir ramaskri om det visar sig att en klädjätte använder sig av barnarbetare. Konsumenterna har blivit allt mer medvetna om att deras val är viktigt. De som sitter med pengarna kan faktisk påverka företagen. Hur är det då i Sverige? Behöver man påverka även här ? Hur är det med de som bygger våra sjukhus, städar våra kontor, och lagar vår mat? Har de drägliga arbetsförhållanden?

Eller leder arbetet till belastningsskador, vibrationsskador, astma och i värsta fall dödsolyckor? Offentlig upphandling sker för mer än 600 miljarder kronor, i Sverige! Upphandlaren kan faktisk ställa krav som förbättrar arbetsmiljön.

Som läkare träffar jag patienter som beskriver vidriga arbetsförhållanden, omöjliga scheman eller att de inte får de hjälpmedel/verktyg/skyddsutrustning som skulle kunna minska risken för skador. Ohälsa och sjukdom kommer som ett brev på posten. ”Men varför protesterar du inte, arbetsgivaren följer ju inte gängse regler, det där verkar vara en orimlig belastning”. Då speglas hopplösheten i deras blick. Det går inte. Företaget är slimmat för att överleva konkurrensen. Tjänsten är upphandlad och lägger företaget ett anbud över konkurrenterna, kommer uppdraget att gå till ett annat företag. Den som får ”betala” det pressade priset är städerskan som tvingas städa en lokal på två timmar istället för fyra, som genomsvettig stressar sig igenom arbetsdagen utan rast. Hon kollapsar när hon kommer hem.

Foto: pixabay

Den som får betala priset är rivningsarbetaren som använder kraftigt vibrerande verktyg, inte de 20 minuter som är tillåtet om man ska följa Arbetsmiljöverkets föreskrifter, utan hela dagen. Han får nervskador som aldrig försvinner. Den som får betala priset är byggnadsarbetaren som ramlar ner från taket på grund av att det var för stressigt att ordna med skyddsåtgärder. Han kommer aldrig mer hem.

Hur gör man då för att påverka? Vid upphandling bör man ställa krav på arbetsmiljön och inte bara se till det lägsta priset. Upphandlaren kan ställa krav på att anbudsgivaren arbetar systematiskt med arbetsmiljön. Men det räcker inte bara med en fin arbetsmiljöpolicy, man bör även följa upp leverantören under uppdragstiden. Denne bör kunna beskriva hur arbetsmiljön undersöks, riskbedöms, åtgärdas och följs upp. Om leveratören brister i arbetsmiljöarbetet kan avtalet hävas.

Arbetsmiljöverkets har tagit fram en checklista som riktar sig till dig som leverantör, hur du kan skapa bra arbetsmiljö. Följande punkter ingår:

 • Vi har en arbetsmiljöpolicy som är känd
 • Vi har fungerande rutiner för arbetsmiljöarbete
 • Vi fördelar arbetsuppgifter för att motverka hög arbetsbelastning
 • Vi ger chefer/arbetstagare de kunskaper de behöver
 • Vi undersöker arbetsmiljön regelbundet
 • Vi riskbedömer alltid efter en undersökning
 • Vi åtgärdar de risker som framkommer
 • De risker som inte kan åtgärdas direkt tidsanges i handlingsplan
 • Vi följer upp åtgärdade risker
 • Vi utreder orsakerna till ohälsa, tillbud och olycksfall
 • Vi följer årligen upp vårt arbetsmiljöarbete
 • Vi planerar förbättringar nästkommande år/uppdrag

Om mitt val av bananer påverkar bananarbetarnas arbetsvillkor, måste krav på arbetsmiljön vid upphandling kunna påverka arbetsmiljön för anbudsgivarnas anställda. Tänk vilken skillnad 600 miljarder medvetet styrda upphandlingsmedel skulle göra för liv och hälsa!

 

”Upphandla för att motverka osund konkurrens – skapa god arbetsmiljö” 

Står du inför en upphandling? Nedan får du konkreta tips och checklistor. Den handlar om vad du som upphandlare och chef bör tänka på vid upphandlingar. Tänk på att du kan göra skillnad!

Rapport från Arbetsmiljöverket: Upphandling och arbetsmiljö(arbete)
Hur kan olika aktörer bidra till arbetsmiljöstyrningen för tjänster som upphandlas? 2015:13

 

rssrssby feather
FacebooktwitterredditpinterestlinkedintumblrmailFacebooktwitterredditpinterestlinkedintumblrmailby feather

En kommentar:

 1. Hej ! Jag var i Oslo på konferens förra veckan. Där meddelade man att det i Oslo finns ca 10.000 personer som ”går under radarn” dvs. de har inget arbetstillstånd men arbetar ändå hos byggbolag i området. Många arbetar hos underentreprenörer via bolag som Oslo kommun upphandlat. Oslo kommun upphandlar för ca 26 mdr norska kronor varje år. Nu har Oslo kommun tagit krafttag mot detta vid sina upphandlingar inom främst byggsektorn. Från och med i torsdags (12/5) får byggbolagen bara ha en underentreprenör, arbetstagarna skall huvudsakligen ha fasta anställningar, man ska kunna förstå språket (norska). Det sistnämnda för att kunna tillgodogöra sig säkerhetsinstruktioner. Detta kanske inte kommer att göra underverk, men det kommer antagligen också att påverka arbetsmiljön i positiv riktning. Möjligtvis är upphandlingen svårare att styra i Sverige p.g.a. EU-regler, jag vet inte, men om möjligheterna finns att ställa hårdare krav på arbetsmiljön vid upphandlingen är det bara beställarkompetens som saknas.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.