Undersökning av din miljö och hälsa!

Text:  Elisabeth Lindberg, specialistläkare vid Arbets- och miljömedicin, Linköping.

Hur många störs av buller? Hur många grannar störs av vedeldning eller exponeras för passiv rökning? Behöver fler analysera sitt dricksvatten från egen brunn eller mäta radon i sin bostad? Vad är vi oroliga för och hur påverkar det våra beteenden? Igår fick jag förmån åka till Gotland och presentera Regionala miljöhälsorapporten 2017.

Gotland välkomnade oss med sol och värme, men trots idyllen på ytan visade rapporten på miljöfaktorer som besvärar gotlänningarna….

Rapporten baseras på nästan 7000 (6917) enkätsvar om hur människor i Östergötland, Jönköping, Kalmar och Gotland upplever sin omgivning, hälsa och upplevda besvär av olika miljöfaktorer. Man har bland annat fått besvara frågor om buller, fuktskador i hemmet, hur man uppfattar utomhusluften, hur ofta man äter fisk som kan innehålla miljögifter, solvanor, resvanor och grönområden.

Läs hela rapporten här: ”Regional miljöhälsorapport 2017”

Miljöhälsorapporten lanseras av Arbets- och miljömedicin i olika län. Foto: SVT

Förhoppningen är att rapporten kommer att användas av kommuner, länsstyrelser och regionen som underlag inom samhällsplanering och för riktade kampanjer så att medborgarnas hälsa främjas.

Vi är glada att rapporten uppmärksammades på Östnytt. Läsa mer på SVTs hemsida ”Stor undersökning av Östgötars och gotlänningars miljö”

Du kan också ta del av inslaget på Östnytt den 31 maj,  se sista 3:30 minuterna. Inslag: ”Östnytt 31 maj miljöhälsorapport”

rssrssby feather
FacebooktwitterredditpinterestlinkedintumblrmailFacebooktwitterredditpinterestlinkedintumblrmailby feather

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.