Temadag om personförflyttningar

Boka in den 9 oktober i kalendern redan idag. Då bjuder vi  på Arbets- och miljömedicin i Linköping in till en temadag där kunskapssammanställningen från Arbetsmiljöverket presenteras: ”Säkrare personförflyttningar – åtgärder i arbetsmiljön för medarbetare inom hälso- och sjukvård samt omsorg”.  Nedan kan du ta del av anmälan till temadagen och du kan ladda ner själva rapporten.

Här kan du ta del av budskapen från kunskapssammanställningen

Vid temadagen presenterar vi författare kunskapssammanställningen och diskuterar vilka konkreta åtgärder i arbetsmiljön som kan bidra till att skapa säkrare personförflyttningar. Det är kunskap som kan vara ett stöd för både chefer och medarbetare i det dagliga praktiska arbetet. Det handlar om att skapa långsiktiga, hållbara metoder för personförflyttningar.

Temadagen belyser hur dessa arbetsmiljöåtgärder kan implementeras i verksamheten. Hur företagshälsovård och andra expertresurser kan bidra med arbetsmiljöåtgärder som skapar säkra personförflyttningar. Minke Wersäll från Arbetsmiljöverket bidrar med kunskap och erfarenheter kring hur vi kan jobba för en jämställd arbetsmiljö i syfte att skapa ett hållbart arbetsliv.

Personförflyttningar inom hälso- och sjukvård samt omsorg.

Välkommen till vår temadag den 9 oktober

Det är vi författare som håller i temadagen den 9 oktober. Talare under dagen är jag, Charlotte Wåhlin, ergonom och forskare vid Arbets- och miljömedicin, Emma Nilsing Strid, forskare, leg fysioterapeut vid Region Örebro län och  Kjerstin Stigmar, lektor och ergonom vid Lunds universitet samt Minke Wersäll, Sakkunnig Ergonomi och Jämställdhet, Arbetsmiljöverket. Är du upptagen den 9 oktober, eller vill ni på arbetet fördjupa er mer – varför inte anordna en egen utbildningsdag kring detta tema. Ta gärna kontakt för att bolla idéer.

Vi är glada för att våra samarbetspartners i vårt forskningsprojekt, Kommunal, SACO samt Vårdförbundet, prioriterar att närvara under temdagen.  Personförflyttningar är ett mycket vanligt arbetsmoment och vi behöver samarbeta för att förebygga skador och skapa säkra vårdmiljöer för både patienter/vårdtagare och medarbetare.   

Här kan du ta del av inbjudan och anmälan till temadagen den 9 oktober: ”Temadag personförflyttningar” 

Här kan du ladda ner kunskapssammanställningen från Arbetsmiljöverkets hemsida:  ”Säkrare personförflyttningar 2019:6”

Fortsatt forskning med mål att bidra till säkrare personförflyttningar

Jag vill också passa på att berätta att vi nu fortsätter med forskning inom området säkrare personförflyttningar inom studien ”Patient and Workers safety Study” (PAWSS). I forskningsprojektet samarbetar forskare från Region Östergötland, Linköpings Universitet och Region Örebro län. Vi har också ett nära samarbete med Arbetsmiljöverket, HR strateger och fackliga parter. Läs mer här

Vi i bloggteamet passar på att önska dig som läsare en trevlig sommar. Vi syns igen i augusti!

Vi som bloggar: från vänster Ingela Helmfrid, Bengt Ståhlbom, Stefan Ljunggren, Charlotte Wåhlin, Lina Viita och Elisabeth Ljunggren. Foto: Christian Nordén
rssrssby feather
FacebooktwitterredditpinterestlinkedintumblrmailFacebooktwitterredditpinterestlinkedintumblrmailby feather

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.