Temadag – Framtidens Arbetsmiljö, del 1

Vilken bra temadag om Framtidens Arbetsmiljö det blev i Linköping den 23 januari. Kul att se 240 personer på plats som fick ta del av den senaste forskningen, praktiska exempel, reflektioner och trendspaningar när det gäller framtidens arbetsmiljö. Här på bloggen delar jag med mig av temadagens föreläsningar och förhoppningsvis kan det inspirera just dig till att fundera på hur vi kan skapa framtidens sunda arbetsmiljöer. Vad är viktigt för dig, för ditt arbetsgäng, för din bransch, vilka utmaningar står ni inför?

Nedan får du ta del av förmiddagens föreläsningar. Eftermiddagens föreläsningar kan du läsa om i vårt nästa blogginlägg.

Sony Nex-6, Sony E 18-200/3.5-6.3. © Stefan Blomberg, scb@blombergs.net

Sony Nex-6, Sony E 18-200/3.5-6.3. © Stefan Blomberg, scb@blombergs.net

Bengt Ståhlbom, verksamhetschef vid Arbets- och miljömedicin inledde dagen. Han reflekterade kring att arbetslivet står inför stora utmaningar som också påverkar arbetsmiljön. Vi vet att industrin omvandlas där enkla jobb försvinner och mer kvalificerad arbetskraft med högre utbildning krävs. Vi har också mer arbetskraft av utländsk härkomst jämfört med tidigare och fler som förväntas jobba längre upp i åren. Samtidigt står många unga arbetslösa och de som har ett jobb upplever att den psykiska arbetsmiljön har blivit sämre.

Vi har kvar att lösa flera klassiska arbetsmiljöproblem t.ex. vibrerade verktyg, fysiskt ansträngande arbetsställningar som fortfarande genererar många sjukdomsfall. Flera av dessa aspekter kommer vi att ta upp och diskutera på bloggen under våren. Här kan du ta del av Bengts presentation: Hallbart arbetsliv

Sony Nex-6, Sony E 18-200/3.5-6.3. © Stefan Blomberg, scb@blombergs.net

Mats Uddin verksam som HR-direktör inom Region Östergötland gav sin syn på framtidens arbetsmiljö och inledde med att fråga om det perfekta systemet finns och om vi någonsin kommer att stanna upp och säga att arbetsmiljön är perfekt och patientsäkerhetsarbetet är färdigt? Jag tycker att det var intressant att han förde resonemanget kring arbetsmiljö utifrån det salutogena perspektivet enligt Antonovsky (begriplighet, hanterbarhet, meningsfullhet)

En viktig fråga som han tog upp var vilka faktorer som har betydelse för om vi vill stanna kvar på det jobb vi har eller om vi väljer att söka nytt. Han menar att det handlar om att man som medarbetare får respekt, möjligheter att samverka och påverka, att få erkänsla för det man gör och att man får rätt belöning för sitt arbete. En fråga till dig som läsare är hur tänker du kring detta? Hur har du det på ditt jobb, vill du vara kvar? Om ja, vad får dig att vilja stanna kvar på ditt jobb? Här kan du ta del av presentationen: Uddin Arbetsliv

Sony Nex-6, Sony E 18-200/3.5-6.3. © Stefan Blomberg, scb@blombergs.netSony Nex-6, Sony E 18-200/3.5-6.3. © Stefan Blomberg, scb@blombergs.net

Kristina Thurée, dagens moderator och professor Jörgen Eklund

Det var ett nöje att bli guidad av dagens moderator Kristina Thurée, anställd som projektstrateg inom Region Östergötland. Hon presenterade en modell för hur verksamheter kan arbeta med att driva förändringsledning via projekt. Som jag uppfattar det så handlar det om att vara tydlig. Att både göra rätt saker och att göra saker rätt och sedan se till att vi kommer i mål. För det behövs ett enhetligt arbetssätt. Här kan du som är intresserad av projektledning ta del av presentationen: Projekt Thurée

Jörgen Eklund som är professor på KTH hade ett föredrag som handlade om ”Ergonomiska insatser som främjar hälsa, produktivitet och kvalitet”. Väldigt intressant att lära sig mer om att människans prestationsförmåga påverkas så pass mycket av arbetsmiljön och att den också kan påverkas om medarbetare använder ergonomiskt utformad utrustning. Ibland kan till och med en lägre produktionstakt få oss att bli mer noggrann i jobbet vilket faktiskt kan öka lönsamheten i företaget. Det är ett budskap till både arbetsgivare, medarbetare och till fackliga företrädare. Här kan du ta del av presentationen: Eklund KTH. Mer information om ergonomi finns även på KTH.

Sony Nex-6, Sony E 18-200/3.5-6.3. © Stefan Blomberg, scb@blombergs.net

 

Christina Björklund arbetar som organisationskonsult och forskare vid Karolinska Institutet. Vid hennes presentation fick vi ta del av den intressanta studien ”Hierarkier av hälsa. Studie baserat på chefers upplevelse av förutsättningar inom organisationen”. Rapporten kan du läsa här: Hierarkier av hälsa. Christina belyser även vilka arbetsmiljöfaktorer påverkar som produktionen negativt. Det har visat sig att orättvist ledarskap, brist på inflytande/kontroll, rollkonflikt, ojämlikhet och dåligt socialt organisationsklimat är faktorer som påverkar. Läs referens här. I föreläsningen presenterar flera aspekter av det hälsofrämjande ledarskapet. Här kan du ta del av Christinas presentation: Ledarskap Björklund

Hoppas att några av referenserna är användbara för dig. Fundera gärna om ”Framtidens sunda Arbetsmiljö” kan vara ett tema på en av era arbetsplatsträffar på din arbetsplats.

Om några dagar återkommer vi med rapportering på del två av temadagen, då presenterar vi eftermiddagens föreläsare; Ulric Hermansson, Stefan Blomberg och Kerstin Ekberg.

rssrssby feather
FacebooktwitterredditpinterestlinkedintumblrmailFacebooktwitterredditpinterestlinkedintumblrmailby feather

2 kommentarer:

  1. Hej Stefan!
    Jag håller med dig om att en bra arbetsmiljö är en förutsättning för god och säker verksamhet. Intressant att nu följa diskussionen i hälso- och sjukvården hur skador kan undvikas för både personal och patienter. Bra att du som ordförande i Fysioterapeuterna lyfter arbetsmiljöaspekten och bridrar till kvalitetsförbättringar. Det känns angeläget att arbetsgivare, fackliga parter, företagshälsovård och forskare gemensamt driver utvecklingen framåt för att skapa en sund arbetsmiljö.
    Mvh
    /Charlotte

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.