Temadag – Framtidens Arbetsmiljö, del 2

Välkommen åter för att läsa mer om temadagen som vi på Arbets- och miljömedicin arrangerade den 23 januari i Linköping. Det var en givande dag som lockade 240 arbetsmiljöintresserade personer. Det är alltid spännande när olika branscher möts och när både ledare och medarbetare, fackliga parter, HR konsulter, företagshälsovårdens arbetsmiljökonsulter och forskare finns med i samma forum. Ett bra tillfälle att diskutera arbetsmiljöfrågor och även knyta nya kontakter! Arbetsmiljöverket var också på plats för att presentera flera nyheter och diskutera frågor med deltagarna.

Sony Nex-6, Sony E 18-200/3.5-6.3. © Stefan Blomberg, scb@blombergs.net
Nedan presenteras eftermiddagens föreläsningar med beteendevetare Ulric Hermansson, psykolog Stefan Blomberg och professor Kerstin Ekberg.

Forskare och beteendevetare Ulric Hermansson pratade om ”Motiv samt möjligheter och begränsningar att upptäcka och åtgärda alkoholproblem i arbetslivet”. Det lockade både till skratt och till stor eftertänksamhet. I många sammanhang och på flera arbetsplatser så tror jag att det är tabu att prata om vilka alkoholvanor vi har. Frågan är hur det är på din arbetsplats, har ni en policy för alkohol och missbruksfrågor? Har ni någonstans att vända er om någon har ett riskbruk?

Sony Nex-6, Sony E 18-200/3.5-6.3. © Stefan Blomberg, scb@blombergs.net

Vid föredraget presenterade Ulric Hermansson 15-metoden och pratade om tidiga insatser i arbetslivet mot alkoholberoende. Intressant att få reda på att även små insatser kan ge positiv förändring om det finns ett riskbruk. Om du undrar så är svaret ja på frågan om ökad alkoholkonsumtion kan försämra produktiviteten.

Här kan du ta del av Ulrics presentation: Hermansson. Om du är intresserad av att veta mer om 15-metoden så kan du ta kontakt med din företagshälsovård. Ulric medverkar även i kompetenscentret för företagshälsa och samverkar med branschföreningen Sveriges Företagshälsor.

Stefan Blomberg

Stefan Blomberg arbetar som psykolog på vår enhet och han höll ett uppskattat föredrag om ”Att undersöka psykosocial arbetsmiljö. Vad fungerar i praktiken?” Enligt Stefan är den psykosociala arbetsmiljön en komplex och innehållsrik värld. När vi ska utreda den riskerar vi gå vilse och bara se sådant som vi redan förväntar oss om vi inte använder en genomtänkt metodik. En utredning måste vara trovärdig och ha legitimitet hos alla inblandade och för att uppnå det är det särskilt viktigt att förstå att främjande respektive åtgärdande situationer kräver olika slags upplägg. Stefan betonar att utredningsmetoder som passar i en främjande situation är direkt olämpliga i en åtgärdande situation. Här kan du ta del av presentationen: 23/1 Blomberg

 Sony Nex-6, Sony E 18-200/3.5-6.3. © Stefan Blomberg, scb@blombergs.net

Dagens sista talare var professor Kerstin Ekberg som under flera år har bedrivit spännande forskning kring arbetslivsinriktad rehabilitering. Temat för hennes föredrag handlade om ” Att främja arbetsförmåga i ett rörligt arbetsliv”. Direkt eller indirekt kan vi alla känna av att arbetslivet både kan vara rörligt och rörigt. Men frågan är vem kan få ett nytt arbete och vem bör få ett nytt arbete. Hur kan förmågor i arbetslivet tillvaratas?

Kerstin resonerar även kring hur arbetsförmåga kan bedömas och refererar till en finländsk modell av professor Ilmarinen. För dig som arbetar med bedömning av arbetsförmåga kan du läsa mer i ett temanummer som jag och några kollegor har skrivit: Fysioterapi_arbetsformaga. Kerstin presenterar också hur utvecklingen av sjukfrånvaron ser ut och konstaterar bl.a. att riskgrupper för sjukskrivning finns inom kvinnodominerande yrken.

En annan viktig fråga är vilka åtgärder på arbetsplatsen gynnar återgång till arbete. Forskningen visar att det inte är alla som behöver som får tillgång till åtgärder och anpassningar på arbetsplatsen. Hur funkar det på din arbetsplats om någon blir sjukskriven? Mycket talar också för att få stöd av rehabkoordinator som sjukskriven kan underlätta återgång till arbete. Något som exempelvis Region Östergötland utvecklar inom primärvården.

Här kan du läsa mer om Kerstin Ekbergs  pågående forskningsprojekt. Kerstin hänvisade också till resultat från en rehabiliteringsstudie som kallas för ReWESS och till min avhandling som handlar om rehabiliteringsprocessen för sjukskrivna. Ta gärna del av Kerstins presentation: Ekberg 

Här kan du  som är intresserad av forskning ta del av vår senaste publikation ”Early and Late Return to Work After Sick Leave: Predictors in a Cohort of Sick-Listed Individuals with Common Mental Disorders”.

Sony Nex-6, Sony E 18-200/3.5-6.3. © Stefan Blomberg, scb@blombergs.net

Summa summarum så var det en givande dag tack vara alla engegerade och kunniga föreläsare. Tack för er insats hälsar vi på Arbets- och miljömedicin! Skriv gärna i fältet nedan om du har frågor eller kommentarer kring temadagen.

 

 

 

 

rssrssby feather
FacebooktwitterredditpinterestlinkedintumblrmailFacebooktwitterredditpinterestlinkedintumblrmailby feather

2 kommentarer:

  1. Hej,
   Ja, framtidens arbetsmiljö är en utmaning. Jag ska med intresse följa regeringens satsningar på arbetsmiljön för det moderna arbetslivets utmaningar:
   http://www.regeringen.se/artiklar/2015/05/regeringen-satsar-pa-arbetsmiljon-for-det-moderna-arbetslivets-utmaningar/

   Om du är intresserad av framtidens arbetsmiljö och arbetshälsa så kan jag tipsa om att det kommer några riktigt intressanta nyheter i höst. Riktlinjegruppen lanserar riktlinjer vid psykisk ohälsa och riktlinjer för bättre levnadsvanor kopplat till arbetslivet. Tanken är att företagshälsovården ska kunna samverka med arbetsgivare, medarbetare för att kunna erbjuda bästa tillgängliga insatser utifrån den forskning som finns. Riktlinjerna lanseras den 14 september.Läs mer på: http://www.fhvforskning.se/

   Trevlig sommar!

   MVH
   Charlotte

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.