Delta i vår forskning om personförflyttningar

Text: Sebastian Buck, ergonom & doktorand, Arbets- och miljömedicin i Linköping Tillsammans kan vi förbättra arbetsmiljön vid personförflyttningar. Vi söker därför vårdpersonal och vårdenheter som vill delta i forskning och utveckling för en säkrare arbetsmiljö vid personförflyttningar.   Själva deltagandet i studien tar 60 minuter och du genomför den via din dator på en digital […]

På gång om arbetsmiljö

Det finns ett uppdämt behov av att kunna samlas efter pandemin, att få diskutera arbetsmiljöfrågor och att få ta del av ny kunskap. Hur vi tillsammans ska kunna möta framtiden, för ett hållbart och inkluderande arbetsliv inom olika branscher. Betydelsen av att vara inkluderande, ge stöd, tillvarata människors förmåga i en föränderlig omvärld ställs verkligen […]

Usel arbetsmiljö på grund av könsnormer

I samband med internationella kvinnodagen uppmärksammar vi hur könsnormer på arbetet kraftigt försvårar det systematiska arbetsmiljöarbetet. Karin Sjöberg Forssberg visar i sin avhandling att en god arbetsmiljö är en fråga om makt och handlingsutrymme. För några månader sedan skrev jag om hur machokulturen marinerar byggarbetsplatser med en kultur som gör att skyddsåtgärder förlorar effekt eftersom […]