Dom: PFAS-drabbade kompenseras

Text: Per Leanderson, toxikolog, Arbets- och miljömedicin Tvisten om PFAS i Kallinge är avgjord. En enig tingsrätt gör det kommunala vattenbolaget i Ronneby ansvarigt att kompensera de drabbade vars dricksvatten under många år var förorenat med högflourerande kemikalier, PFAS. Enligt domen är förhöjda halter av PFAS i blodet till följd av förorenat dricksvatten att se […]