Är marken förgiftad där du bor?

Vi har på senare tid fått alltfler ärenden där man upptäckt föroreningar i marken vid sin bostad. Hur ska man hantera det? Upptäckt av förorenad mark är oftast ett led i länsstyrelsernas och kommunernas kartläggning, ett arbete som pågår i hela landet. Tusentals av markområden som är förorenade finns i våra län. Det kan handla om nedlagda sågverk, bensinmackar, kemtvättar […]