Bli certifierad arbetsmiljöingenjör!

Är du meriterad arbetsmiljöingenjör och vill ta ett steg för att utmärka dig och få en kvalitetsstämpel i ditt arbete? Kanske kan du certifiera dig för att bli certifierad yrkes- och miljöhygieniker. Svenska föreningen för yrkes- och miljöhygien, SYMF, ingår som en medlem i den internationella organisationen International Occupational Hygiene Association, IOHA. Inom ramen för […]