Ny studie om nackskador och arbetsförmåga

De flesta som opereras för diskbråck i nacken blir bättre. En ny unik studie visar att det är flera faktorer som påverkar hur personen uppfattar sin arbetsförmåga efter operationen. Så många som två tredjedelar av befolkningen får nackbesvär någon gång under sin livstid. Svårare tillstånd som diskbråck eller benpålagringar i halsryggen medför ofta stark smärta […]