Solen – viktig för liv och hälsa

Den här veckan bloggar vår toxikolog Per Leanderson. Han skriver om hur solen kan förlänga vårt liv och förbättra vår hälsa. Samtidigt kan för mycket solande vara skadligt.

sol_3

I en stor svensk studie har man nyligen visat att kvinnor som undviker sol lever lite kortare tid än de som vistas mer i solen (Lindqvist 2016, Sveriges Radio). Anledningen kan vara att ljuset ökar mängden kväveoxid i blodet vilket har positiva effekter på blodkärl och cirkulation och/eller möjligen också att solen ”triggar igång” kroppens belöningssystem och att detta motverkar effekter av skadlig stress. En annan viktig faktor kan vara att solljus krävs för bildning av livsnödvändigt D-vitamin. Solstrålningen består av synligt ljus med olika våglängder men där finns även osynligt UV-ljus som när den träffar huden omvandlar kolesterolliknande molekyler till ett förstadium av vitamin D. På grund av den stora variationen av ljus som når oss under året varierar också graden av denna ”hudfotosyntes” och därmed också våra vitaminhalter.

UV_vitD_1
Den röda kurvan visar den årliga variationen av UV-strålning (medel av SMHI-s dagliga observationer 2008-2011). Den blå kurvan visar halten vitamin D i blodprov tagna vid olika tider under året (medelvärde baseras på personer från Storbritannien, Hyppönen & Power 2007). [Anm. I England och Scottland har de flesta semester någon gång under perioden juli – augusti].
I Figur ses årsvariationen av UV-ljus och blodets halt av 25-hydroxyvitamin D. Vi har mest ljus runt midsommar men på grund av att de flesta har semester (och vistas ute mer) under juli – augusti når halterna av vitamin D sin topp först under den senare delen av sommaren. Lägst är halterna på senvintern och våren.

Det är önskvärt med en vitaminhalt över 75 nanomol per liter men en stor andel av befolkningen har, under stora delar av året, lägre nivåer beroende på en alltför låg vitaminproduktion under sommarhalvåret. Detta är ett problem och leder till att vissa kan få bristsymptom. Vi är alla olika bra på att bilda vitamin D och vid sidan av en låg exponering för solljus kan här också faktorer som mörkare hudpigmentering, högre ålder mm. bidra till låga vitaminnivåer.

Solljus och hudfotosyntes är alltså en förutsättning för bildning av D-vitamin och för att undvika låga nivåer bör vi alltså vistas i solen. Samtidigt är det viktigt att vara medveten om att för mycket av solens UV-ljus kan vara skadligt och att då alltså ett överdrivet solande kan vara skadligt. Beroende på hudtyp är vi också olika känsliga för solljusets UV-strålning.

VicoBeach_3_40
VicoBeach, Italien

Vår närmaste stjärna (solen) är grunden till allt liv och på gruppnivå är den totala sjukdomsbördan av de skador och sjukdomar som solljus orsakar långt mycket mindre än de som beror av att vi får för lite solljus (Holick 2008). För den som är intresserad av att läsa mera om solstrålning och hälsa finns ett temanummer om ”Solen, sjukdom och hälsa” från Lunds Universitet (Lunds universitet 2011). SMHI har också en sida med information om UV-ljus och där kan man även göra en dagsaktuell ”Prognos för UV-index”. På strålsäkerhetsmyndigheten finns också en App för att beräkna ”Min soltid” .

D-vitamin är en ”Friskfaktor” och vid Arbets- och miljömedicinska laboratoriet i Linköping analyseras 25-hydroxyvitamin D3 och 25-hydroxyvitamin D2 som båda är stabila förstadier till det aktiva kortlivade hormonet (1,25-dihydroxyvitamin D) som har en direkt verkan i våra celler. Läs mer om vitamin D på sidan om våra ”Specialanalyser”.

25OHD3 (2)
25-hydroxyvitamin

 

 

 

 

 

 

[Anm.] För att skydda ögonen för solens UV-ljus är det bra att använda solglasögon. Om man väljer sådana med polariserande linser blir världen dessutom så mycket vackrare och ytterligare en fördel är att du blir lite mera säker i trafiken. Sådana kostar från under hundralappen och uppåt…

Referenser

  1. Holick MF. Deficiency of sunlight and vitamin D. BMJ 336; 1318-1319: 2008.
  2. Hyppönen E. & Power C. Hypovitaminosis D in British adults at age 45 y: nationwide cohort study of dietary and lifestyle predictors. Am J Clin Nutr 85; 860–868: 2007.
  3. Lindqvist PG et al. Avoidance of sun exposure as a risk factor for major causes of death: a competing risk analysis of the Melanoma in Southern Sweden cohort.  Journal of Internal Medicine, 16 MAR 2016, DOI: 10.1111/joim.12496
  4. Lunds universitet och Region Skåne. Aktuellt om Vetenskap och Hälsa, juni 2011.
  5. SMHI. Sida för att beräkna UV-index.
  6. Strålsäkerhetsmyndigheten. App för att beräkna ”Min soltid”
  7. Sveriges Radio, För lite sol kan vara skadligt. Inslag den 20 mars 2016
rssrssby feather
FacebooktwitterredditpinterestlinkedintumblrmailFacebooktwitterredditpinterestlinkedintumblrmailby feather

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.