Skapa god ergonomi inom tandvården

Det här inlägget riktar sig till dig som jobbar inom tandvården eller som är speciellt intresserad av tandvård och arbetsmiljö. Genom åren har jag som ergonom/fysioterapeut träffat många tandläkare, tandsköterskor och tandhygienister som arbetar inom tandvården. Är imponerad och intresserad av det viktiga arbetet som ni gör! De flesta trivs med arbetet men tyvärr så får många besvär av den ensidiga belastningen som arbetet kan innebära. Hög arbetsbelastning och upplevelse av stress bidrar till att arbetstekniken försämras och viktiga pauser prioriteras bort. I vår senaste forskningsstudie så ser vi att det är en stor andel som faktiskt är sjuknärvarande. Det är oroväckande.

Idag är det internationella fysioterapins dag #worldptday. Därför vill jag som ergonom & fysioterapeut inspirera och ge några konkreta tips på hur du och din arbetsplats kan förebygga belastningsbesvär inom tandvården. Mitt budskap är: Satsa på att genomföra en belastningsergonomisk riskbedömning.  I slutet av inlägget kan du ladda ner ergonomiska råd, ett pausprogram och du får några lästips.

kan du påvera hur du jobbar? Arbetsställningar inom tandvården kan var både ensidiga och krävande. Hur ofta tar du paus?
Kan du påverka hur du jobbar? Arbetsställningar inom tandvården kan var både ensidiga och krävande. Hur ofta tar du paus?

I det kliniska arbetet inom tandvården så hamnar man ofta i en arbetsställning där huvudet hålls framåtböjt längre stunder för att kunna få god insyn i patientens munhåla. Armarna hålls i ansträngande positioner och ofta saknas möjlighet till avlastning. Arbetet kräver stor precision och koncentration. De ensidiga arbetsställningarna medför en ökad risk för dig att få ont i muskler och leder, framför allt i skuldra och i nacken.

Det finns några kända belastningsrelaterade risker inom tandvården.

 • Upplevelse av stress och tidsbrist
 • Synkrävande arbete
 • Långvarigt, ensidigt sittande
 • Ensidigt upprepat arbete med långvarigt statiskt muskelarbete
 • Trångt om utrymme i lokalen, vid patientbritsen
 • Organisatoriska faktorer som bristande handlingsutrymme
Det är lätt att hamna i en sittande arbetsställning stor del av dagen. prova gärna att ställa dig upp så ofta du får tillfälle. Kroppen gillar variation!
Det är lätt att hamna i en sittande arbetsställning stor del av dagen. Ställ dig gärna upp så ofta du får tillfälle. Kroppen gillar variation!

Men, det finns saker som du och din arbetsplats kan göra för att förebygga besvär. Första steget för att skapa en god ergonomi är att ni utgår från det systematiska arbetsmiljöarbetet och genomför en belastningsergonomisk riskbedömning.

Belastningsergonomisk riskbedömning bygger på samverkan

Forskningen lyfter fram att det är framgångsrikt att genomföra förändringsarbete som bygger på samverkan, delaktighet, något som vi inom ergonomin kallar för participatorisk metodik. Prata ihop dig med din chef, dina arbetskamrater, HR och fackliga företrädare/skyddsombud. Hur kan ni samarbeta för att förbättra arbetsmiljön och ergonomin?

Ofta finns ett nära samarbete mellan olika professioner. Ja, vi är varandras arbetsmiljö.
Ofta finns ett nära samarbete bokstavligt talat mellan olika professioner inom tandvården. Ja, vi är varandras arbetsmiljö.

Nedan har jag i  i 9 steg beskrivit hur  en belastningsergonomisk riskbedömning kan genomföras. Resultatet av arbetet ligger sedan till grund för det fortsatta förbättringsarbetet.

9 steg för att skapa god ergonomi inom tandvården

 1. Tydliggör syfte med bedömningen och bestäm hur ni följer upp insatsen.
 2. Planera och genomför arbete i samverkan med arbetsgivare, medarbetare och ergonom.
 3. Beskriv vilka yrkesgrupper som ingår i kartläggningen och vilka arbetsuppgifter de utför. I en arbetsuppgiftskarta summeras förslagsvis arbetstid för respektive arbetsmoment.
 4. Bedömningen bör utgå från hur Mänskliga, Tekniska och Organisatoriska faktorer påverkar varandra i arbetsplatssystemet (MTO-perspektivet)
 5. Utgå från och använd Arbetsmiljölagen
 6. Ta hjälp av Arbetsmiljöverketsföreskrift AFS 2012:2 om belastningsergonomi, samt ergonomisk checklista 
 7. Välj ergonomisk metod i dialog med ergonom för att analysera riskfyllda arbetsmoment; frågeformulär, observation och/eller mätutrustning
 8. Summera kartläggningen i en skriftlig rapport.
 9. Återkoppla resultat till alla medarbetare gärna via utbildning för att gemensamt diskutera hur risker och arbetsorsakade besvär kan minska och arbetshälsan stärkas.

Enligt det Systematiska arbetsmiljöarbete bestämmer din chef tillsammans med dig och dina arbetskamrater vad som behöver åtgärdas direkt och vad som kan åtgärdas på sikt. Det kan  handla om organisatoriska åtgärder eller investeringar i nya hjälpmedelel och stolar som förbättrar ergonomin för dig i vardagen. Glöm inte bort att också synliggöra vad det är som funkar bra. Det som är bra ska vi göra mer av!

Är ni intresserade av att genomföra en belastningsergonomisk riskbedömning kan du via din chef  ta kontakt med en ergonom på din företagshälsovård. Du kan också rådfråga oss ergonomer som arbetar inom Arbets- och miljömedicin.Via ergonomisällskapet EHSS kan du också få kontakt med ergonom samt via fysioterapeuternas ergonomisektion. #worldptday

Det finns en hel del som du själv kan påverka och göra för egen del för att få en bättre ergonomi.  Fundera över hur du jobbar, se över din arbetsteknik och prioritera att ta pauser under arbetsdagen. Vilka hjälpmedel behöver du? Ett uppskattat hjälpmedel är prismaglasögon som kan minska belastningen på nacken.  Något som Arbets- och miljömedicin i Lund har studerat.

Ladda gärna ner Ergonomiska tips tandvård och Pausprogram ”Tandvård 8 september 2015 Du får tips på övningar som du kan använda under arbetsdagen.

Lästips

Forskning om arbetsmiljö inom tandvården
Är du intresserad att ta del av den forskning som vi bedriver inom området tandvård och arbetsmiljö är du välkommen att ta kontakt med vår forskargrupp:

Är du intresserad så får du gärna ta del av mitt blogginlägg på Fysioterpi2015 där jag bl.a. värnar om arbetslivets frågor kopplat till rehabilitering och samverkan.

rssrssby feather
FacebooktwitterredditpinterestlinkedintumblrmailFacebooktwitterredditpinterestlinkedintumblrmailby feather

6 kommentarer:

 1. Tack för att du lyfter detta. Jag träffar varje år studenter i termin 4 på tandläkarutbildningen i Stockholm och var och varannan upplever redan då belastningsrelaterade besvär i ffa axlar och nacke. Jag skulle vilja slå ett slag för ergonomiundervisningen under grundutbildningen. Idag består den (i Stockholm) av endast ETT tillfälle i klinik samt två föreläsningar där jag och en ergonom-kollega undervisar. Detta är på tok för lite och studenterna själva uppger att detta behöver utökas. Att tidigt lära sig ett ergonomiskt arbetssätt och att känna igen tidiga signaler på överbelastning är A och O för att ”hålla” under ett helt arbetsliv.

  1. Hej!
   Tack för ditt inlägg Elin. Studenterna på tandläkarutbildningen och även tandsköterske- och tandhygienistutbildningarna är viktiga målgrupper att nå för att sprida kunskap om ergonomi. Det gäller verkligen att förebygga arbetsorsakade besvär. Så bra att du medverkar i deras grundutbildning. förstår att det finns behov av att utöka tiden. Undrar hur det ser ut på övriga håll i landet. Hur många timmar ergonomi och arbetsmiljökunskap finns på schemat? Det gäller att hålla hela sitt arbetsliv!
   MVH
   Charlotte

  1. Tack! Det känns bra att tillsammans med andra sprida kunskap om både arbetsmiljö och ergonomi samt fysioterapi. En dag som denna kan ge inspiration till att hitta nya möjligheter till samverkan både med fysioterapeuter och med andra professioner.
   MVH
   /Charlotte
   #worldptday

 2. Tack för ett bra blogginlägg. Det här är ju mycket viktiga frågor. I min roll som huvudskyddsombud är det här frågor som jag tagit upp med skyddsombud och medlemmar under åren. Mycket har gjorts inom Folktandvården Östergötland som behöver påminnas om och det finns nog mer som kan göras. Jag kommer att ta upp det för diskussion i Folktandvårdens samverkansgrupp.

  1. Hej! Roligt att du uppmärksammar vår blogg och inlägget om hur vi kan skapa en god ergonomi inom tandvården. Klokt att satsa på samverkansgruppen. Skyddsombuden har tillsammans med chef och HR en nyckelroll i arbetet för bättre arbetsmiljö. När vi samverkar kan vi åstadkomma mer. Lycka till med arbetet! Du är välkommen att höra av dig om du vill bolla frågor om ergonomi. Koppla gärna in ergonom från företagshälsovården som kan ge stöd i det praktiska genomförandet vid belastningsergonomiska riskbedömningar.
   MVH
   /Charlotte

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.