Sjukskriven? Arbetsanpassningar gynnar återgång i arbete

Är du sjukskriven? Funderar du över hur och när du ska kunna återgå till arbete? Ja, då är du inte ensam. I Sverige har vi cirka 5,5 miljoner personer som är i arbetsför ålder. Under 2014 låg sjukfrånvaron på ungefär 3,7 procent. Och nu ökar ohälsotalen. Vanligaste orsaken till sjukskrivning är stressrelaterad psykisk ohälsa och besvär från rörelseorganen, d.v.s. från muskler och leder.

Forskningen visar att arbetsanpassningar kan underlätta för dig att komma åter i arbete om du är sjukskriven. Lika viktigt är att du håller kontakten med din arbetsplats. Nedan kan du läsa mer om hur du kan tänka kring möjligheterna att anpassa dina arbetsuppgifter, din arbetsplats. Du får också bra tips på var du kan läsa mera.

Stöd från både arbetskamrater och chef är betydelsefullt vid återgång i arbete.
Stöd i arbetet från både arbetskamrater och från din chef är betydelsefullt för att vi ska må bra på jobbet. Stöd och arbetsanpassningar är extra viktigt i samband med återgång i arbete efter en sjukskrivningsperiod. Även att bibehålla kontakten med arbetsplatsen är viktigt.

I våra utredningar vid arbets- och miljömedicinska kliniken i Linköping träffar vi många personer som har skadat sig  i arbetet. Vet inte hur många gånger genom åren som jag har tänkt, men varför har dom inte anpassat arbetsuppgifterna? Varför satsar dom inte på att köpa in hjälpmedel?

I min forskning kring ”Återgång i arbete vid sjukskrivning” fann vi att endast en tredje del fick insatser på arbetsplatsen.

Vi vet att balansen mellan arbetets utmaningar och krav, och personens kapacitet och förmågor är viktiga. Vi behöver helt enkelt bli bättre på att anpassa arbetets krav till anställdas olika förmågor.  Här har arbetsgivare, fackliga företrädare, medarbetare olika roller, ansvar och befogenheter. Viktigt är att tidigt börja planera och påbörja arbetet med arbetsanpassning och rehabilitering för den som är sjukskriven.

Min erfarenhet är att många som är sjukskrivna tappar kontakten med arbetsplatsen av olika anledningar. Och ibland handlar rehabiliteringen för mycket om att bara stärka personen utan koppling till insatser på arbetsplatsen. Men, hur är det för din del?

 • Får du rehabiliteringsinsatser som förbättrar din hälsa?
 • Får du möjlighet att hantera dina besvär för att komma åter till arbetet?
 • Upplever du att rehabiliteringen utgår från dina mål?
 • Har du kontakt med din arbetsplats?
 • Diskuterar ni vilka arbetsanpassningar som är möjliga att göra?

Kartlägg dina arbetsuppgifter med stöd av chef, HR-konsult och företagshälsovård. Diskutera vid behov vilka arbetsanpassningar som är möjliga.

I kvinnodominerde branscher som inom vård och omsorg kan både fysiska och psykosociala krav vara höga. Att arbeta i team och ge stöd till varandra kan underlätta. Även användning av hjälpmedel kan avlasta.
I kvinnodominerade branscher som inom vård och omsorg kan både fysiska och psykosociala krav vara höga. Att arbeta i team och ge stöd till varandra kan underlätta. Även användning av hjälpmedel kan avlasta.

För att kunna rekommendera vilka arbetsanpassningar som är rätt just för din del så måste man ta hänsyn till inom vilken bransch du jobbar, hur arbetsmiljön är just där. Det är viktigt att kartlägga vilka arbetsuppgifter du utför, är det tungt, är arbetsuppgifterna ensidiga, upplever du att arbetstakten är hög. Det handlar också om att få en bild av hur flexibelt ditt arbete är,  om du har stöd från din chef och dina arbetskamrater. Kan du exempelvis minska arbetstakten?

Fundera också på om du kan påverka sättet du arbetar, din arbetsteknik. Det finns ofta bra arbetshjälpmedel, kanske behöver ni köpa in nya? Det finns också faktorer som handlar om organisationen, som vi som anställda har svårare att påverka utan stöd och engagemang från våra chefer. Det är ju ändå så att det är arbetsgivaren som är ansvarig för arbetsanpassning och arbetslivsinriktad rehabilitering på arbetsplatsen. Men, självklart är det bra om du själv är aktiv i din egen rehabiliteringsprocess.

Glöm inte bort att du kan ta kontakt med din fackliga representant/ skyddsombud för att få stöd i din rehabilitering.

Läsa gärna Arbetsmiljöverkets tema sida om Anpassningar och rehabilitering.
Läsa gärna Arbetsmiljöverkets tema sida om Anpassningar och rehabilitering.

För att tillsammans skapa en sund arbetsmiljö där vi kan må bra, trivas och fungera i våra jobb så bör man utgå från arbetsmiljölagen och gemensamt arbeta enligt systematiskt arbetsmiljöarbete på arbetsplatsen. När det gäller arbetsanpassningar och rehabilitering så kan du gärna läsa Arbetsmiljöverkets temasida: Arbetsanpassning och arbetslivsinriktad rehabilitering

Nedan får du ytterligare några lästips som du kan ha nytta av vare sig du är anställd eller om du arbetar som chef och har ansvar för den arbetslivsinriktade rehabiliteringen.

 1. Föreskrift AFS: Arbetsanpassning och rehabilitering
 2. Prevent: Arbetsanpassning
 3. Arbetsmiljöupplysningen: Rehabilitering och arbetsanpassning
 4. SKL: Rehabilitering och arbetsanpassning
 5. FORTE. Kunskapsöversikt: Psykisk ohälsa, Arbetsliv och sjukfrånvaro
 6. Arbetsmiljöforskning.se För sjukskrivna är kontakten med arbetslivet viktig
 7. Försäkringskassan: Tillbaka till arbete – Rehabilitering
 8. Sunt Arbetsliv: Aktiv arbetsgivare kan stärka rehabilitering
 9. Sunt Arbetsliv: Bemötande påverkar återgång

Arbetar du med arbetslivsinriktad rehabilitering?

Då vill jag tipsa om vår bok: Återgång i arbete. Processer, bedömningar, åtgärder. Jag har skrivit ett kapitel tillsammans med arbetsterapeut Kristina Holmgren; ”Metoder för att bedöma arbetsplats och arbetsuppgifter”. Jag vill också tipsa om forskare Gun Johanssons artikel från 2009; Anpassningar av arbetet vid ohälsa samt en artikel från 2013 där vi utvärderar upplevd nytta av rehabiliteringsinsatserna: ”Evaluation of self-reported work ability and usefulness of interventions among sick-listed patients”.

rssrssby feather
FacebooktwitterredditpinterestlinkedintumblrmailFacebooktwitterredditpinterestlinkedintumblrmailby feather

2 kommentarer:

 1. Hur gör man då om man inte kan eller vill vara kvar på sin gamla arbetsplats? I den situationen få man ingen hjälp varken från sjukvården, rehabiliteringen eller från sin arbetsgivare, inte ens om man vill byta inom en större organisation. Istället måste man vara tillräckligt stark och drivande för att kunna fixa det själv och dessutom orka med att kämpa mot alla som egentligen ska hjälpa den sjukskrivne tillbaka till arbetslivet. Hur många orkar egentligen det? I många fall är det bättre att byta arbetsplats och arbetsuppgifter. Man behöver se helheten av människan och ta tillvara det friska och se möjligheterna. Av erfarenhet ser jag fortfarande att det är djupt inrotat bland många i sjukvården och rehabiliteringen att man ser den sjuka människan och alla hinder det medför. Dessutom finns en ovilja bland många arbetsgivare att våga satsa på en person som har varit långtidssjukskriven.

  1. Hej! tack för att du delar med dig av din erfarenhet. Det finns mycket kvar att önska av den arbetslivsinriktade rehabiliteringen då man behöver byta arbete. Inte alltid så lätt att vara drivande när hälsan säger ifrån. Håller med dig att det kan bli för mycket fokus på det sjuka. Själv förespråkar jag alltid att man måste diskutera arbetet, arbetsanpassningar, möjligheter att återgå eller byta arbete tidigt i processen, att man får stöd. Här behöver primärvård, företagshälsovård, Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen och arbetsgivare bli ännu bättre på att samverka.

   Det är en stor fråga som du lyfter, om vår syn på arbetstagare och arbetsliv. Vi behöver absolut ett arbetsliv som tar hänsyn till våra olika förmågor. Jag tar med mig dina synpunkter när vi i olika sammanhang diskuterar vidare.
   MVH
   /Charlotte

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.