Sätt stopp för de skadliga vibrationerna

Under hösten 2014 har jag i min roll som läkare träffat en rad patienter som varit födda på slutet av 1980-talet och början av 1990-talet. Det har rört sig om unga, friska, starka och arbetsvilliga män i början av sina karriärer. De flesta av dem arbetar inom byggnadsbranschen och har därigenom haft gemensamt att deras arbetsmiljö medfört en kraftig exponering för vibrationer genom att de har arbetat med handhållna vibrerande verktyg.

Vibrationsskador i händer utgörs av en kärl-och nervskada och är ett sedan  länge välkänt problem inom arbetslivet. (Du kan läsa mer om vad en vibrationsskada är här.) Ändå ser vi att problemet istället för att minska över tid snarast ökar. I Arbetsmiljöverkets författningssamling från 2005:15 står det att ”arbetsgivaren skall erbjuda medicinsk kontroll till de arbetstagare som exponeras för vibrationer som överstiger insatsvärdet”. 

IMG_20150216_200352

Men på såväl arbets-och miljömedicinska kliniker som företagshälsovården runtom i landet har det uppmärksammats att vi ser en trend att allt yngre individer drabbas av vibrationsskador. Efter ett flertal anmälningar till arbetsmiljöverket kring denna problematik skrev de(arbetsmiljöverket) för ganska exakt ett år sedan detta inlägg. Kortfattat planerade de att agera  genom att skärpa inspektionerna  inom detta fält.

Men hur är det då, vad behövs för att komplettera arbetsmiljöverkets insatser?

Jag ser gärna att man kan agera mer offensivt och ändra texten i AFS 2005:15 så att det  står ”skall krävas medicinsk kontroll för arbetstagare som exponeras för vibrationer” istället för som det nu står ”skall erbjudas medicinska kontroller…”.  Denna första åtgärd anser jag borde vara ett naturligt steg i ett försök att på sikt minska de vibrationsrelaterade skadorna! Sedan har självklart arbetsgivarna det yttersta ansvaret för arbetsmiljön.

De patienter jag träffar beskriver ofta en machokultur inom byggbranschen som genomsyrar arbetsplatserna.  En patient berättade hur en äldre kollega svarat honom detta när han påtalade besvär från sina händer:  ”det var länge sedan jag kände mina händer, så inte ska du gnälla över du har lite domningar i händerna”.  Inte lätt för en ung nyanställd att stå på sig om man får en sådant svar. Om arbetstagarna inte ens själva är enade i att vilja förbättra arbetsmiljön hur ska man då komma åt problemen som vibrationsexponeringen orsakar? Vilket angreppssätt bör man ha för att få bäst effekt i praktiken? Ja tyvärr känns frågorna  lika aktuella nu som tidigare: – Vad tror ni är det mest effektiva sättet att verkligen minska vibrationsskadorna i  arbetslivet?

rssrssby feather
FacebooktwitterredditpinterestlinkedintumblrmailFacebooktwitterredditpinterestlinkedintumblrmailby feather

7 kommentarer:

 1. Bra inlägg, jag tror det också är viktigt att fundera över vilka hinder som finns för arbetsgivarna att uppnå en bra arbetssituation för sina anställda.

  Till viss del är det nog att man inte har kännedom om problematiken, men också att förändringar sannolikt är svåra att genomföra snabbt pga strukturella problem i rutiner, processer etc.

  Jag tror att en bra idé, utöver justering av lagkrav, vore att AMM i samråd med Bygg-branschen och Företagshälsorna lade upp ett gemensamt projekt för att se vad man kan förändra och hur. Där man hade fokus på att gemensamt lösa problemen i branschen.

  Därmed inte sagt att Bygg-branschen är unik, det finns flera branscher som har bekymmer med vibrationsskador, men de är ändå större aktörer som har mycket att vinna på att få till en bra lösning. Det skulle sedan sekundärt få effekter i andra branscher.

  1. Många viktiga synpunkter du tar upp Paul! Jag håller med om att ett samarbetsprojekt inkluderade ”branschen”, FHV och AMM hade varit värdefullt för att gemensamt arbeta med att försöka lösa vibrationsskadeproblematiken.

 2. Jättebra och viktigt ämne! Skrämmande att man ser att så unga individer drabbas. Finns det inte bättre verktyg och maskiner idag än tidigare?

  1. Tack Jonna! Du har helt rätt i att verktygen och maskinerna ständigt optimeras och blir bättre vad det gäller vibrationsöverföring till den som använder dem. Men tyvärr har inte alltid arbetsgivaren råd att köpa in de allra nyaste och bästa verktygen.
   Vilken vibrationsexponering en person i slutändan sedan exponeras för har också att göra med hur verktyget hanteras, exempelvis hur hårt man håller/trycker när man arbetar med det samt under hur lång tid man använder det.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.