Samverkan kan förebygga vibrationsskador

Långsiktigt systematiskt arbetsmiljöarbete och samverkan behövs om vi ska lyckas förebygga skadliga hand- och armvibrationer i arbetslivet. Som ett led i detta kommer vi på Arbets- och miljömedicin i Linköping att arrangera två utbildningstillfällen i februari 2016, ett tillfälle i Linköping den 3/2  och ett tillfälle i Nässjö den 11/2. Vi välkomnar både dig som är arbetsgivare och arbetstagare, facklig part och konsult från företagshälsovården att anmäla dig till temadagen ”Vibrationsskador i arbetslivet kan förebyggas”.

Det är så många som ca 350 000 personer i Sverige som arbetar med handhållna vibrerande verktyg och maskiner minst 2 timmar dagligen och därför riskerar att drabbas av vibrationsskador i händerna. Som arbetsgivare har du en skyldighet att förebygga så att anställda inte skadas. Du ska göra en riskbedömning av arbetet och är skyldig att erbjuda dina anställda medicinska kontroller för att man tidigt ska kunna upptäcka vibrationsskada. Även som anställd har du ett ansvar att tillämpa den information och kunskap som arbetsgivaren förmedlar kring hur arbetsskador kan förebyggas. Bäst är om vi kan samverka för att förebygga arbetsorsakade skador.

Handfunktionen försämras ofta vid vibrationsskada. Arbets- och miljömedicin bjuder in till utbildning den 3 februari i Linköping och den 11 februari i Nässjö. Genom att samverka kan vi förebygga arbetsskador.
I våra utredningar på Arbets- och miljömedicin ser vi ofta att den anställdes handfunktion försämras  vid en vibrationsskada med nedsatt kraft, värk och förändrad känsel. Arbetsförmågan kan var mycket nedsatt.

Tyvärr så har vibrationsskador ökat trots den kunskap som finns. Vi behöver därför gemensamt tänka till och aktivt arbeta för att förebygga skador. I våra patientutredningar på Arbets- och miljömedicin ser vi tydligt att vibrationsskador i händerna  försämrar förmågan att utföra arbete för den anställde. Den nedsatta arbetsförmågan kan leda till kostnader för både arbetsgivare och för den anställde, för att inte prata om det personliga lidandet det innebär för den som blir skadad.

Målgrupp för temadagen 
Vi på Arbets- och miljömedicin  välkomnar nu dig som är arbetsgivare, skyddsombud, fackliga företrädare eller om du jobbar inom  företagshälsovården till en temadag som handlar om vibrationsskador.

Temadagen riktar sig framför allt till er som jobbar inom  byggbranschen, mark- och anläggning, tillverkningsindustri, verkstäder eller andra områden där vibrerande handverktyg används. Aktuell och relevant kunskap om vibrationsskador kommer att presenteras med fokus på olika åtgärder som kans göras i syfte att minska och förebygga vibrationsskador.

Här kan du anmäla dig till temadagen och här kan du ladda ner inbjudan till temadagen: Förebygg vibrationsskador i arbetslivet februari 2016

Tyvärr får alltför många som arbetar med vibrerande verktyg permanenta skador i händerna. Arbets- och miljömedicin bjuder in till utbildning den 3 februari och den 11 februari 2016 för att sprida kunskap om hur skadorna kan förebyggas.
Tyvärr får alltför många som arbetar med vibrerande verktyg permanenta skador i händerna. Arbets- och miljömedicin bjuder in till utbildning den 3 februari och den 11 februari 2016 för att sprida kunskap om hur skadorna kan förebyggas.

På temadagen kommer vi att diskutera hur vi kan samverka för att förebygga vibrationsskador i händerna bland anställda. Har du några frågor eller erfarenheter som du vill lyfta redan nu så kan du skriva i kommentarsfältet direkt här på bloggen.

Här kan du lyssna och läsa mer om vibrationsskador i händerna:

  1. Bra vibrationer. Bulletin nr 3:2015. Klinik och forskning i samverkan, Arbets- och miljömedicin i Lund
  2. Vibrationer AFS 2005:15. Föreskrifter Arbetsmiljöverket. OBS! En ändring av föreskrifterna om vibrationer (AFS 2005:15) är beslutad och kommer att träda i kraft den 1 februari 2016.
  3. Ökad risk för vibrationsskador, Sveriges Radio, 20150427

 

rssrssby feather
FacebooktwitterredditpinterestlinkedintumblrmailFacebooktwitterredditpinterestlinkedintumblrmailby feather

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.