Riktlinjer vid psykisk ohälsa på arbetet

Igår lanserades riktlinjer för att förebygga, utreda och åtgärda psykisk ohälsa på arbetsplatsen. Riktlinjen baseras på aktuell forskning. Den är utarbetade utifrån företagshälsans speciella förutsättningar att arbeta med att främja friska arbetsplatser och arbetsrelaterad hälsa. Riktlinjerna kan användas i samverkan med din företagshälsa, med din chef och HR på din arbetsplats.

Ett viktigt budskap är att du som arbetsgivare bör agerar snabbt och samverka när din medarbetare drabbas av psykisk ohälsa.  Forskningsstöd finns för att problemlösningsfokuserade arbetsplatsnära insatser är effektiva i kombination med individåtgärder för att hantera arbetssituationen och för att stärka hälsan. Nedan kan du ta del av riktlinjen. Det finns också information som riktar sig till dig som arbetsgivare.

I riktlinjegruppen har både forskare och verksamma inom företagshälsan medverkat: Irene Jensen, ordförande, Christina Björklund, Helena Börjesson, Bodil Carlstedt-Duke, Emma Cedstrand, Marie Dahlgren, David Isaksson, Ebba Nordrup, Bo Renström, Jessica Wendel och Charlotte Wåhlin.
I riktlinjegruppen har både forskare, representanter från Sveriges företagshälsor och verksamma inom företagshälsan medverkat: Irene Jensen, ordförande, Christina Björklund, Helena Börjesson, Bodil Carlstedt-Duke, Emma Cedstrand, Marie Dahlgren, David Isaksson,  Bo Renström, Jessica Wendel, Annelie Mattelin, Charlotte Wåhlin samt Ebba Nordrup och  Carl Molander (saknas på bilden).

Riktlinjerna har utformats av  Företagshälsans riktlinjegrupp, ett samarbete mellan Karolinska Institutet, Sveriges företagshälsor och arbetsmarknadens parter. Arbetet har letts av professor Irene Jensen vid Karolinska vid Institutet.  Företaghälsans riktlinjegrupp är en verksamhet inom programmet för forskning om metoder för företagshälsa vid Karolinska Institutet samt Kompetenscentret för företagshälsa fhvforskning.se

I riktlinjegruppen har både forskare, representanter från Sveriges företagshälsor och personer som arbetar  inom företagshälsan medverkat.  Jag är glad att jag som forskare och ergonom från Arbets- och miljömedicin i Linköping fick möjligheten att aktivt delta i gruppen. Instämmer med övriga deltagare att det har varit lärorikt och mycket intressant att få diskutera och värdera insatser som kan bidra till att uppnå bättre arbetshälsa. Det förebyggande arbetet är lika viktigt som att man får bra hjälp och stöd när man väl drabbas av arbetsrelaterad psykisk ohälsa.

Igår gick vi i mål och lanserade riktlinjen. Kul och viktigt! Det är alltså en sammanställning av de åtgärder som rekommenderas för att förebygga och åtgärda arbetsrelaterad psykisk ohälsa.

Professor Irene jensen, ansvarig för riktlinjerna presenterar riktlinjen för psykisk ohälsa på arbetsplaten. Hon uppmanar alla att "tänka utanför boxen. Se möjligheter. Forsknigsstöd finns för problemlösningsfokuserade arbetsplatsnära insatser.
Professor Irene Jensen, ansvarig för riktlinjerna, presenterar riktlinjen för psykisk ohälsa på arbetsplatsen. Hon uppmanar alla att ”tänka utanför boxen”, att se möjligheter. Forskningsstöd finns för problemlösningsfokuserade arbetsplatsnära insatser.

Vid presentationen var vi flera yrkeskategorier som berättade hur utredning och insatser kan genomföras. Som ergonom/fysioterapeut berättade jag om utredning av funktion och arbetsförmåga kopplat till den medicinska utredningen. Det viktigt att se möjligheter till att genomföra arbetsanpassningar.  Det kan handla om att anpassa arbetsschema, lägga upp  arbetet på något annat sätt, få mer stöd från arbetsgruppen/chefen, avgränsa arbetsuppgifter för att nämna några saker. Om arbetsanpassningar är möjliga kan arbetsförmågan indirekt öka och en sjukskrivning kan på så sätt förhindras.

Två arbetssätt som är problemlösningsfokuserade och bygger på samverkan mellan arbetsgivare, medarbetare och företagshälsan är ”Krav och funktionsschema” och ”Arbetsplatsdialog, ADA”, där ställs aktuell förmåga i relation till arbetsuppgifter. Målsättningen är att gemensamt hitta möjliga arbetsanpassningar och insatser som behövs.

Vilka arbetsanpassningar är möjliga att göra på din arbetsplats vid behov?  Hur samverkar du med din arbetsgivare, HR och arbetskamrater kring dessa frågor?

Pvid seminariet på AFA pratade Peter Munck af Rosenschöld, VD för Sveriges företagshälsor. Han lyfter fram betydelsen av att förebygga den psykiska ohälsan . Han ser att företagshälsan har en unik möjlighet att ge stöd och erbjuda insatser till arbetsplatserna.
Vid seminariet på AFA den 14 september pratade Peter Munck af Rosenschöld, VD för Sveriges företagshälsor. Han lyfter fram betydelsen av att förebygga den psykiska ohälsan . Han ser att företagshälsan har en unik möjlighet att ge stöd och kan erbjuda evidensbaserade insatser till arbetsplatserna. Samverkan mellan parterna är nyckeln till framgång.

Riktlinjen är indelad i tre kapitel

  1. Att förebygga arbetsrelaterad psykisk ohälsa
  2. Utredning och åtgärder vid etablerad psykisk ohälsa
  3. Implementeringsstöd för att införa riktlinjerna inom företagshälsans verksamhet

Här kan du ta del av riktlinjerna: Riktlinjer för psykisk ohälsa på arbetsplatsen. Det finns också information som riktas till dig som är arbetsgivare som du kan ta del av: Rekommendationer om insatser för att förebygga och åtgärda psykisk ohälsa.

Nu återstår viktigt arbete med att föra ut riktlinjen, sprida den så att den används och kommer till nytta så att vi gemensamt kan förebygga arbetsorsakad psykisk ohälsa. Branschföreningen Sveriges Företagshälsor stärker nu arbetet mot psykisk ohälsa i arbetslivet.

Så frågan till dig är nu

  • Hur gör ni på din arbetsplats för att förebygga psykisk ohälsa?
  • Utgår ni från det systematiskt arbetsmiljöarbetet?
  • Samverkar ni med andra?
  • Har ni kontakt med er företagshälsa?

Här är ett gott exempel på förebyggande arbete från Region Östergötland  som visar att nytt schema minskade stressen i folktandvården. Källa: Sunt Arbetsliv 15/9-2015. Författare: Birgita Klepke.

Men, det är självklart inte bara arbetslivet som kan vara orsak till psykisk ohälsa. Många gånger kan stressen vara större i våra privatliv och det kan i sin tur ge en arbetspåverkande effekt.  Det kan också vara svårt att hitta balansen mellan arbetsliv och privatliv.  Fundera gärna hur du kan hitta balansen i din tillvaro och hur du får återhämtning.

för många är det en utmaning att hitta balans mellan arbete och fritid. Att ha rimliga krav i både i arbetet och på fritiden. Hur hanterar du din stress? Hur får du återhämtning?
För många är det en utmaning att hitta balans mellan arbete och fritid. Att ha rimliga krav i både i arbetet och på fritiden. Hur hanterar du din stress? Hur får du återhämtning?  Foto: Mats Jonsson

 

rssrssby feather
FacebooktwitterredditpinterestlinkedintumblrmailFacebooktwitterredditpinterestlinkedintumblrmailby feather

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.