Riktlinjer för hälsoundersökningar

>>>Kommentera gärna inlägget!

Äntligen, nu finns nya riktlinjer för hur hälsoundersökningar kan genomföras via arbetsplatsen. Det som är riktigt bra med den här riktlinjen är att den visar på hur hälsoundersökningen kan utformas både för enskilda individer och för arbetsplatsen/organisationen där den riktas till samtliga anställda. Forskningen visar att hälsoundersökningar via arbetsplatsen behöver kombineras med uppföljande insatser för att få positiva effekter på hälsan. Målsättningen är att skapa förutsättningar för bättre levnadsvanor bland anställda och en hälsosam arbetsmiljö. Budskap: hälsoundersökningar via arbetsplatsen bör kombineras med insatser för hälsosamma levnadsvanor för att det ska ge en positiv effekt på hälsan.

Riktlinjerna kan användas i samverkan med din företagshälsa, med din chef och HR på din arbetsplats. Nedan kan du ta del av riktlinjen. Det finns också information som riktar sig till dig som arbetsgivare.

Den 14 september lanserades Riktlinjen för hälsoundesökningar via arbetsplatsen. här presentation av forskare Lydia Kwak som har varit ordförande i denna grupp.
Den 14 september lanserades Riktlinjen för hälsoundersökningar via arbetsplatsen. Här presentation av forskare Lydia Kwak som har varit ordförande i denna grupp.

Arbetet med att ta fram riktlinjerna har letts av professor Irene Jensen och forskaren Lydia Kwak vid Karolinska institutet. Riktlinjen har tagits fram  i  samarbete mellan yrkesverksamma inom företagshälsan, med representanter från Sveriges Företagshälsor och med forskare som är förankrade i verksamheten.

Målet med arbetet är att stötta företagshälsan att använda metoder med god kvalitet som  ger bästa möjliga nytta för anställda på olika företag, inom olika branscher. Mer information finns på hemsidan för Kompetenscentret för företagshälsa: fhvforskning.se

Nedan ser du några av deltagarna i riktlinjegruppen för hälsoundersökningar som har tagit fram riktlinjerna i samverkan med andra.

Medverkande i riktlinjegruppen för hälsoundersökningar: Lydia Kwak, ordförande, Britt Andersson, Annika Berndtsson, Hanna Bonnevier, Marie Dahlgren, Cecilia Eurén-Pettersson, Lena Lehmann, Nancy Nordanstad, Johan Rydbeck, Åsa Skiöld, Kjerstin Stigmar, Anna Ström, Bernt Uppgren, Ragnhild Ivarsson Stig Norberg samt Lars-Göran Kjellin
Medverkande i riktlinjegruppen för hälsoundersökningar: Lydia Kwak, ordförande, Britt Andersson, Annika Berndtsson, Hanna Bonnevier, Marie Dahlgren, Cecilia Eurén-Pettersson, Lena Lehmann,
Nancy Nordanstad, Johan Rydbeck, Åsa Skiöld, Kjerstin Stigmar,
Anna Ström, Bernt Uppgren, Ragnhild Ivarsson Stig Norberg samt Lars-Göran Kjellin

Att genomföra hälsoundersökningar för anställda är en mycket vanlig insats som företagshälsan får i uppdrag att genomföra av arbetsgivare. Men, tyvärr så händer det att chefer/beställare inte ger företagshälsan uppdraget att genomföra uppföljningar.

Den vetenskapliga evidensen visar att hälsoundersökningar via arbetsplatsen behöver kombineras med uppföljande insatser för att positiva effekter på hälsan ska uppnås.

Vad har du för erfarenheter kring hälsoundersökningar? Genomför ni hälsoundersökningar? Hur följs dom vanligvis upp?

Men hälsosatsningar handlar inte bara om att fokusera på individen utan man behöver verkligen tillämpa ett brett perspektiv för att främja hälsosamma levnadsvanor. Det handlar om att fokusera på både individuella, organisatoriska faktorer samt  arbetsmiljömässiga faktorer. Att kartlägg de anställdas levnadsvanor och förutsättningar för hälsosamma levnadsvanor som finns på en arbetsplats.

Riktlinjen är indelad i tre kapitel:

  1. Hälsoundersökning via arbetsplatsen – Individinriktad
  2. Hälsoundersökning via arbetsplatsen – organisation/arbetsplatsinriktad
  3. Implementeringsstöd för att införa riktlinjerna inom företagshälsans verksamhet

Här kan du ta del av Riktlinjer Hälsoundersökningar via arbetsplatsen. Det finns också information som riktas till dig som är arbetsgivare som du kan ta del av: Rekommendationer hälsoundersökningar via arbetsplatsen.

Nu återstår viktigt arbete med att föra ut riktlinjen, sprida den så att den används och kommer till nytta. Kompetenscentrat för företagshälsa och branschföreningen Sveriges Företagshälsor driver denna fråga vidare tillsammans med olika företagshälsor runt om i Sverige.

Självklart handlar det om att skapa möjligheter till sunda levnadsvanor båda när vi jobbar och när vi är lediga. Att få återhämtning och vandra i naturen är till exempel ett intresse som har ökat. Dagens blogginlägg får avslutas med ett vackert foto med fjällvandring av fotograf Mats Jonsson.

Vandring ger möjlighet till skön fysisk aktivitet och återhämtning. Foto: Mats Jonsson.
Vandring ger möjlighet till skön fysisk aktivitet och återhämtning. Foto: Mats Jonsson.
rssrssby feather
FacebooktwitterredditpinterestlinkedintumblrmailFacebooktwitterredditpinterestlinkedintumblrmailby feather

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.