Rapport om 3D-skrivning och hälsa

Vi har nyligen publicerat en slutrapport om olika typer av industriell 3D-skrivning och hälsa (länk finns i slutet av inlägget). Denna baseras på de undersökningar som vi utfört i olika arbetsmiljöer hos fyra företag som sysslar med 3D-skrivning, både i metall som tidigare beskrivits på denna blogg men även i andra material. Denna studie har finansierats av AFA försäkring.

Rapporten redovisar de arbetsmiljömätningar vi genomfört inklusive mätningar av damm samt dess metallinnehåll i miljöerna men även undersökning av partikelhalter i luften. Dammätningar var för det mesta godkända men partikelmätningarna visade på olika moment som ger upphov till höga nivåer. Därtill har vi data för exponeringsmarkörer så som blod- och urinmetaller för de anställda som ingått i studien. Här verkade urinmetaller bättre för att visa exponering hos de anställda.

Slutligen redovisar vi även en mängd olika så kallade effektmarkörer, dvs olika markörer i kroppen som kan vara viktiga för att förstå risker med exponeringen. Vi fann bland annat att det fanns en andel av arbetstagarna runt 3D-skrivningen som hade förhöjda nivåer av markörer för:

  • leverpåverkan
  • hjärt- och kärlsjukdom
  • njurpåverkan

I rapporten sammanfattas även viktiga faktorer att kontrollera om man vill minska exponeringen inklusive en del rekommendationer :

  • Ventilation
  • Personlig skyddsutrustning
  • Punktutsug
  • Efterföljande bearbetning av 3D-skrivna objekt

Så för den intresserade – gå in på vår hemsida och ladda hem rapporten i sin helhet.

Bilder från Pixabay.

rssrssby feather
FacebooktwitterredditpinterestlinkedintumblrmailFacebooktwitterredditpinterestlinkedintumblrmailby feather

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.