Positivt från ministern om reglering av kemikalier

Miljö- och klimatminister Annika Strandhäll lovar att den svenska regeringen ska stödja inrättandet av en internationell vetenskaplig panel med fokus på reglering av kemikalier. Detta efter att vi, drygt 100 svenska forskare uppmärksammat henne på allvarliga brister.

Det var den 10 januari som 110 svenska forskare undertecknade en skrivelse till Annika Strandhäll för att uppmärksamma henne på bristerna i regleringen av användandet av kända kemikalier samt avsaknaden av metoder för att fånga upp nya hot mot människor och miljö.

Det är naturligtvis mycket glädjande att ministern så snabbt gav oss ett positivt besked via sitt facebook-konto att hon stödjer vårt förslag.

Bild. Skärmdump på Annika Strandhälls facebook-inlägg 12/1 2022 där hon gav ett snabbt positivt besked.

Miljögifter finns överallt omkring oss. De kommer  från naturliga källor eller tillverkas aktivt eller oavsiktligt av människor. Många av dessa sprids både lokalt men även  globalt. Det finns idag ett antal internationella överenskommelser kring kemikalier som stockholmskonventionen som reglerar svårnedbrytbara organiska miljöföroreningar.

Bild. Rök från industrier. Bild från Pixabay.

Många forskare världen över anser att det behövs mer globalt samarbete och att kraven på reglering av kemikalier behöver skärpas. Det är också en skriande brist att användandet av  många farliga ämnen fortfarande inte regleras internationellt, som exempelvis bly, andra farliga metaller och bekämpningsmedel.  Det är också så att de ramverk som finns främst handlar om gamla och välstuderade kemikalier, men det saknas helt verktyg för att fånga in nya och kommande hot mot människors hälsa och miljö.

Bild. Överfullt sopkärl naturen. Bild från Pixabay.

Inrättandet av det som på engelska beskrivs som en Intergovernmental Science-Policy Panel to support action on chemicals, waste and pollution är tänkt att liknas vid Förenta Nationernas klimatpanel IPCC, fast med fokus på reglering av kemikalier. Forskarna, inklusive undertecknad,  skrev till Strandhäll att ett utkast till en resolution kommer att läggas fram vid det kommande mötet i FN:s miljöförsamling i månadsskiftet februari – mars 2022  i Nairobi, Kenya. Inrättandet av en vetenskaplig panel är viktig för att främja samarbete globalt, samt för att skärpa kraven när det gäller reglering av farliga kemikalier. Förslaget stöds redan nu av flera länder inklusive Schweiz och Storbritannien och forskarna tycker att Sverige bör fortsätta vara drivande för en hållbar utveckling.

Bild. Världskarta målad på två händer. Bild från Pixabay.

Vi svenska forskare är inte ensamma i vår önskan om att inrätta en sådan panel, världen över har 1900 forskare i över 85 länder samtidigt uppmanat sina regeringar om behovet av en panel. Vi forskare hoppas nu att regeringar världen över ska följa efter Sverige och de andra länder som redan stödjer förslaget.

Stefan Ljunggren, Certifierad Yrkes och Miljöhygieniker

Vill du läsa mer kring namninsamlingen så har Stockholms universitet samt Sveriges Radio rapporterat om det:

Stockholms universitet

Sveriges Radio

Brevet i sin helhet kan läsas i PDF-filen nedan:

Brevet till miljö- och klimatminister Annika Strandhäll den 10/1 2022

Annika Strandhälls svar via Facebook 12/1 2022

https://www.facebook.com/strandhallannika

rssrssby feather
FacebooktwitterredditpinterestlinkedintumblrmailFacebooktwitterredditpinterestlinkedintumblrmailby feather

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.