Pandemi: Viktigt med korrekt användning av andningsskydd

Så här i coronavirustider så har mycket fokus lagts på olika typer av andningsskydd för olika arbetstagare som vårdar personer eller skyddar sig mot smitta. Men förutom att man ska ha rätt andningsskydd, så måste de ju användas rätt. I egenskap av yrkeshygieniker och forskare så ser jag dock att det finns risker med att skyddsutrustning används felaktigt och därmed skapar falsk trygghet.

Dammfiltermask med ventil som ska sitta tätt mot huden

Många av de modeller som används inom sjukvården och av grupper som ska skyddas mot coronaviruset är så kallade tättslutande andningsskydd med ett filter som ska rena luften vid inandning. Dessa är helt beroende av att luften verkligen går genom filtret och inte via otätheter på sidan av masken. De filter som sitter i masken har en skyddsklass som i Sverige benämns FFP1-3. Av dessa är FFP3 den högsta klassen och som bäst skyddar. WHO rekommenderar FFP2 som minsta skyddsklass mot coronaviruset.

Med bakgrund som yrkeshygieniker och forskare så är det oroande när jag ser eller hör talas olika TV-inslag där män med skägg eller skäggstubb använder tättslutande andningsskydd. Då andningsskydd som är designade att sitta tätt på huden, så som vita pappfiltermasker med ventiler eller hel/halvmask med gummikant är väldigt beroende av att huden är helt slät så är skägg inte en bra idé. Skägg eller skäggstubb har visats sänka skyddsgraden till endast en tiondel varvid det i stort sett blir verkningslöst.

Så här ska det inte se ut. Skägg och tättslutande andningsskydd är en riskfaktor för smitta.

Om män ändå vill ha någon typ av ansiktsprydnad så har amerikanska smittskyddsverket sammanställt en fin liten grafisk översikt över vilka typer av ansiktsbehåring som är okej och vilka som inte är det.

Källa: https://www.cdc.gov/niosh/npptl/pdfs/FacialHairWmask11282017-508.pdf

Förutom skägg så kan även kvinnor (och såklart även män) med långt hår även de få en sänkt skyddsfaktor om utsläppt eller löst och fastnar i tätningen mellan andningsskydd och ansiktet. Här gäller det att vara noggrann vid påtagning av andningsskyddet för att detta inte ska ske.

En annan viktig aspekt när man ska använda andningsskydd är att göra ett passningstest. Detta beskrivs väl på siten andningsskydd.nu där de också har videor som visar hur det ska gå till (länk längre ner). I de fall man använder filter med gummikanter så kan dessa testas innan användning genom att hålla för luftintaget och andas in. Om masken sugs fast sluter den tätt. Om den inte fastnar läcker luften bredvid och en annan modell eller storlek kan behövas.

Mask med gummikant och två filter

Så om du använder andningsskydd, eller arbetar i en position där du är arbetsgivare eller stödfunktion kring arbetsmiljö – använd/utbilda arbetstagare kring användningen av skyddsutrustningen så den blir så effektiv den kan vara och minskar risken för spridning  av coronaviruset.

Länk till bra information om passningstest av andningsskydd

Bilder: Från pixabay

rssrssby feather
FacebooktwitterredditpinterestlinkedintumblrmailFacebooktwitterredditpinterestlinkedintumblrmailby feather

14 kommentarer:

 1. Så vad rekomenderas egentligen för oss med skägg som inte vill raka av det? Vad för skydd bör vi använda oss av tex i Kollektivtrafiken?

  1. Hej! Stefan Ljunggren är föräldraledig så jag försöker svara på din kommentar. Munskydd ger ett visst skydd i närkontakt med andra människor. Luften sipprar in och ut vid sidorna även när man inte har skägg. Ett stort och yvigt skägg medför förstås att munskyddet placeras längre ut från ansiktet vilket gör att mer luft kan passera på sidorna. Du får tänka på andra åtgärder som att försöka placera dig så långt från andra som det går på bussen/tåget. Du kan kanske också vända bort ansiktet från medpassagerare om det är möjligt. Försök i så fall att placera dig på så sätt att du har någon sida där det inte finns medpassagerare t.ex. en fönsterplats. Ett råd är också att försöka undvika att åka kollektivt om det är möjligt under en begränsad tid då smittspridningen är stor.

   För att skydda sig helt om man har stort skägg är det endast skyddsutrustning som täcker hela ansiktet/huvudet t.ex. fläktmatad friskluftsmask som gäller. Det är däremot inte rimligt eller möjligt att använda sig av sådan utrustning i kollektivtrafiken.

 2. För ventil (på tättslutande masker) så går luften ut ofiltrerad. Kanske skulle man ha HEPA filter för utandning?
  Vilken typ av andningsmask skulle man ha inom tandvården där man jobbar med aerosol hela tiden runt sig? WHO rekommenderar FPP2 som minsta skydd mot Covid19. Andningsmask och i tillägg visir är ju bäst.

  1. Hej.
   Ja luften går ut ofiltrerad så den skyddar endast den som bär masken. Av den anledningen används inom vården vid hög risk för smitta oftast masker utan ventil där man skyddar både bärare samt den runt omkring. Dock innebär ju dessa masker en klar nackdel då det blir mer fuktigt och varmt jämfört med en mask med ventil. I andra sammanhang så använder man ofta så kallade munskydd inom vården som förhindrar att personalen sprider smitta men inte filtrerar luften man andas in.
   När det gäller vilken typ av skyddsutrustning som man använder så ska det ju på varje arbetsplats och moment ske en riskbedömning. Det beror ju mycket på hur länge man måste arbeta med skyddet, hur stor risk det finns för den anställde men också om man har andra skydd så som skärmar eller plexiglas som minskar risken.
   Enligt min förståelse så gäller det för andningsskydd kontra visir så är det så att inandning utgör den största risken för smitta. Dock utgör exponering via ögonen för en klart betydande väg varvid användningen av båda samtidigt skapar en mycket god skyddsfaktor, förutsatt att de används korrekt.

 3. CDC , Kanada , Tyskland samt manga andra länder förbjuder användning av mask med utandnings ventil, då spridningen av ev ”virus” når mycket längre än tom utan mask. Utandnngventil ökar risken att sprida smitta väsentligt om man är smittad. Robert-Koch isntitutet har höghastighetsfilmer som exempel. Lufthansa har för
  Ändå ser man att manga inom vården I Sverige använder masker med utandningsventil. Är det däför vi har en stor spridning till dom gamla och sårbara.

  1. Hej.
   Ja, utandningsventil påverkar ju hur utandningsluften sker. Själva ventilen är ju till för att få ut fuktig luft ur masken och därmed göra dem mer användarvänliga för den som bär. Den innebär nu i och med smittrisk såklart att om en person som är sjuk har detta så kan spridning ske. Jag vill dock påstå att e mask med utandningsfilter kommer påverka hur aerosoldroppar kommer ut – oftast så är ventilen riktad neråt vilket minskar hur långt de når. Hålls sedan avstånd så minskar därmed risken jämfört med utan mask. Men såklart – ett andingsskydd utan ventil som bärs på korrekt sätt kommer skydda bättre.

   Så med ventil på andningsskydd så skyddas främst personen som bär den medan utan ventil skyddas både personen samt de runt omkring.

   När det kommer till huruvida vi har stor spridning till äldre och liknande så tror jag mer på att avsaknaden av allt typ av skydd i början av pandemin, men även viss brist som börjar flaggas upp för nu, spelar större roll än att det i vissa fall använts andningsskydd med ventil. Jag tror också att det är mycket få inom äldrevården som faktiskt haft ordentliga andningsskydd – det är mycket mer ofta som ett så kallat munskydd används. Dessa hindrar ju aerosoldroppar att komma ut framåt, men de är dock inte helt täta så vid ex nysningar eller hosta finns ju även här risken för spridning.

   En ytterligare viktig punkt är ju att all typ av munskydd och andningsskydd måste användas korrekt – alltför ofta ser man folk med munskydd under nästa vilket helt motverkar dess syfte.

 4. På operation använder man munskydd för att inte sprida ev olägenheter till patienten. Likadan måste det ju vara med detta, man använder mask för att inte sprida lika långt eller lika mycket. Hostar någon rakt ut i en mask eller munskydd så begränsas det väldigt mycket, och skulle alla ha mask så kan det fungera eftersom alla är med att skydda andra!

  1. Kan inte mer än hålla med. Andningsskydd kan ju teoretiskt bidra till att minska den största spridningen. Sedan måste man ju fråga sig var och när andningsskydd ska användas – pratar vi arbetsmiljö för att skydda arbetstagare eller pratar vi i samhället för att minska smittspridningen?

   Samtidigt kan jag förstå folkhälsomyndighetens tankar om att om folk använder andningsskydd och därmed också går ut sjuka så kan det bidra till ökad smittspridning. Detta gäller då andningsskydd ofta är tänkta att skydda bäraren men inte alltid omgivningen (se kommentar från Anders Daag och mitt svar). Därtill krävs ju bra tillpassning mm för att det ska vara tätt.

   Dessutom så är det skillnad på andningsskydd och ett munskydd i form av exempelvis tyg. I en studie från 2010 visade forskare att tygstycken endast ger marginellt skydd från aerosolpartiklar mellan 20-1000 nm (https://academic.oup.com/annweh/article/54/7/789/202744).

   Allt som allt så är frågan om andningsskydd komplicerad.

   /stefan

 5. Tack för bra information. Jag letar information om negativa effekter på hjärta och lungor vid dagligt arbete med andningsskydd ( som ger andningsmotstånd) . Vårdpersonal idag kanske använder skyddsutrustningen många fler timmar än vad som är brukligt. Har du tips om vart jag hittar denna forskning?

 6. Hej
  Min fråga gäller den ”Dammfiltermask med ventil”, som visas på första bilden.
  Jag har testat själv olika liknande masker och det verkar som själva ventilen fungerar som en typ backventil och utandningsluften går rakt ut (ofiltrerad). Om det är så skyddar man inte andra från Corona smitta.

  1. Hej Anders.
   Du har helt rätt i att med ventil (på tättslutande masker) så går luften ut ofiltrerad.
   Detta belyser en aspekt som jag inte tog upp i inlägget – vem är andningsskyddet tänkt att skydda?
   För med ventil så får man bättre komfort inne i masken och kan arbeta lättare men den filtrerar inte utluft varvid det finns smittrisk om den som bär skyddet är sjuk. Dock kan man tänka sig att beroende på vart filtret sitter så blir spridningen annorlunda och förhoppningsvis mindre än utan andningsskydd (om man tänker att vi vanligtvis via prat mm sprider droppar med eventuellt virus).

   Bra input och kanske skulle varit mer tydlig i frågan. Vill man uppnå skydd både för den som bär och de utanför så är inte ventil det bästa men den ger en klar vinst i komfort och därmed möjlighet att orka bära och skydda arbetstagaren.

 7. Jättebra och viktig information Stefan! Hoppas ni sprider detta inlägg till alla berörda myndigheter.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.