Om webbplatsen

Region Östergötland står bakom den här webbplatsen. Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda webbplatsen. Det här dokumentet beskriver hur Arbets- och miljömedicinbloggen uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, eventuella kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

Hur tillgänglig är webbplatsen?

Vi är medvetna om att delar av webbplatsen inte är tillgänglig för alla användare. Vi arbetar för att åtgärda de bristerna. Se avsnittet om innehåll som inte är tillgängligt nedan för mer information.

Vad kan du göra om du inte kan använda delar av webbplatsen?

Om du behöver innehåll från Arbets- och miljömedicinbloggen som inte är tillgängligt för dig, men som är undantaget från lagens tillämpningsområde enligt beskrivning nedan, kan du meddela oss.

Vi strävar hela tiden efter att förbättra webbplatsens tillgänglighet. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, meddela oss så att vi får veta att problemet finns.

Du kan kontakta oss på följande sätt:

Svarstiden är normalt 5-14 arbetsdagar.

Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning har ansvaret för tillsyn för lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter kan du kontakta Myndigheten för digital förvaltning och påtala det.

Teknisk information om webbplatsens tillgänglighet

Den här webbplatsen uppfyller inte helt lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, på grund av de brister som beskrivs nedan.

 • Markören vid tangentbordsfokus har låg kontrast och över lag otydlig. Användare med nedsatt syn kan få svårigheter att orientera sig och lokalisera markören.
 • Markören vid tangentbordsnavigering går direkt från första menyn till huvudinnehållet, utan att passera vänster meny. Användare med exempelvis skärmläsare kan få svårt att interagera med vänstermeny på grund av det.
 • Markören måste passera flera klickbara objekt i varje bloggpost och det kan skapa besvär för användare av skärmläsare, samt användare som navigerar med tangentbordet.
 • Fältet för sök har för låg kontrast när tangentbordsmarkören är satt där och användare med nedsatt synförmåga kan få svårt att uppfatta var markören är.
 • Det förekommer bilder och mediaklipp som saknar ALT-text och då kan användare av skärmläsare inte få en beskrivning av innehållet på en bild.
 • Sidhuvudets rubrik är skriven i en bild och det påverkar användare som är i behov av att förstora textinnehållet eller få det uppläst.
 • Flera sidor saknar korrekt rubrikstruktur och det kan påverka användare av skärmläsare.
 • Sökrutan saknar korrekt kodstruktur som hjälper användare av tekniska hjälpmedel.
 • Bloggposter spärras av Captcha, som gör det svårt eller omöjligt för användare med nedsatt/utan syn eller med olika tekniska hjälpmedel att skriva kommentarer.
 • Brödtext innehåller referenser med texten läsa mer ”här” som kan göra det svårt för användare med kognitiv nedsättning att förstå innebörden.
 • Användare som navigerar med tangentbordet måste navigera flera steg för att komma till nästa post.

Region Östergötland åberopar undantag för oskäligt betungande anpassning enligt 12 § lagen om tillgänglighet till digital offentlig service för nedanstående innehåll.

Innehåll som inte omfattas av lagen

Det innehåll som beskrivs här är inte fullt tillgängligt, men undantas enligt 9 § lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Videoklipp som publicerats innan 23:e september textas, transkriberas eller syntolkas inte. Dokument, såsom PDF och Worddokument publicerade innan 23 september 2018 är inte tillgängliga.

Hur vi testat webbplatsen

Vi har gjort en manuell självskattning av webbplatsens tillgänglighet. Senaste bedömningen gjordes den 29 juni 2020. Redogörelsen uppdaterades senast den 16 september 2020.

Innehåll som tolkas av tekniska hjälpmedel är inte utvärderat, men kommer att utvärderas av vår leverantör av webbplatsen i höst. Därefter kommer eventuella brister att uppdateras här. Vår ambition är att ha åtgärdat alla kända tillgänglighetsproblem senast den 29 juni 2022.