Nyhet – Akademisk företagshälsa

Nu erbjuds företagshälsor runt om i Sverige att söka medlemskap för att bli en Akademisk företagshälsa. Som forskare så tycker jag att det är ett viktigt steg för att nyttiggöra arbetsmiljöforskning. På olika sätt behöver forskning som handlar om arbetsmiljö och arbetshälsa spridas och komma till nytta ute på arbetsplatser inom olika branscher.

Att den här satsningen  på Akademisk företagshälsa sker kan vara bra att veta för dig som är chef, som har arbetsmiljöansvaret, som beställer tjänster och som samarbetar med företagshälsan.  Som chef eller HR-konsult kan du diskutera med er företagshälsa vilka insatser som är effektiva, som är baserade på aktuell forskning och lämpliga att välja utifrån det syfte ni har med insatsen.

Nedan kan du läsa mer om vad syftet med Akademisk företagshälsa är.

Irene Jensen, professor vid enheten för interventions- och implementeringsforskning, Karolinska institutet. Irene Jensen har lett arbetet med att ta fram evidensbaserade riktlinjer och lanseringen av akademisk företagshälsa
Irene Jensen, professor vid enheten för interventions- och implementeringsforskning, Karolinska institutet. Irene är ansvarig för forskningsprogrammet för företagshälsa. Hon har lett arbetet med att ta fram evidensbaserade riktlinjer och står bakom lanseringen av Akademisk företagshälsa tillsammans med kompetenscentret för företagshälsa.

Syftet med Akademisk företagshälsa är alltså att skapa en standardisering och struktur för kvalitetssäkrade arbetssätt för företagshälsor i Sverige som bygger på evidensbaserad praktik (EBP). Det syftar också till att underlätta kunskapsutbytet mellan forskning och praktik inom företagshälsa för att främja och stödja utvecklingen av hälsosamma arbetsplatser.

Medlemskap i Akademisk företagshälsa blir ett sätt att säkerställa att anställda och arbetsgivare nås av den senaste vetenskapen.  Det innebär att insatserna som genomförs blir enhetliga och kostnadseffektiva för att förebygga och åtgärda riskfyllda arbeten och arbetsplatser.

Tre frågor till dig som är medarbetare eller chef:

 • Vilken typ av insatser får ni av din företagshälsa på din arbetsplats?
 • Brukar ni diskutera vilka insatser som är effektiva utifrån syftet med insatsen som ni har?
 • Brukar ni följa upp vilken förbättring som uppnåddes?
Den 12 september lanserades två riktlinjer. 1)Riktlinjer för psykisk ohälsa på arbetsplatsen och 2) Riktlinjer för hälsoundersökningar via arbetsplatsen. Här givande diskussioner mellan forskae och medarbetare från olika företagshälsor samt andra parter.
Den 12 september lanserades två riktlinjer från Företagshälsans riktlinjegrupp. 1)Riktlinjer för psykisk ohälsa på arbetsplatsen och 2) Riktlinjer för hälsoundersökningar via arbetsplatsen. Här givande diskussioner mellan forskare och medarbetare från olika företagshälsor samt andra parter.

Det finns kriterier för att bli medlem i Akademisk företagshälsa hos Kompetenscentret för företagshälsa.

Företagshälsor kan ansöka om att bli medlem i Kompetenscentret för företagshälsa och får därmed ett intyg på att de är medlemmar (Akademisk företagshälsa). De behöver uppfylla nedanstående kriterier för att få godkänt medlemskap.

Kriterier  för medlemskap – De företagshälsor (enheter) som:

 • använder sig av riktlinjerna som utarbetats för FHV,
 • genomgår fortlöpande webbföreläsningar inom EBP-meritering och om riktlinjer som successivt erbjuds via Kompetenscentret för företagshälsa,
 • har en uttalad viljeinriktning att samarbeta i forskningsprojekt och/eller utbildning,
 • åtar sig att fortlöpande genomföra systematiska standardiserade utvärderingar av sina insatser och redovisa resultaten av dessa vid uppföljning av medlemskapet

Det finns bland annat stöd för hur utvärdering kan genomföras i de olika riktlinjerna som har publicerats från Företagshälsans riktlinjegrupp. Följande tre riktlinjer har publicerats och lanserats:

 1. Riktlinjer vid ländryggsbesvär
 2. Riktlinjer för psykisk ohälsa på arbetsplatsen 
 3. Riktlinjer för hälsoundersökningar via arbetsplatsen

Besök gärna hemsidan för kompetenscentra: www.fhvforskning.se Där kan läsa mer om vad Akademisk företagshälsa innebär. Du kan också du ta del av forskningsnyheter och projekt som pågår när det gäller arbetsmiljö och arbetshälsa.

Kompetenscentrat sprider forskning och kunskap via flera olika kanaler. Här medverkan vid Arbets- och miljömedicinska vårmötet i Stockholm 2015
Kompetenscentrat sprider forskning och kunskap via flera olika kanaler.  Här medverkan Hanna Bonnevier, kommunikatör vid Enheten för interventions- och implementeringsforskning samt Linda Rolfö, doktorand vid KTH, på  Arbets- och miljömedicinska vårmötet i Stockholm 2015. Ett gyllene tillfälle att sprida kunskap och diskutera aktuell forskning.

Här kan du läsa mer om vad Akademisk företagshälsa innebär. Du kan också ladda ner Info Akademisk företagshälsa

rssrssby feather
FacebooktwitterredditpinterestlinkedintumblrmailFacebooktwitterredditpinterestlinkedintumblrmailby feather

En kommentar:

 1. Hej!
  Det här låter väldigt bra tycker jag! Att jobba enligt ”beforskade” riktlinjer en nödvändighet för att få en bättre arbetsmiljö! Som arbetsgivare måste jag kunna lita på att stödet från fhv är uppdaterat enligt senaste rön, och också utifrån de regler som finns.

Lämna ett svar till Ingrid Gidlund Avbryt svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.