Nano – kan vara lika farligt som asbest

”Nanoteknik skapar nya produkter och nya jobb. Men kan också skörda liv. I arbetsmiljön kan partiklarna vara lika farliga som asbest. Ändå saknas gränsvärden. Och lagstiftning”.

Dagens Arbete 220321

Biträdande professor Helen Karlsson på Arbets- och Miljömedicin i Linköping är en av fyra forskare som i en gemensam debattartikel i Dagens Arbete skriver om nanoteknikens möjligheter och risker. 

Nanoteknik öppnar för oändliga möjligheter inom teknik, medicin, utveckling och hållbarhet, men det saknas kunskap om nanoteknikens hälsoeffekter. Djurstudier visar på att vissa nanomaterial kan ge samma effekter på hälsan som asbest. Det saknas gränsvärden och lagstiftning samtidigt som det nya materialet utpekats av EU som en nyckelteknologi som kommer transformera Europas ekonomi.

Det finns flera historiska exempel på nya material med nya egenskaper som i efterhand visat sig ge negativa effekter på hälsan. Då är det sent att inse att arbetarna borde skyddats bättre och att man borde agerat annorlunda från början. Nu blomstrar nanotekninken men kunskapsunderlaget om risker är bristfälligt. Låt oss inte behöva bli efterkloka ännu en gång.

Läs debattartikeln i dagens Arbete  Det behövs särskilda gränsvärden för nanopartiklar

rssrssby feather
FacebooktwitterredditpinterestlinkedintumblrmailFacebooktwitterredditpinterestlinkedintumblrmailby feather

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.