Nacksmärta i restaurangbranschen

Kommentera gärna inlägget >>

Det här inlägget riktar sig till dig som arbetar som servitör eller servitris. Många av er upplever att arbetsmiljön i restaurangbranschen kan vara krävande med högt tempo. Arbetsställningarna är ofta fysiskt ensidiga, att bära en trave med tallrikar eller att hålla ett serveringsfat är tungt. Stora belastningar ger en ökad risk för att få smärta i nacken eller i axlarna. Själva servicen till gästerna är en del stor av arbetsmiljön och det finns också en risk för att hotfulla och utsatta situationer kan uppstå i arbetet. Hur upplever du att arbetsmiljön är på din restaurang?

Nedan kan du läsa om våra erfarenheter från en utredning som genomfördes på Arbets- och miljömedicinska kliniken i Linköping. I slutet av inlägget finns också tips på hur du kan bidra till en god arbetsmiljö på din restaurang. Här kan du som vill lyssna på hela blogginlägget >>> Nacksmärta

Arbetsmiljön inom restaurangbranschen Risk för arbetsorsakade besvär.
Arbetsmiljön inom restaurangbranschen – Ökad risk för arbetsorsakade besvär som nacksmärta och axelsmärta.

Ulf Flodin arbetar som överläkare på enheten och har utrett flera patienter med arbetsorsakade besvär, som har arbetat på restaurang. Han menar att restaurangbranschen kan vara hård för de anställda. Nedan ger Ulf en nedan beskrivning av hur arbetsmiljön var för en servitris som han träffade i samband med en utredning.

”Vid en ergonomisk kartläggning av en kvinnlig anställd framkommer att hon som servitris med bordservering bär ut 4 tallrikar med mat, totalvikt cirka 6 kg per bord. Därtill kommer vikten för dryck. Med några hundra matagäster bär man kring ett ton in och ur serveringsmatsalen per dag. Därtill kommer köksarbete med plockning och lyft av disk i backar samt bärande av ölbackar och öltunnor från förråd. Vår patient har i snitt burit mellan 2 – 3 ton per arbetsdag. Många moment sker i ergonomiskt påfrestande kroppsställningar, exempelvis med framåtböjt och roterat huvud vid servering. Det sker dessutom under tidspress och personen har ofta liten kontroll över hur arbetet ska utföras. Sammantaget ger ergonomiska och psykologiska belastningar en fyrfaldig risk för nacksmärta och axelsmärta. Det finns några få direktstudier av restauranganställda. Dessa har visat på en flerfaldigt förhöjd risk för muskel- och ledsmärtor jämfört med den allmänna befolkningen”.

Ökad risk  för nacksmärta och axelsmärta i restaurangbranschen

Ensidiga arbetsställningar och högt arbetstempot är en del av servitrisens arbetsvardag.
Ensidiga arbetsställningar och högt arbetstempot är en del av personalens arbetsvardag. I arbetsmiljön finns också många positiva arbetssituationer. Det är en utmaning att få variation i arbetet.

Genom att tänka över de ergonomiska förhållandena kan restaurangbranschen förbättras en hel del. Den kan ju inspireras av framgångarna med att slippa den passiva rökningen, som tidigare var en hälsofara. Arbetsmiljöverket har tagit fram en mycket läsvärd broschyr för dig som arbetar på restaurang: Bra arbetsmiljö på din restaurang. Dom har också utformat en speciell temasida som heter Arbeta på restaurang. Läs den gärna! Använd informationen för att jobba vidare med systematiskt arbetsmiljöarbete

Så nu har jag som ergonom och Ulf som läkare några frågor som vi vill skicka med till dig när det gäller din arbetsmiljö.

 • Hur har du det egentligen på jobbet?
 • Vilka risker ser du att det finns på din arbetsplats?
 • Har du pratat med din chef om vilka risker som finns?
 • Finns det åtgärder som du tror kan förbättra arbetsmiljön?
 • När fungerar det som bäst på jobbet?

Vi återkommer på bloggen med inlägg som handlar om  åtgärder som kan vara effektiva för dig som har nacksmärta eller axelsmärta. Skriv gärna till oss i kommentarsrutan om du har funderingar kring detta inlägg.

Bilden får illustrera den goda arbetsmiljön inom restaurangbranchen.
Bilden får illustrera den goda arbetsmiljön inom  restaurangbranschen.

Fler lästips

 1. Arbetsmiljöverket, Föreskrift om Belastningsergonomi AFS 2012:02
 2. Arbetsmiljöverket, Checklista för restauranger
 3. Arbetsmiljöupplysningen Arbetsmiljö för servitris och servitör
 4. Prevent Arbetsmiljö inom hotell och restaurang
 5. Film Prevent Bättre vardag och säker vardag
 6. Hotell och restaurang facket, HRF Arbetsmiljöfrågor för branschen

För dig som är intresserad av forskningsartiklar

 1. Dangerous dining. Health and safety in New York City Resturant Industry av Saru Jayaraman, 2011
 2. Musculoskeletal disorders in hotel restaurant workers Chyuand Jong-Yu, et al. 2004
rssrssby feather
FacebooktwitterredditpinterestlinkedintumblrmailFacebooktwitterredditpinterestlinkedintumblrmailby feather

7 kommentarer:

 1. Hotell- och restaurangfacket välkomnar mer forskning om arbetsrelaterad smärta! Vi ser ett stort behov av bättre kartläggning av arbetsmiljön i vår kvinnodominerade bransch. Det är viktigt att se vad näringen praktiskt kan göra för att de anställda inte ska slitas ut och klara att jobba ett helt yrkesliv. Branschen lider idag av mycket hög personalomsättning. Vi tror att de stressiga och fysiskt tunga arbetsvillkoren spelar roll för att så många lämnar våra yrken redan i unga år.

  Jag hoppas att ni också uppmärksammar arbetsgivare och arbetsgivarorganisationer i detta. Vi arbetar självklart gemensamt med bland annat Visita om detta – men har gärna draghjälp av fler kartläggningar och konkreta tips på hur vi kan jobba förebyggande.

  /Patricia Widergren, politisk sekreterare på Hotell- och restaurangfacket

  1. Hej och tack för ditt inlägg!
   Så bra att ni välkomnar mer forskning om arbetsrelaterad smärta. Vi behöver samverka för att forskningen ska vara relevant och för att den ska komma till nytta. Arbetsgivarorganisationer är viktiga samverkanspartners, vi behöver sprida kunskap om vad som förebygger arbetsorsakade besvär.Jag tror också att företagshälsovården skulle kunna användas i större utsträckning för att tillsammans med arbetsgivare öka kunskapen om vad som bidrar till arbetshälsa och vad som förebygger arbetsskador/arbetsolyckor. Förbättras arbetsmiljön och arbetsvillkor så attraheras fler ungdomar till branschen. Låt oss ha fortsatt kontakt för att se hur vi gemensamt och tillsammans med andra kan förebygga ohälsa i restaurangbranschen.
   MVH Charlotte

  1. Tack Stefan!
   Ja, det finns en hel del att göra för att förebygga arbetsorsakade besvär och förbättra olika typer av arbetsmiljöer. Då behövs alla parters engagemang. Många fysioterapeuter/ergonomer och andra professioner inom hälso- och sjukvården, företagshälsovården och privata vårdgivare levererar behandlingar och åtgärder för personer som har nackbesvär och axelbesvär. Jag förespråkar mer analys kring vad som orsakat besvären, det är där åtgärderna behöver sättas in. Vi kommer att blogga mer om vilka åtgärder som är effektiva.
   MVH Charlotte

 2. Mycket bra i denna blogg. Jag tipsar den som är centralt ansvarig för arbetsmiljö i Hotell & Restaurang facket.

  1. Hej,
   Stort tack för att du hjälper oss att sprida blogginlägget till berörda i restaurangbranschen. Viktigt att uppmärksamma arbetsmiljöfrågorna och se vilka risker som finns. Vi behöver också lyfta fram goda exempel på en sund arbetsmiljö. Jag tror att vi behöver samverka på flera sätt när det gäller att skapa ett sunt och hållbart arbetsliv.
   MVH Charlotte

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.