Motverka mobbning i arbetslivet nu!

Foto: Stefan Blomberg
Foto: Stefan Blomberg

Som psykolog på Arbets och miljömedicin anser jag att vi behöver motverka mobbning i arbetslivet på många sätt och på olika nivåer. För egen del har den senaste tiden inneburit flera olika insatser:

  • Denna vecka har jag träffat 80 chefer inom offentlig sektor och presenterat vad chefen kan göra för att motverka och hantera mobbning på arbetsplatsen.
  • För ett par veckor sedan var jag i Sveriges riksdag och talade inför 180 personer – inklusive socialförsäkringsminister Annika Strandhäll – om hur samhället kan motverka och hantera mobbning i arbetslivet.
  • Denna vecka ska jag också träffa norska forskare samt några svenska psykologkollegor från andra arbetsmedicinska kliniker för att diskutera hur vi kan utvärdera vårt sätt att utreda patienter som har varit exponerade för mobbning på jobbet.
  • Nyligen talade jag även inför 150 personer (mest från olika HR-avdelningar) på en utbildningsdag som Metodicum anordnade i Stockholm med anledning av den nya föreskriften om organisatorisk och social arbetsmiljö, vilken innehåller ett viktigt avsnitt om kränkande särbehandling.
  • Just nu är jag också inne i avslutningsfasen i arbetet med den bok om mobbning som varit på gång i över ett år. Boken är färdigskriven och hanteras nu av förlaget (Studentlitteratur). Preliminärt kommer den i handeln i februari. I samband med det kommer vi anordna seminarier där boken presenteras (information kommer inom kort).

Vårt arbete med att motverka arbetsmiljöproblem på grund av kränkande särbehandling och mobbning i arbetslivet är intensivt, omfattande och krävande. Det väcker också stort intresse från många håll och det gör verkligen nytta för många av de personer som vi utreder.

I ett flertal fall känner vi till att arbetsgivare infört arbetsmiljöförbättrande åtgärder efter vår utredning. Till exempel skickade en arbetsgivare all sin HR-personal på kurs efter en av våra utredningar där vi konstaterat att ärendet var katastrofalt skött. I ett annat fall genomfördes en ordentlig kartläggning av en hel arbetsplats samtidigt som en av cheferna byttes ut.

Vi känner också till flera fall där patienter fått ekonomisk ersättning och att det även framförts ursäkter för vad de varit utsatta för. Vi har också exempel där arbetsgivaren fått stopp på kränkningarna vilket gjort att drabbade personer kunnat rehabiliteras och återfå sin hälsa, och samtidigt kunnat arbeta kvar på sin arbetsplats.

Och inte minst – den sista tiden har det även kommit in information om patienter som fått sin exponering godkänd som arbetsskada och även lyckats få livränta. Tre sådana fall har kommit till vår kännedom helt nyligen. Detta är mycket glädjande eftersom vi vet hur svårt det genom åren har varit för att få kränkande särbehandling och mobbning godkänt som arbetsskada.

Vi kommer därför fortsätta vårt trägna arbete – hoppas du vill vara med!

rssrssby feather
FacebooktwitterredditpinterestlinkedintumblrmailFacebooktwitterredditpinterestlinkedintumblrmailby feather

2 kommentarer:

  1. Jag håller fullständigt med om att alla vi som jobbar med arbetsmiljöfrågor måste medverka till att få stopp på mobbningen på våra arbetsplatser. Det finns inte mycket som är skadligare för den psykiska hälsan att vara utsatt för. Vi har verktygen och det går att göra skillnad och påverka på olika nivåer.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.