Miljömedicinsk temadag den 27 oktober i Kalmar

I höst anordnar vi en temadag om:

”Är det farligt att bo i förorenade områden? Hur kan risker kommuniceras? Måste verksamheten läggas ner?”

Dessa frågor kommer ofta upp när ett område har klassats som förorenat. Under dagen kommer vi att ta upp flera aktuella fall som berör naturligt förekommande metaller i marken, dioxin från en doppningsanläggning och metallföroreningarna kring Glasriket. Hur hanteras dessa och liknande ärenden?

Föreläsarna kommer att belysa olika vinklar och delge sina erfarenheter från inventering till sanering och hur befolkningen kan påverkas men också hur näringslivet kan påverkas. Vi kommer också ta upp hur risker kan förmedlas och hur de kan uppfattas.

Temadagen vänder sig i första hand till verksamma inom kommun och länsstyrelse (miljö, samhälle, hälsa), politiker samt sjukvårdspersonal inom främst primärvård. Även övriga intresserade är välkomna.

Glas

Här kan du ta del mer information och anmälan till temadagen ”Är det farligt att bo i förorenade områden? Hur kan risker kommuniceras? Måste verksamheten läggas ner?:

inbjudan temadag 27 oktober 2016

Anmäl dig gärna så snart som möjligt dock senast den 12 oktober 2016.

Välkomna!

rssrssby feather
FacebooktwitterredditpinterestlinkedintumblrmailFacebooktwitterredditpinterestlinkedintumblrmailby feather

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.