Metaller i Glasriket – Ett folkhälsoproblem !

Det här blogginlägget är skrivet av Ingela Helmfrid, biolog på AMM.

Vi har tidigare berättat om förhöjda metallhalter i Glasriket som beror på dåtidens avfallshantering. Jämfört med många andra förorenade områden så är den här föroreningssituationen mer komplex. Det är inte bara i bruksområdena som metallhalterna är förhöjda.

Glaskross

Glasavfall har använts som utfyllnadsmaterial till vägar, parker och bostadsområden i tron av bra materialval och återvinning. Senare mätningar har bevisat motsatsen! Ingen vet idag hur stor spridningen är och hur många människor som verkligen har blivit utsatta för de höga metallhalterna. Mycket arbete pågår bland myndigheter och studier pågår hos oss på AMM och på Linnéuniversitet, men mer behöver göras. Därför har vi nu tillsammans med AMM i Lund, skrivit ett PM för att uppmärksamma myndigheter och sjukvården i de aktuella länen om att föroreningssituationen kan vara ett folkhälsoproblem i framtiden. I skrivelsen tar vi upp de mest angelägna problemen som bör diskuteras vidare.

Tillsammans med Glasrikeuppdraget och Länsstyrelserna i Kronobergs och Kalmar län har vi arbetat fram en handlingsplan och en kommunikationsplan med enkla råd. Om du vill läsa dem kan du läsa dem här http://www.lansstyrelsen.se/kronoberg/Sv/nyheter/arkiv-2015/Pages/viktig-information-till-er-som-bor-nara-gamla-glasbruk.aspx. Det går också att nå dem via kommunernas (Emmaboda, Nybro, Uppvidinge, Lessebo) eller länsstyrelsernas hemsida (Länsstyrelsen i Kronoberg och Kalmar län). Senare kommer vi också att lägga ut ”frågor och svar” tillsammans med myndigheterna.

Här kan du läsa mer om vad myndigheterna gör:

http://www.lansstyrelsen.se/kalmar/sv/miljo-och-klimat/verksamheter-med-miljopaverkan/ebh/undersokningar/den-smalandska-glasindustrin-och-glasriket/Pages/default.aspx

rssrssby feather
FacebooktwitterredditpinterestlinkedintumblrmailFacebooktwitterredditpinterestlinkedintumblrmailby feather

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.