Mer jämställd Arbetsmiljö!

Idag är det den 8 mars och då  firas internationella kvinnodagen runt om i världen. Vi passar på att uppmärksamma dagen med ett speciellt blogginlägg som handlar om genus och arbetslivet.

Vi vill inte bara uppmärksamma området idag utan alla dagar, vi lyfter frågorna i många olika sammanhang. Vi har bland annat bjudit in professor Annika Härenstam vid Stockholms och Göteborgs Universitet samt Minke Wersäll vid Arbetsmiljöverket till Arbets- och miljömedicinska vårmötet den 25-27 april i Linköping.  Nedan kan du läsa om vad de kommer att prata om vid föredraget den 26 april: ”Från teori till praktik.  Synliggöra, jämföra, reflektera genus och arbetsmiljö”.

Annika Härenstam kommer vid föredraget att beskriva forskning om hur arbetets organisering och arbetsmiljö påverkar jämställdheten i arbetslivet därför att det finns systematiska variationer mellan olika branscher. De senaste decennierna har det skett stora förändringar i välfärdsverksamheter som påverkat arbetsmiljö och arbetshälsa negativt. I och med att arbetsmarknaden är så könssegregerad leder detta till ökade skillnader mellan kvinnor och män.

Om vi inte synliggör och jämför hur arbetsorganisation och arbetsmiljön ser ut i olika branscher kan vi förledas att tro att det handlar om kvinnor och män och inte hur arbetet är organiserat. Genom att jämföra branscher kan vi börja reflektera vilket öppnar upp för förändring för att få en mer jämställd arbetsmiljö. Denna ansats har använts av Arbetsmiljöverket i olika tillsynsprojekt.

Professor Annika Härenstam. Källa: Film, Arbetsmiljöverket

Minke Wersäll kommer att ge en summering av arbetet med regeringsuppdraget som fokuserade på kvinnors arbetsmiljö och medförde lärdomar om betydelsen av genus för arbetsmiljön. Hon kommer också att lyfta frågor som;

  • Hur konkret kunde Arbetsmiljöverket synliggöra-jämföra och reflektera i tillsynen?
  • Vilka är de viktigaste slutsatser och hur kan vi omsätta förvärvad kunskap i praktik?

Minke och Annika kommer att ge länkar till filmer, rapporter, bra frågor att ställa för en jämställd arbetsmiljö och ett webbtest som grundar sig på flera års forskning av bl.a. Annika. Med genusperspektiv i arbetsmiljöarbetet ser vi risker och förbättringspotential som vi tidigare missat. Det är dags att ta ett steg till, vi måste gå från ord till handling.

Deras lärdomar från projektet är sammanfattade i Arbetsmiljöverkets”vitbok”. Här kan du ta del av: En vitbok om kvinnors arbetsmiljö

Minke Wersäll tillsammans med kollegan Ulrika Thomsson Myrvang  vid Arbetsmiljöverket lyfter fram  ”En vitbok om kvinnors arbetsmiljö”

För dig som är intresserad av jämställhetsfrågor kan du ta del av tidigare blogginlägg från 2015, 2016 och 2017:

Anmäl dig till vårmötet

Vill du lyssna på Annika och Minke så är du välkommen till vårmötet. Vid vårmötet den 25-27 april finns ett utbud av många olika föreläsare kring teman som rör arbetsmiljö, arbetsmedicin, kränkande särbehandling, ergonomi, återgång i arbete och miljömedicin. Ta gärna del av program och information angående anmälan här: Anmälan och program vårmöte 2018

rssrssby feather
FacebooktwitterredditpinterestlinkedintumblrmailFacebooktwitterredditpinterestlinkedintumblrmailby feather

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.