Medicinska kontroller vid arbete med kvicksilver

Kvicksilver är en intressant metall då den är flytande i rumstemperatur. Dess speciella egenskaper har gjort att den använts i termometrar, blodtrycksmätare men även i exempelvis amalgamfyllningar för tänderna. Dock har den klara negativa hälsoeffekter där den bland annat
påverkar det centrala nervsytemet .

I takt med att man började förstå alla negativa hälsoeffekter som kvicksilver har samt att kvicksilver ansamlas i miljön så förbjöds användningen 2009. Detta förbud syftar till att förhindra att kvicksilver eller varor som innehåller kvicksilver släpps ut på marknaden eller exporteras från Sverige för att därmed minimera utsläppen till miljön.

Dock finns det undantag från förbudet så som batterier, elektroniska produkter men även ljuskällor så som lågenergilampor. Detta innebär att det vid företag som tillverkar, hanterar eller återvinner sådana produkter kan finnas en risk för exponering för kvicksilver.

Den 1 november 2019 träder Arbetsmiljöverkets föreskrift
medicinska kontroller i arbetslivet (2019:3) i kraft. Denna innebär att det införs riktade hälsoundersökningar med tjänstbarhetsbedömning för arbetstagare som kommer sysselsättas eller sysselsätts i arbete med kvicksilver i någon form. Enda undantag är om arbetsgivare gjort en bedömning som visar att exponeringen är försumbar även utan personlig skyddsutrustning.  Sedan ska denna undersökning upprepas vart tredje år (enligt förslag, slutgiltig föreskrift är ej ännu ute).

I förslaget för föreskriften som var ute på remiss under 2018 fanns även med att man måste genomföra så kallad biologisk exponeringskontroll av  de anställda där man mäter kvicksilverhalten i blod. Anledningen till att man vill göra detta är att halten i blod väl avspeglar den faktiska exponeringen hos den anställda, mer så än luftmätningar. Dessa mätningar ska utföras återkommande med 6 månaders mellanrum. Beroende på vad dessa visar så blir det lite olika vad som sker.

  • Över 50 nmol/L så blir det stopp för arbete för individen och vidare undersökningar till dess att man vet att exponeringen har sjunkit.
  • Mellan 35 till 50 nmol/L så krävs utredning om det beror på arbetsmiljön och eventuella åtgärder för att minska exponering om så är fallet.
  • Under 15 nmol/L så anses personen vara lågt exponerad och om detta händer tre gånger (med sex månaders mellanrum) så behöver man inte fortsätta med den biologiska exponeringskontrollen så länge man inte förändrar exponeringen.

Det återstår att se hur föreskriften blir slutgiltigt formulerad. Dock är det klart att om du arbetar inom eller för ett företag som tillverkar, hanterar eller återvinner produkter som innehåller kvicksilver så kommer det den 1 november 2019 att införas regler som påverkar arbetet och ställer högre krav kring kontroller av arbetstagare som utsätts för kvicksilver.

Bilder från Pixabay.

Missa inte:

Seminarium: Nya föreskrifter om medicinska kontroller i arbetslivet, 26 september 2019. Linköping.

Workshop ”Medicinska kontroller vid handintensivt arbete – Hur gör man?” 16 januari. Linköping. Mer information kommer i höst.

Information från Arbetsmiljöverket om den nya föreskriften.

rssrssby feather
FacebooktwitterredditpinterestlinkedintumblrmailFacebooktwitterredditpinterestlinkedintumblrmailby feather

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.