Låt arbetsplatsen inspirera till fysisk aktivitet

Nu pågår den europeiska kampanjen ”Friska arbetsplatser belastar rätt”. Under 2021 är det fokus på att minska stillasittande i arbetslivet och under 2022 på att skapa säkra personförflyttningar i omvårdnadsarbetet. Det är områden där vår forskargrupp jobbar med verksamhetsnära forskning tillsammans med olika parter.

Men, hur ska vi egentligen veta vad som är rätt belastning? Vilka rörelser är det som ger hälsa och vilka är det som skapar ohälsa?  Vad medarbetare faktiskt gör under arbetsdagen styr val av vilken fysisk aktivitet och återhämtning som är lämplig.

Bilden visar personer som går och springer i färgglada kläder. Foto: Mats Jonsson.

Hälsofrämjande arbetsmiljöarbete

Arbetsplatsen kan vara en arena för hälsofrämjande arbete då vi tillbringar en stor del av vår tid på jobbet. Men, vi behöver bli bättre på att skapa möjligheter till variation, fysisk aktivitet och återhämtning under arbetsdagen.  Ska vi lyckas så behöver det hälsofrämjande arbetet integreras med systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM). Att undersöka, riskbedöma, åtgärda och följa upp är själva kärnan i SAM.

När ni på arbetsplatsen jobbar enligt SAM, kartlägg och beskriv arbetsinnehåll för medarbetare. Värdera både den mentala och den fysiska arbetsbelastningen, kropp och knopp hör ihop.

SAM ska vara en del i det vardagliga arbetet där fokus ligger på det förebyggande arbetet. Låt SAM bygga på samverkan, där chef tillsammans med skyddsombud och medarbetare utvecklar säkra, sunda och inkluderande arbetsplatser. Ta gärna hjälp av en företagshälsa.

Bilden illustrerar det så kallade SAM hjulet, stegen som används i det systematiska arbetsmiljöarbetet.

Se över möjligheter till arbetsanpassningar på jobbet, köp in hjälpmedel och utrustning som kan avlasta kroppen och som kan bidrar till en sund arbetsbelastning och bra rörelser.  Arbetsanpassningar är en viktig del som kan bidra till att stärka arbetsförmågan, att skapa förutsättningar för medarbetare att vara kvar och fungera i arbete. 

Fundera på följande frågor

 • Finns variation i arbetet och är arbetsbelastningen rimlig?
 • Vem sitter mycket och vem går hela dagen?
 • Kan vi begränsa stillasittande?
 • Vilka riskmoment finns i jobbet?
 • Är du nöjd med hur ni arbetar enligt SAM?
 • Satsar ni på att skapa möjligheter till fysisk aktivitet på din arbetsplats?
Bilden visar en kvinna som tar en lunchpromenad och går bland höstlöv.

Hälsoundersökningar

För att satsa på hälsa och en god arbetsmiljö, behöver vi jobba strukturerat för att ringa in medarbetares olika behov och förutsättningar. Våra levnadsvanor är något vi kan påverka, och vi kan skapa förutsättningar på jobbet där vi kan göra olika satsningar på individ- grupp- och organisationsnivå.

Ni kan använda en vägledning som beskriver vad arbetsgivare bör tänka på vid upphandling och genomförande av hälsoundersökningar på arbetsplatsen för att insatsen ska ge effekt för individen och verksamheten.  Läs mer om vägledningen via Myndigheten för arbetsmiljökunskaps (Mynaks) webbplats: www.mynak.se

Bilden visar en person som cyklar, som håller båda händerna på styret. Foto: Pixabay

Organisationen Främjafys

Organisationen Främjafys höll ett mycket intressant webbinarium den 17:e september där över 700 personer deltog. Målgruppen var chefer och medarbetare inom kommuner och regioner.  Vi var många organisationer och experter som medverkade som föreläsare och många goda exempel från olika arbetsplatser lyftes fram.

Här kan du ta del av det inspelade webbinariet från 17:e september: ”Friskare arbetsplatser med fysisk aktivitet”.

Läs mer om organisationen: Främjafys. På deras webbsida finns det många goda exempel som du kan ta del av. Främjafys är en kommitté tillsatt av regeringen 2020. Genom att arbeta utåtriktat verkar kommittén för att öka den allmänna kunskapen om de positiva effekterna som fysisk aktivitet bidrar till. Deras arbete slutredovisas 2023.

Bilden illustrerar tre kroppar i rörelse framtagna av Främjafys. Bilderna har godkänts att använda av: Mats Janson, kommunikatör.

Tips att läsa och lyssna på i höst:

Bilden visar drömmarnas båge över Stångån i Linköping.
rssrssby feather
FacebooktwitterredditpinterestlinkedintumblrmailFacebooktwitterredditpinterestlinkedintumblrmailby feather

4 kommentarer:

 1. Hej! Tyvärr går det inte att se webbinariet när jag går in på länken. Det står att den inte är tillgänglig längre. Kommer det att lösas?

  1. Hej, Nu finns webbinariet tillgänglig på främjafys sida, alla föredrag är även textade. Perfekt att vara en arbetsgrupp från en arbetsplats som kan titta på webbinariet tillsammans och sedan diskutera hur man kan gå vidare på den egna arbetsplatsen.
   Mvh
   Charlotte

 2. Tack Charlotte! Intressant och viktigt inlägg, med såväl fakta som inspiration.

  Du är en fantastisk inspiratör och ambassadör för friskare arbetsplatser. En viktig drivkraft som bidrar till hållbar förändring, genom att skapa ringar vattnet… många bäckar små… ensam är stark, men tillsammans är vi starkare <3!!

  1. Hej Marlene,
   Tack för fina och uppmuntrande ord. Är glad för att jag fick möjligheten att medverka i främjafys webbinariet. Absolut, tillsammans kan vi åstadkomma massor!! Då jobbar vi vidare på alla plan 🙂
   Hälsar
   Charlotte

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.