Kommun satsar helhjärtat på att stoppa mobbning!

Kommentera gärna inlägget >>

Utanför

För två veckor sedan var jag med i TV och pratade om mobbning i arbetslivet. Efter det har det varit en mycket intensiv tid. Många har hört av sig via telefon och mail och jag har inte klarat av att besvara alla frågor eller samtal, vilket jag beklagar. Men tyvärr är det så här. Vi är för få som arbetar med dessa frågor samtidigt som det behövs mycket uppmärksamhet.

Det finns dock hopp. Häromdagen träffade jag en hög chef i en stor svensk kommun. Han berättade att de bestämt sig för att fullt ut använda den norsk/engelska utredningsmodellen Faktaundersøkelse i samband med fall där anklagelser om mobbning lyfts. Han beskrev också på ett genomtänkt vis hur de nu tar ett helhetsgrepp för att komma till rätta med dessa problem. Sådant är hoppfullt. Det behövs arbetsgivare som går före och visar upp goda exempel.

För att bli en förebild i dessa sammanhang krävs dock ett helhetstänk där mobbningsfrågan inte blir en liten isolerad specialdel i arbetsmiljöarbetet. Frågorna måste alltså hanteras strategiskt och långsiktigt, vilket innebär att arbetsgivaren behöver integrera flera delar av sitt arbetsmiljöarbete.

Som grund behövs en tydlig policy som rör vilka värderingar och konkreta beteenden som är ok på arbetsplatsen och som arbetsgivaren står för. Detta måste förankras hos medarbetare och chefer på ett sådant sätt att det inte bara blir tomma floskler utan att det gäller på riktigt. Och eftersom det är på riktigt måste det naturligtvis också vara klart beskrivet vad som händer om personer (oavsett ställning) aktivt väljer att bryta mot policyn. Arbetsgivaren behöver också säkerställa att det finns rätt kompetens internt för att initialt bedöma och följa upp påståenden om att policyn inte följs liksom initiera nödvändiga åtgärder. En av de mest centrala av dessa åtgärder är att besluta att genomföra en trovärdig utredning. Och för att en utredning ska vara trovärdig måste den genomföras rättvist, transparant och oberoende, vilket kräver en genomtänkt och kvalitetssäkrad metodik samt att arbetsgivaren kan hantera kravet på oberoende. Dessutom måste det vara klargjort vilka spelregler som gäller för alla inblandade parter under pågående utredning samt vad som händer om någon part hämnas eller använder repressalier mot den andra parten. Dessutom ska det klargöras vad som händer om någon uppenbart ljuger under utredningen eller anmäler under falska premisser. Arbetsgivaren behöver sedan ha ett genomtänkt arbetssätt för att ta hand om resultatet i en utredning. Det handlar t.ex. om att handskas med sekretessfrågor och eventuella åtgärder som följer på utredningens resultat. Det måste alltså finnas en handlingsberedskap så inte utredningen mynnar ut i ett tomrum. Handlingsberedskapen inbegriper många frågor såsom rehabilitering, omplacering (t.ex. av skyddsskäl), ekonomisk kompensation och avgångsvederlag samt även arbetsrättsliga och disciplinära åtgärder. Arbetsgivaren måste också tydligt kunna signalera frikännande och upprättelse i de fall utredningen friar en misstänkt förövare.

Vid mitt möte med kommunchefen märkte jag att de hade ett nödvändigt helhetstänk. De skulle nu skicka personal på kurs i Norge och de hade ställt nya krav på sin FHV. De hade också en plan för i vilka situationer de skulle utreda internt och när de skulle ta in externa utredare. Dessa och många andra exempel visade att denna kommun nu utgör ett lysande exempel på en arbetsgivare som tar ett helhetsgrepp och som bestämt sig för att arbeta trovärdigt och långsiktigt. Måtte de bli ett föredöme som andra kan ta efter!

För egen del kommer jag i min kommande bok om mobbning i arbetslivet ha ett omfattande metodkapitel på ca 50-60 sidor där alla dessa delar tas upp. Förhoppningsvis leder mina och andras insatser så småningom till att ytterligare framträdande i TV blir onödiga.

rssrssby feather
FacebooktwitterredditpinterestlinkedintumblrmailFacebooktwitterredditpinterestlinkedintumblrmailby feather

En kommentar:

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.