Kan träning förebygga arbetsrelaterade belastningsbesvär?

Lämna gärna en kommentar>>>

Undrar du om det går att förebygga arbetsrelaterade belastningsbesvär genom fysisk aktivet och träning? Är du intresserad av vad forskningen säger när det gäller den här frågan? Då har jag ett riktigt bra tips. Du kan gärna ta del av den kunskapssammaställning som Arbetsmiljöverket har tagit fram; ”Fysisk aktivitet och träning – möjlig prevention av arbetsrelaterade belastningsbesvär”.   Nedan kan du läsa vad deras slutsats är.

Tränar du för att förebygga arbetsrelaterade belastningsbesvär?
Tränar du för att förebygga arbetsrelaterade belastningsbesvär?

Kunskapssammaställning är gedigen,  den baseras på 90 artiklar och är vetenskapligt granskad. Författarna Sofi Fristedt och Eleonor Fransson, Hälsohögskolan i Jönköping, uttalar sig försiktigt om resultaten. Som slutsats skriver de att:  det finns ett gynnsamt samband mellan fysisk aktivitet och träning och minskad risk för belastningsbesvär. Författarna lyfter dock fram att det finns behov av mer forskning för att ge svar på hur man kan skapa förutsättningar för ökad fysisk träning. Vi behöver också få kunskap om effekten av specifika träningsformer för olika yrkesgrupper där hänsyn tas till könsskillnader.

Kunskapssammanställningen presenterades den 10 juni 2015 på Arbetsmiljöverket. Här kan du ta del av seminariet kring Fysisk aktivitet och träning – möjlig prevention av arbetsrelaterade belastningsbesvär

en av de granskade studierna visade att högre aktivitet på fritiden minskade risken för långtidssjukskrivning
En av de granskade studierna visade att högre aktivitet på fritiden minskade risken för långtidssjukskrivning

Vilken effekt upplever du att träning har på din hälsa och din förmåga att utföra ditt arbete?

rssrssby feather
FacebooktwitterredditpinterestlinkedintumblrmailFacebooktwitterredditpinterestlinkedintumblrmailby feather

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.