Kan luftföroreningar ge demens?

Semestern är slut, i alla fall för en del. Hoppas du haft en skön, avkopplande semester och tycker det känns bra att börja jobba igen. Idag kommer ett blogginlägg från Helen Karlsson som är miljökemist på Arbets- och miljömedicin.

På TV-nyheterna och i DN idag uppmärksammas resultaten från en unik svensk studie där man har följt 2000 individer under 15 år och kommit fram till att individer som bor på gator med mycket avgaser löper en större risk att utveckla demenssjukdomarna Alzheimers sjukdom och Vaskulär Demens än de som bor på platser där luften är renare.

TrafikI

Den svenska studien får stöd av flera liknande internationella epidemiologiska studier som presenterats under de senaste åren.

Det är sedan tidigare väl känt att luftföroreningar kan påverka vår hälsa och det är av den anledningen vi har realtidsmätningar av trafikrelaterade luftföroreningar i våra större städer.

I tidigare studier av människor och djur har man sett samband med insjuknande i astma, cancer och hjärtkärlsjukdomar vilket kan kännas mera förståeligt då partiklar och de ämnen som sitter på deras yta tar sig ner i våra lungor vid inandning och orsakar irritation. I riktigt besvärliga fall kan denna irritation övergå i inflammation som sedan sprider sig till hjärtkärlsystemet och påverkar cirkulationen.

TrafikII

Men hur kan då luftföroreningarna nå eller påverka hjärnan?

Vi har tidigare visat att partiklar kan fastna på proteiner i näsans slemhinna och att partiklar som når blodet kan fastna på samma proteiner. Dessa proteiner är kända för att kunna förmedla transport över blodhjärnbarriären vilket betyder att det finns en möjlighet att de tar med sig farliga ämnen in i hjärnan.

En experimentell studie av 139 barn från Mexiko publicerad i år, där luftföroreningar i relation till barns utveckling har studerats genom att analysera blod och cerebrospinalvätska styrker dessa misstankar och rapporterar bland annat; oxidativ stress, inflammation och skador på blodhjärnbarriären.

Dessa studier kan vara början på ett forskningsområde som bör prioriteras med tanke på den ökande förekomsten av demenssjukdomar samt inte minst ungdomar med neuropsykiatriska funktionshinder.

rssrssby feather
FacebooktwitterredditpinterestlinkedintumblrmailFacebooktwitterredditpinterestlinkedintumblrmailby feather

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.