Hurra, vi är en USV-enhet!

På Arbets- och miljömedicin är vi stolta över att ha blivit utnämnda till universitetssjukvårdsenhet, USVE. Det är en kvalitetsstämpel som visar att vi arbetat målinriktat under många år och att vi satsat hårt på att förena klinisk verksamhet med forskning, utveckling och utbildning.

Bengt Ståhlbom, verksamhetschef, Arbets- och miljömedicin, Linköping. Syntolkning: Bengt Ståhlbom står bredvid en skylt med texten Arbets- och miljömedicin. Han ser rakt in i kameran och ser glad ut. Foto: Sara Loftås

Utnämningen innebär att vi ökar våra möjligheter att förena forskning, undervisning och klinisk verksamhet med vårt tredje uppdrag att nå ut och sprida kunskap i samhället. Vi har ett brett befolkningsuppdrag i den sydöstra sjukvårdsregionen (Östergötland, Jönköping och Kalmar län) och ett starkt nätverk som främjar utveckling och bidrar till kunskapsspridning för hälso- och sjukvårdens utveckling.

Foto: Pixabay

Som USV-enhet ökar också vår attraktion som arbetsgivare och det stärker vår förmåga att skapa en miljö där forskningsintresserade och kunniga kliniker vill stanna.

Som disputerad verksamhetschef ser jag betydelsen av att skapa de förutsättningar som gör det möjligt för medarbetare att utvecklas inom olika områden, men också att kunna förena många olika uppdrag.

Under senare år har vi stärkt vår koppling till Linköpings Universitet och flera forskare är adjungerade till Institutionen för Hälsa, Medicin och Vård. Det är en forsknings- och undervisningsinstitution som samlar de stora vårdutbildningarna. Att vi nu är USV-enhet ger oss också bättre konkurrensmöjligheter vid ansökan om forskningspengar.

Syntolkning: Medicinsk litteratur stående i en bokhylla. Foto: Sara Loftås

I Region Östergötland har vi 39 Universitetssjukvårdsenheter som med Universitetssjukhuset i Linköping i spetsen driver utvecklingen av en högkvalitativ hälso- och sjukvård i Östergötland. Utnämningen innebär att vi bevisat att vi kan, och tänker fortsätta att:

  • fortlöpande bedriva forskning av hög nationell och internationell kvalitet,
  • bedriva utbildning av hög kvalitet,
  • följa den internationella utvecklingen inom medicinsk forskning, utbildning och hälso- och sjukvård
  • bidra till en evidensbaserad hälso- och sjukvård
  • överföra egna och andras forskningsresultat till praktisk användning t.ex. i företagshälsovården
  • förmedla resultatet av sin verksamhet till övriga delar av hälso- och sjukvården, och
  • samverka med näringslivet och patientorganisationer.
Ståhlbom & Co
Syntolkning: En fasad prydd med en äldre mörkblå skylt med texten Ståhlbom & C:o.
Foto: Bengt Ståhlbom
rssrssby feather
FacebooktwitterredditpinterestlinkedintumblrmailFacebooktwitterredditpinterestlinkedintumblrmailby feather

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.