Hoppfullt för dig med ryggproblem

Häromdagen så fick jag en fråga om vad som egentligen orsakar ryggproblem och vilka insatser som är effektiva. Forskningen visar att de som har arbeten som är fysiskt och psykiskt krävande drabbas i större utsträckning av ryggproblem. Ett sätt att minska risken för att få ryggproblem är att du anpassar dina arbetsuppgifter på din arbetsplats och att du rör på dig regelbundet. Det finns belägg för att specifik ryggträning som innehåller styrka, koordination och stabilisering har god effekt.

Det här inlägget är något längre för att beskriva orsaker till ryggproblem och åtgärder som kan vara effektiva.  Jag hoppas att det ger dig med ryggproblem kunskap och inspiration till fysisk aktivitet. I slutet av inlägget finns tips på läsning och ett träningsprogram som du kan ladda ner.

Hoppfullt för dig med ryggproblem. Orsaker och åtgärder.
Hoppfullt för dig med ryggproblem. Orsaker och åtgärder.

Här kan du lyssna på hela blogginlägget om Ryggproblem 

Lämna gärna en kommentar >>

Vad orsakar egentligen ryggproblem?

Så många som 80% drabbas någon gång under sin livstid av problem från ländryggen. Du kanske redan vet att arbetsuppgifter som innebär böjd eller vriden rygg kan orsaka ryggproblem. Men att även den psykosociala arbetsmiljön kan orsaka ryggproblem är nog inte lika känt. Något som nyligen presenterades i rapporten ”Arbetsmiljöns betydelse för ryggproblem”. Här är några faktorer som vi vet innebär en ökad risk för att få ryggproblem:

 • Tunga lyft med böjd och vriden rygg
 • Att arbeta knästående eller på huk
 • Helkroppsvibrationer, kan t.ex. förekomma om du kör buss eller lastbil
 • En pressad arbestssituation med små påverkansmöjligheter och för höga upplevda krav
 • Arbete som sker utanför ordinarie arbetstid, t.ex. som vid skiftarbete inom industrin

Alla har sin berättelse om hur och när ryggproblemen startade. Ibland kanske det är en specifik händelse på jobbet, men utifrån min kliniska erfarenhet har jag också träffat på att besvären kommer smygande, eller att det är någon enkel situation som får bägaren att rinna över. Egentligen så passar det aldrig att få ont, det påverkar ofta vår förmåga att utföra arbetsmoment och det påverkar våra vardagsaktiviteter. Det tar helt enkelt mycket energi.

Vad orsakade dina ryggproblem?

Ryggproblem - orsaker, arbetsställningar.
Ryggproblem – orsaker, arbetsställningar.

För många går besvären från ryggen över på ett par veckor och du behöver inte söka vård. Men ibland behövs en bedömning för att fastställa orsak och för att tillsammans diskutera lämpliga val av åtgärder utifrån den problematik som du har. Vid bedömning hos exempelvis fysioterapeut/ergonom eller läkare fastställs orsaken till dina ryggproblem och vilken påverkan de har på din funktion. Vid akuta besvär så är det vanligast med så kallade ospecifika besvär, en symtomdiagnos sätts. Vid långvariga besvär kan det förutom symtomdiagnoser handla om specifika besvär som exempelvis kan vara diskbråck, spinal stenos, eller inflammatoriska skelettsjukdomar.

Vilka åtgärder är effektiva vid ryggproblem?

Varje person har sin unika situation och insatserna för dina ryggproblem behöver anpassas utifrån vad som orsakat dina besvär, hur du mår och på vilket sätt du belastar dig i arbetet och på fritiden.

Har du en anställning så är min rekommendation att du med stöd av din chef, HR-konsult och fackliga företrädare kartlägger om det finns risker på din arbetsplats eller i dina arbetsuppgifter som orsakat eller bidragit till att du fick ryggproblem. Utgå från det systematiska arbetsmiljöarbetet. Jag kan inte nog betona betydelsen av att förebygga, att jobba aktivt med att se vad du och dina arbetskamrater kan göra för att förbättra på din arbetsplats så att inte fler skadar sig. Via din chef kan ni ta kontakt med företagshälsovården om ni behöver stöd i arbetet med att förbättra arbetsmiljön.

Ergonomiska insatser och anpassning av arbetsuppgifter

Ergonomiska åtgärder kan användas för att analysera och genomföra anpassningar av arbetsuppgifter. Val av ergonomisk metod styrs av vilka arbetsmoment och situationer som ska analyseras. En av de allra viktigaste åtgärderna för att du ska kunna arbeta trots att du har besvär är att genomföra arbetsplatsanpassningar. Det kan innebära inköp av hjälpmedel, minska arbetstakten, förändra arbetsinnehåll, förändra arbetsschemat, för att nämna några. Här behövs stöd av både chef och dina arbetskamrater. Det spelar också stor roll hur du belastar dig i jobbet. Tänker du på hur du står ? Hur du lyfter? Hur du sitter? Hur ofta du tar pauser?

Ryggproblem - orsaker, byggarbetsplats
Ryggproblem – orsaker, byggarbetsplats

Om du är inaktiv har du sämre förutsättningar för att bli bra

För de allra flesta som får ont i ryggen så går det över av sig själv och viktigt är att du fortsätter att vara fysiskt aktiv, att du rör på dig, det kan minska din smärta och även förbättra din funktion. Försök att fokusera på aktivitet istället för smärtan. För många kan rädslan för att röra på sig vara lika jobbigt som att hantera själva smärtan. Det är inte farligt att röra på sig när man har ont i ryggen!

Ryggproblem - åtgärder. Effektiv träning.
Ryggproblem – åtgärder. Effektiv träning.

Det finns forskningsstöd för att passiva manuella behandlingsmetoder bör användas i kombination med aktiva åtgärder. När det gäller manuella behandlingar så rekommenderas de under de första 12 veckorna av besvärsperioden. För dig som har långvariga besvär från ryggen rekommenderas bland annat muskelstärkande fysisk aktivitet och specifika träningsprogram för stabilitet, att ge ökad bålkontroll samt konditinsinriktad träning som cykling, raska promenader, vattenträning och eventuellt löpning. I den så kallade FYSS från 2015 rekommenderas att träningen utformas i samråd med medicinskt utbildad personal för dig med långvariga besvär. Några studier beskriver att yoga är en träningsform som ger god effekt vid ländryggsbesvär.

Frågan till dig är nu hur och var vill du träna?  Viktigast är att du väljer ett ställe som du kan trivas med, att du tränar specifikt och den bästa träningen är väl den som blir av. Du når bättre resultat om du formulera mål för din träning och om du följer upp målen.

Går dina ryggproblem inte över?

Om dina ryggproblem inte går över, om du har mycket smärta eller om du är orolig kan du behöva en bedömning och ytterligare åtgärder samt uppföljningar av någon eller flera vårdgivare, exempelvis av fysioterapeut, ergonom, läkare, psykolog, arbetsterapeut eller annan vårdgivare. Har du långvariga besvär  kan rehabiliterande insatser behövas. Forskningen lyfter fram kognitiv beteendeterapi för att hantera smärta och rädsla, handledd fysisk träning, kortare utbildningsinsatser och åtgärder där flera yrkeskategorier arbetar tillsammans med dig, så kallad multimodal rehabilitering.

Lycka till med din träning och att anpassa arbetsuppgifter!

Tips för dig med ryggproblem

 1. Coreträning Wåhlin Utterström F&S 2015.
 2. Ryggboken, Karolinska Institutet, 2014
 3. Ryggvärk tredje vanligaste diagnosen, Tidningen Arbetsliv, 2015
 4. FYSS, fysisk aktivitet vid långvariga rygg- och nackbesvär, Grooten, 2015

Litteraturtips för dig som ger insatser vid ryggproblem

 1. Riktlinje vid ländryggsbesvär, Jensen, Karolinska Institutet, 2014
 2. Även brister i psykisk arbetsmiljö kan ge ryggproblem, Flodin, Wåhlin, Läkartidningen, 2015
 3. Belastningsergonomisk riskbedömning – vägledning och metoder, Arbets- och miljömedicin i Uppsala, 2015
 4. Översiktsartikel : ”Exercise interventions for the treatment of chronic low back pain: A systematic review and meta-analysis of randomised controlled trials”. Searle A et al. Clinical Rehabilitation, 2015
rssrssby feather
FacebooktwitterredditpinterestlinkedintumblrmailFacebooktwitterredditpinterestlinkedintumblrmailby feather

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.