God Jul och Gott Nytt 2020

Här kommer en julhälsning från oss i bloggteamet till alla er läsare. Vi hoppas att ni får en skön och vilsam jul och en fin start på nya året. När vi blickar tillbaka på 2019 så har det varit ett aktivt år med mycket patientutredningar, verksamhetsutveckling, forskning och utbildning. Vi har flera intressanta pågående forskningsprojekt. Ta gärna del av våra senaste vetenskapliga publikationer nedan och läs om ny samverkan med Linköpings Universitet som omorganiserar.

En julhälsning från bloggteamet: Charlotte Wåhlin, Bengt Ståhlbom, Elisabeth Lindberg, Stefan Ljunggren, Ingela Helmfrid och Lina Viita.

En viktig del i vår verksamhet är att genomföra forskning inom områdena arbetsmedicin, ergonomi, psykologi och miljömedicin. Vi har varit produktiva 2019 med ett tjugotal vetenskapliga publikationer. Några av dessa kan du ta del av här: Publikationer Arbets- och miljömedicin 2019.

Att publicera forskning i vetenskapliga tidsskrifter är bara en del i forskningsprocessen. Ständigt pågår arbetet med att sprida kunskapen i olika sammanhang, att den kommer till nytta för olika målgrupper. Att vi bloggar om vår forskning är ett sätt. Vi har publicerat över 200 blogginlägg under senaste åren. Vi lägger också mycket tid på att undervisa och att arrangera temadagar för att nå ut med ny kunskap.

Ett forskningsprojekt som har haft mycket aktiviteter under året är ”Patient and Workers Safety Study (PAWSS)”. Målsättningen med studien är att vi ska bidra till att skapa säkrare arbetsmiljöer inom hälso- och sjukvården. Vi utvecklar bland annat en riskbedömningsmetod som kan användas vid personförflyttningar. Här kan du läsa mer om PAWSS

En höjdpunkt från forskningsåret 2019, för oss på Arbets- och miljömedicin, var att vår biolog Ingela Helmfrid disputerade i november med en avhandling som identifierar cancerrisker bland boende i förorenade områden, riskfaktorer för cancerutveckling, exponeringsnivåer via konsumtion av lokala livsmedel och om en enkät kan användas som verktyg i en riskbedömning. För dig som vill läsa mer finns en svensk sammanfattning och en länk till avhandlingen: Är det farligt att bo i ett förorenat område?

En annan höjdpunkt under hösten var att vår psykolog Lina Viita blev antagen som doktorand vid Linköpings Universitet. Hon kommer att studera ”Diskriminering och utsatthet i svenskt arbetsliv”. Tillsammans med biträdande professor Michael Rosander så kommer jag att vara handledare för Lina. Vi lär återkomma med nyheter på bloggen om den forskningen, håll utkik!

Omorganisering vid Linköpings Universitet leder till ny samverkan

Flera av oss som arbetar på Arbets- och miljömedicin undervisar för olika program vid Linköpings Universitet. Med start första januari 2020 så har Universitet en ny organisation och det berör oss i hög grad. Vårt ämne Arbets- och miljömedicin hamnar vid nya institutionen ”Hälsa Medicin och Vård”, Avdelningen för prevention, rehabilitering och nära vård, enheten för klinisk medicin. Det är viktigt att vi satsar på att förena kliniskt arbete med forskning och undervisning som bedrivs vid Medicinska fakulteten. Under 2020 och framåt kommer det att finnas nya möjligheter att utveckla samverkan. Det ser jag fram emot!

Här kan du läsa mer om omorganisationen vid  Linköpings Universitet: Nya institutioner 2020, LiU.

Vi tar nu ett jullov på bloggen och återkommer i januari.

God jul och Gott Nytt 2020!

FacebooktwitterredditpinterestlinkedintumblrmailFacebooktwitterredditpinterestlinkedintumblrmailby feather

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *