Förebygg psykisk ohälsa i arbetslivet

Sjukskrivningarna för psykisk ohälsa har ökat de senaste åren. Behovet av förebyggande åtgärder är stort. Men, alltför många gånger så sätter arbetsgivare in åtgärder på arbetsplatsen först då ohälsan har uppstått. Det är något som vi ofta ser i våra utredningar på Arbets- och miljömedicinska kliniken.  Även samverkan mellan parter inom det förebyggande området lyser många gånger med sin frånvaro. Det framkom nyligen i en rapport att företagshälsovården sällan anlitas som expertstöd i det förebyggande arbetsmiljöarbetet inom den offentliga sektorn.

Vad kan vi då konkret göra för att skapa god arbetshälsa och bättre arbetsmiljö på våra arbetsplatser?  Att minska både sjukfrånvaro och sjuknärvaro? Nedan kan du ta del av blogginlägget med en intervju från tidningen Arbetsliv, information om vår temadag som handlar om psykisk ohälsa samt senaste nytt inom området.

Arbetsgivarna behöver börja jobba systematiskt med de risker i arbetet som genererar psykisk ohälsa, , säger Britt-Marie Henriksson, Arbetsmiljöverket i en intervju med tidningen Arbetsliv.
Arbetsgivarna behöver börja jobba systematiskt med de risker i arbetet som genererar psykisk ohälsa, säger Britt-Marie Henriksson, Arbetsmiljöverket i en intervju med tidningen Arbetsliv, december 2015.

I senaste numret av tidningen Arbetsliv så blev jag intervjuad utifrån att jag som forskare och ergonom har medverkat till att ta fram riktlinjer vid psykisk ohälsa på arbetsplatsen. Här kan du ta del av artikeln i tidningen Arbetsliv: ”Så kan stressen förebyggas” , skribent Margareta Edling, arbetslivsjournalist.

I intervjun säger jag att friska arbetsplatser kännetecknas av till exempel delaktighet, tydlighet, stöd, variation och inflytande över arbete och arbetstid. Känslan av stress å andra sidan, hänger ihop med kraven, vilken kontroll över situationen man upplever och stödet från omgivningen.

Ett till tips är att du kan läsa ett tidigare blogginlägg som handlar om  Riktlinjen vid psykisk ohälsa på arbetet . Riktlinjen gavs ut i september 2015 av Kompetenscentret för företagshälsa. Tanken är att du och din arbetsplats kan samverka med företagshälsan kring förebyggande arbetsmiljöarbete.

Vi på Arbets- och miljömedicin har tagit initiativet till att arrangera en temadag som handlar om ”Psykisk ohälsa och mobbning i arbetslivet. Att förebygga, utreda och åtgärda”.

Temadagen syftar till att sprida kunskap om hur psykisk ohälsa både kan förebyggas, utredas och åtgärdas. Den nya föreskriften från Arbetsmiljöverket ”Organisatorisk och social arbetsmiljö” presenteras liksom de nya riktlinjerna från Företagshälsan riktlinjegrupp som handlar om att förebygga, utreda och åtgärda psykisk ohälsa på arbetsplatsen. Under dagen presenteras även den nya boken som handlar om mobbning i arbetslivet. Bokens författare är vår psykolog Stefan Blomberg som är expert inom området mobbning.

Temadagen erbjuds vid två tillfällen i mars 2016. I Norrköping den 17 mars och i Nässjö den 18 mars 2016. Här kan du anmäla dig: temadag psykisk ohälsa 2016 

Våra temadagar brukar vara uppskattade. I vår arrangerar vi en temadag Temadag "Psykisk ohälsa och mobbning i arbetslivet. Att förebygga, utreda och åtgärda". Temadagen erbjuds vid två tillfällen. Torsdagen den 17 mars 2016, Norrköping samt Fredagen den 18 mars 2016, Nässjö.
Våra temadagar brukar vara uppskattade. Våren 2016  arrangerar Arbets- och miljömedicin en temadag med rubriken ”Psykisk ohälsa och mobbning i arbetslivet. Att förebygga, utreda och åtgärda”. Temadagen erbjuds vid två tillfällen. Torsdagen den 17 mars 2016 i Norrköping samt
fredagen den 18 mars 2016 i Nässjö.

Här kan du ta del av intressant läsning…

  1. Enligt källa från SKL och Socialdepartementet fortsätter satsningen om stöd till riktade insatser för att förbättra vården och omsorgen inom området psykisk hälsa. Läs: överenskommelsen psykisk ohälsa 2016
  2. Vårdanalys har haft regeringens uppdrag att följa upp och utvärdera handlingsplanen PRIO psykisk ohälsa – plan för riktade insatser inom området psykisk ohälsa 2012–2016. Läs rapport från vårdanalys ”Psykisk hälsa – ett gemensamt ansvar. Lärdomar från PRIO och tidigare statliga satsningar sedan 1995”. Rapport 2015:10.
  3.  Webbtidningen arbetsmiljoforskning.se: ”Företagshälsovården används inte förebyggande” 20151024 av journalist Eva Ekelöf
  4. Arbetsmiljoupplysningen.se ”Psykisk hälsa och ohälsa”
  5. Film från Arbetsmiljöverkets informationsträff om nya föreskriften: Film Organisatorisk och social arbetsmiljö
  6. Broschyr från arbetsmiljöverket: Förebygg arbetsrelaterad stress.

Vi kan konstatera att det kommer en del satsningar för att förebygga psykisk ohälsa. Bra, det gillar vi! Vilka möjligheter ser du att ni har på din arbetsplats för att förebygga psykisk ohälsa?

När vi i bloggteamet summerar 2015 så tycker vi att det har varit ett spännande år, att vi har fått utveckla en blogg som handlar om arbetsmiljö och miljöfrågor. Att vi vann Region Östergötlands miljöpris 2015 för utvecklandet av bloggen var förstås extra kul. Tack för all respons som vi har fått! Vi är laddade och vi kommer att fortsätta att utveckla bloggen i samverkan med andra. Vi tar tacksam emot tips vad du som läsare vill få ut av bloggen.

Nu börjar julen närma sig. Det är många som måste jobba och anstränga sig extra kring julhelgerna inom exempelvis vård och omsorg,  inom industrin.  Men förhoppningsvis innebär jul- och nyårshelgen också tid för återhämtning, att få stanna upp och njuta av umgänge, naturen och fysisk aktivitet.

Vi önskar dig nu en riktigt skön jul- och nyårshelg! Nu tar vi jullov från bloggen. På återseende i januari 2016.

God Jul och gott Nytt År!Vi önskar dig en skön och vilsam jul och nyårshelg.
God Jul och Gott Nytt År! Vi önskar dig en skön och vilsam jul- och nyårshelg. Julhälsningar från bloggteamet i Linköping

 

rssrssby feather
FacebooktwitterredditpinterestlinkedintumblrmailFacebooktwitterredditpinterestlinkedintumblrmailby feather

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.