Finns risker med konstgräs?

>>>Kommentera gärna inlägget!

Det här blogginlägget är skrivet av Helen Karlsson som är kemist och forskare samt Ingela Helmfrid som är biolog och doktorand vid Arbets- och miljömedicin i Linköping, Region Östergötland.

Jobbar du med underhåll av konstgräsplaner? Spelar du eller dina barn på konstgräs? Är underlaget på dina barns nya lekplats konstgräs? Kanske är du en av de som ska besluta om anläggandet av konstgräs men känner dig osäker?

Konstgräs marknadsförs intensivt och på grund av många fördelar ökar användandet på idrottsplaner och lekplatser. Tillverkare garanterar och har ansvaret för säkra produkter, men kan vi lita på deras garantier. Svaret är ofta nej! Nedan kan du ta del av den kunskap som finns inom området.

Figur 1. Uppbyggnad av den tredje generationens konstgräs. Överst: Syntetiska gräsfibrer, sedan Fyllnadsmaterial (sand och/eller gummigranulat): Nedersta lagret: Dränerad, stabiliserande botten. Källa; Modifierad bild från Cheng et al 2014.
Figur 1. Uppbyggnad av den tredje generationens konstgräs. Överst: Syntetiska gräsfibrer, sedan Fyllnadsmaterial
(sand och/eller gummigranulat): Nedersta lagret: Dränerad, stabiliserande botten. Källa; Modifierad bild från Cheng et al 2014.

Idag finns inte tillräckligt med vetenskapliga studier för att kunna ge en säker rådgivning, vilket innebär att de som vistas på konstgräs kan utsättas för skadliga partiklar, metaller, kemikalier och bakterier. Dessutom har en ökad risk för överbelastningsskador och brännskador rapporterats vid spel på konstgräs jämfört med naturligt gräs.

Figur 2. Brännskadat knä efter rugbymatch på tredje generationens konstgräs. Källa HK
Figur 2. Brännskadat knä efter rugbymatch på tredje generationens konstgräs. Källa: Helen Karlsson.

Hur ska en bedömning kunna göras av vilka risker det finns med att spela på konstgräs när kunskapen är begränsad? För att förebygga skador, bör man basera sina beslut på sunt förnuft och låta försiktighetsprincipen råda tills vidare? Vad tycker du?

Idag finns inga tydliga nationella rekommendationer eller riktlinjer i ämnet och det medför svårigheter för idrottsklubbar och kommuner att göra rätt val. Av den anledningen har vi gjort en kunskapssammanställning som sammanfattar risker med konstgräs i ett helhetsperspektiv. Du kan gärna ta del av vår rapport här: Miljö- och hälsoeffekter av konstgräs – En kunskapsinventering 2015

Har du funderingar kring det här ämnet är du välkommen att ge dig in i debatten och ställa frågor. Det här är ett område som berör många.

rssrssby feather
FacebooktwitterredditpinterestlinkedintumblrmailFacebooktwitterredditpinterestlinkedintumblrmailby feather

En kommentar:

  1. Hej! Konstgräsplaner med dess svarta ”plastpluppar” är en oroväckande trend, som barn och vuxna utsätts för. Efter träning, match eller en cup kan spelarna var alldeles svarta i ansiktena. Vattenflaskornas kork som man dricker ur, svart. Detta kan omöjligt vara sunt? Därför är min fråga om konstgräsplanernas invasion i landet studeras tillräckligt (skydsamt)?

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.