Farligt att bo i förorenat område?

Kommentera gärna inlägget >>>

Det här blogginlägget är skrivet av Ingela Helmfrid som är biolog och doktorand vid Arbets- och miljömedicin i Linköping, Region Östergötland.

Vi får ofta frågan om det är farligt att bo i ett förorenat område. Den frågan får vi från både allmänhet och myndigheter. För att kunna ge säkra svar har vi börjat forska om det. Generellt kan vi säga nej på frågan, trots att våra registerstudier kan visa det motsatta. Däremot kan vi säga att man är mer utsatt än andra och riskerar att få i sig föroreningarna eller miljögifterna på något sätt. Det i sin tur kan bidra till att en hälsoeffekt uppstår. Nedan är du välkommen att läsa mer om vad vi har kommit fram till.

Vy över gamla glasbruket. Många undrar om det är farligt att bo i ett förorenat område.
Provtagningsområdet intill gamla bruket i Gusum, Östergötland.  Många undrar om det är farligt att bo i ett förorenat område.

Man kan få i sig organiska miljögifter och kvicksilver via fisk, metaller via dricksvatten från egen brunn, hemodlade grönsaker, bär och frukt, men också från bär och svamp plockade i skogsområden där miljöfarligt avfall har dumpats eller utsläpp från gammal industriverksamhet. Vi har tidigare gjort studier i Gusum i Östergötland. Vi studerar nu befolkningen kring Glasriket i Småland. I förra veckan berättade forskningsassistent Fredrik Nyqvist om vår registerstudie och ökad cancerrisk för boende i Glasriket.

Nästa steg är att mer grundligt undersöka om befolkningen har fått i sig metaller via lokala livsmedel som dricksvatten, grönsaker, bär, svamp, fisk etc. eller via andra källor som exempelvis sitt arbete. Studiepersonerna har fått besvara en enkät med frågor om bland annat livsstil, kost, arbete och sjukdom. En del av dessa personer lämnar blod- och urinprover för analys av metaller. Detta gedigna arbete pågår för fullt!

Undersköterka Louice Eskilsson sköter provtagningen i studien.
Undersköterska Louice Eskilsson sköter provtagningen i studien.

Vår forskning intresserar många och är samhällsnyttig, men väcker också fler frågor. Bland annat fick vi frågan om det är farligt att dricka ur gamla glas med bly. Det kan vi verkligen bekräfta att det är inte farligt, metaller läcker inte ut ur glasprodukter som vi använder till vardags.  Idag är glasproduktionen mer kontrollerad. Detta för att undvika miljö- och hälsorisker som skett på grund av utsläpp som orsakat förorenad mark. I det här sammanhanget vill vi alltså betona att föroreningarna kommer från gamla synder och inte från dagens glasproduktion.

Har du frågor om det här ämnet. Skriv gärna i kommentarfältet.

Här kan du ta del av vår forskning samt vad media har skrivit om studien.

  1. Helmfrid I, Berglund M, Löfman O, Wingren G.Health effects and exposure to polychlorinated biphenyls (PCBs) and metals in a contaminated Community. 2012
  2. Helmfrid I, Salihovic S, van Bavel B, Wingren G, Berglund Exposure and body burden of polychlorinated biphenyls (PCB) and metals in a historically contaminated Community. 2015
  3. Inte farligt att dricka ur gamla glas med bly, barometern20150826
rssrssby feather
FacebooktwitterredditpinterestlinkedintumblrmailFacebooktwitterredditpinterestlinkedintumblrmailby feather

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.