Ewa Ställdal talar om den nya myndigheten

Ewa Ställdal. Foto Bosse Johansson.

Ewa Ställdal har utsetts som särskild utredare av regeringen för inrättandet av myndigheten för arbetsmiljökunskap. Den ska vara igång den 1 juni 2018.

På Vårmötet i Linköping kommer Ewa Ställdal att ge en lägesrapport om förberedelserna för starten av myndigheten och belysa några förslag avseende vision, verksamhet, organisation, arbetssätt och kompetenskrav för bemanning.

Den nya myndigheten för arbetsmiljökunskap får i uppdrag att sammanställa och tillgängliggöra kunskap om arbetsmiljö samt kommunicera denna på ett målgruppsanpassat sätt. Syftet är att stödja det praktiska arbetsmiljöarbetet på arbetsplatserna.

Myndigheten ska även utvärdera och analysera arbets­miljöpolitiken och stödja regeringen i det internationella arbetsmiljöarbetet. Myndigheten ska också arbeta med frågor som rör företagshälsovård.

De finns många andra intressanta föredrag på Vårmötet i Linköping. Gå gärna in på Vårmötets hemsida, Vårmötet i Linköping, titta på programmet och anmäl dig.

Här kan du ta del av betänkandet av utredningen om ett nationellt centrum för kunskap om och utvärdering av arbetsmiljö: SOU 2017:28

rssrssby feather
FacebooktwitterredditpinterestlinkedintumblrmailFacebooktwitterredditpinterestlinkedintumblrmailby feather

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.