Ergonomi för alla – nyhetsbrev!

Text: Sara Loftås, handläggare, Arbets- och miljömedicin

Nu är det premiär för ett nyhetsbrev om ergonomi från Arbets- och miljömedicin i Linköping. Baserat på aktuell forskning och goda exempel i arbetslivet hoppas vi att nyhetsbrevet kan vara en källa till kunskap och inspiration. Vi riktar oss till alla er med intresse för ergonomi, arbetsmiljöarbete och hälsosamma arbetsplatser.

Prenumerera gärna på vårt nya nyhetsbrev om ergonomi och arbetsmiljö.

Syftet med nyhetsbrevet är att sätta ergonomin i fokus och skapa en kanal som är tillgänglig för alla med intresse för ergonomi. Förhoppningsvis kan nyhetsbrevet vara en motor som driver kommunikationen kring ergonomi.

Med vårt nyhetsbrev vill vi visa att vi vill vara i framkant, men vi vill också sprida kunskap om vad som händer inom ergonomiområdet.

I nyhetsbrevet ska vi lyfta fram forskning, både vår egen och andras. Det pågår massvis med spännande forskning inom området. Forskning som kan innebära stora förbättringar i människors arbetsmiljö.

Ett av våra forskningsprojekt  (PAWSS) handlar om vård- och arbetsskador samt riskbedömningar  och åtgärder inom hälso- och sjukvården.


Vid Arbets- och miljömedicin i Linköping driver vi flera forskningsprojekt inom ergonomi- och arbetsmiljöområdet i samverkan med andra. Det handlar om olika branscher men samtliga projekt fokuserar på risker för arbetsskador, riskbedömningar och åtgärder på arbetsplatser.

  • Vård- och arbetsskador, riskbedömningar och åtgärder inom Hälso- och sjukvård samt omsorg; Patient and Workers Safety Study
  • Insatser för stressprevention inom hälso- och sjukvården (SPA-projektet)
  • Förekomst av besvär/smärta relaterade till arbetsmoment bland truckförare
  • Stressprevention i skolan bland medarbetare (iSkol-projektet)
  • Hälsa relaterad till arbetsmiljön inom Tandvård (DoIT-projektet)

Arbetslivet förändras ständigt och ställer nya krav på arbetsmiljö och ergonomi. Det har också blivit tydligt i dessa coronatider när nästan alla tvingas ställa om till nya förhållanden som gör att arbetsmiljön förändras radikalt för många.

Vi vill att vårt nyhetsbrev ska fungera som ett kunskapsstöd till alla som arbetar med ergonomi och har frågor som rör arbetsmiljö. Men vi behöver dig – ställ dina frågor om ergonomi till oss eller du kanske vill berätta det du vet som kan intressera andra. 

Läs nyhetsbrev: Ergonomi 1, mars 2020

Prenumerera på: Nyhetsbrev Ergonomi

Arbetare vid Överums Bruk ställer upp sig för fotografering.
rssrssby feather
FacebooktwitterredditpinterestlinkedintumblrmailFacebooktwitterredditpinterestlinkedintumblrmailby feather

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.