Emissioner som påverkar miljön inomhus

Dagens blogginlägg är skrivet av Jan Andersson, kemist på Arbets- och miljömedicinska laboratoriet.

Vad är emissioner? I det här sammanhanget står begreppet för kemiska ämnen som avges från material, från produkter eller processer.

Materialemissioner.

I en ny byggnad är emissionen från byggnadsmaterial den dominerande källan till flyktiga ämnen i inomhusluften. Men efter en tid har denna emission minskat och de flesta flyktiga ämnen i inomhusluften kommer från olika aktiviteter i bostaden.

Från de flesta byggnadsmaterial avges flyktiga ämnen som kan påverka inomhusmiljön. Nya material avger många ämnen under det första användningsåret och därför är det viktigt att välja rätt material för rätt användningsområde. Det finns databaser där man kan få reda på vilka material som är luktfria och lågemitterande. Träprodukter som ingår i golvmaterial emitterar i allmänhet låga halter av kemiska ämnen. Men oljade trägolv ger ofta problem. Golvoljor är ofta lösta i terpentin eller lacknafta. Många golvoljor emitterar länge från ett nyoljat golv. Formaldehyd kan avges från textilier och spånskivor. Organiska lösningsmedel avges från färg och lim. Produktutveckling av vattenbaserade målarfärger avsedda för inomhusbruk går mot en minskad tillsats av organiska lösningsmedel. PVC-mattor kan avge mjukgörare. Terpener finns naturligt i utomhusluften. De emitteras från träd, buskar och andra växter i stora mängder. Även inomhus emitterar trä och träprodukter terpener. Hushållsprodukter kan också emittera terpener, eftersom de kan innehålla lösningsmedel eller doftämnen. Fettsyror och aldehyder kan avges från linoleummattor.

 

Ventilation

Inomhusluften kräver en luftväxling för att den inte skall kännas instängd eller dålig. Luftintagen skall vara rätt placerade, så att ny luft inte påverkas av olika emissioner t. ex. från fordon.

Dåligt underhållna ventilationsfilter och återföring av förorenad luft ger upphov till dålig inomhusmiljö.

 

Fukt och kemiska processer.

Nya ämnen bildas både i inomhusluften och på materialytor. Det sker genom kemiska reaktioner mellan föroreningar i luften. I fuktiga miljöer kan dessutom mikrobiella processer starta som producerar flyktiga organiska ämnen. Andra kemiska processer i byggnadsmaterial är alkalisk fuktnedbrytning. Betong är starkt alkalisk och genom kontakt med den fukt som finns i betongen kan en kemisk reaktion uppstå tillsammans med våtlimmade mattor.

Många hus som byggts de senaste 15-20 åren, är byggda med enstegstätad fasad med lättregelstomme. Det finns risk för att regnvatten tränger in i väggen. Fukten har svårt att torka ut och ger upphov till fuktskador och emissioner. Det är sannolikt inte fukten i sig som är orsaken. Det troliga är kemiska eller mikrobiella emissioner, som fukten har orsakat och som i sin tur orsakar dålig inomhusmiljö.

Mikrobiellt_krypgrund
Mikrobiell påväxt i krypgrund

Analys av flyktiga organiska ämnen.

Mätning av flyktiga organiska ämnen i inomhusluften kan identifiera indikatorämnen. De förekommer normalt inte i luften, men kan påvisas i problembyggnader med byggtekniska brister. Ett referensprov tas utomhus för att kontrollera innehållet på den luft man ventilerar lokalerna med. Man kan inte med denna teknik friskförklara en byggnad, men mätningen kan ge värdefull information om föroreningskällor och orsakssamband.

Arbets- och miljömedicinska laboratoriet har nyligen införskaffat nytt instrument för analys av flyktiga organiska ämnen.

GC_MS
Gaskromatograf kopplad till masselektiv detektor

 

Referens:

Kemiska ämnen i inomhusmiljön, Socialstyrelsen 2006

rssrssby feather
FacebooktwitterredditpinterestlinkedintumblrmailFacebooktwitterredditpinterestlinkedintumblrmailby feather

6 kommentarer:

 1. Hej, jag ska gjuta en betongsula på mark 300×500 som fundament för tillbyggnaden jag ska bygga ovanpå. Fråga: när jag ska formsätta vill jag gärna lägga ut 45×95 på tvären i botten innan jag bygger formen och då kommer 45×95 att gjutas in i betongen, blir det emissioner från reglarna då?

  1. Hej!

   Det är lite svårt för oss att svara på byggnadstekniska frågor, det tillhör inte vårt kompetensområde. Det jag kan säga är att reglarna bör inte komma i kontakt med fukt under någon längre tid för då riskerar man att mikroorganismer växer till. Det kan i sin tur som exempel leda till svampangrepp och utveckling av MVOC dvs. flyktiga ämnen som avges och som kan transporteras in i bostaden och orsaka hälsoproblem.

 2. Hej!
  Jag har en fråga relaterat till emissioner och inomhusklimat. Jag har tänkt att behandla min furupanel med the, äppelcidervinäger och stålull. Alltså en järnacetat blandning. Jag vet att man kan göra detta utomhus men jag skulle vilja göra det inne och undrar om det blir dåligt för att man har järnjoner så tätt inpå?

  1. Hej och tack för din fråga! Du ska använda metoden för att patinera virket, förstår jag. Kanske används mest för utomhusbruk. Min första tanke är att stora ytor målade med äppelcidervinäger kan avge en irriterande lukt från ättikan i äppelcidervinäger. Har man lättretade luftrör bör man inte måla alltför stora ytor åt gången innan det torkat./Bengt

  1. Hej! Knepig fråga. Bäst svar får man hos leverantör av korkplattegolv respektive spånplatta. Jag vågar mig inte på något svar på din fråga eftersom det kan skilja mellan olika leverantörer./Häslningar Bengt S

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.